Kallesten
Halard Minge
Harald Minge

- For lite for sent til Fornybar AS

- For lite for sent til Fornybar AS

- Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å bevilge 200 millioner kroner til Fornybar AS. Dette er for lite, for sent, sier administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen.

Regjeringens beslutning vinteren 2017 om å lokalisere det nye statlige investeringsfondet, Fornybar AS, til Stavanger-regionen var en viktig seier for Rogaland. Oppfølgingen fra den samme regjeringen i tiden etterpå har vært skuffende.
- Vedtaket i Stortinget om å opprette Fornybar AS ble gjort i desember 2015. Nå, snart to år etter, er vi en i en situasjon der Næringsministeren ”vil føre dialog med styret om konkretisering av mål og rammer for selskapet”. Dette styret er fortsatt ikke oppnevnt, og hele prosessen går for sent, sier Minge.
Minge mener også at investeringsbeløpet som foreslås satt av i 2018 er for lavt.
- Regjeringen foreslår at det settes av 200 millioner kroner for neste år. Selv om det ligger inne en fullmakt om investeringer for ytterligere 200 millioner, så er dette puslete når vi snakker om et fond som skal kunne investere inntil 20 milliarder kroner.

Forutsetter framdrift for Rogfast
Næringsforeningen registrerer videre at det i samferdselsbudsjettet for neste år foreslås en bevilgning på totalt 500 millioner til Rogfast. Fire hundre av disse er gjennom bompenger, mens de resterende hundre millionene er statlige bidrag.
- Det er positivt at regjeringen følger opp Rogfast, og vi forutsetter at denne bevilgningen er tilstrekkelig til å sikre anleggsstart i 2018 for dette viktige prosjektet, avslutter Harald Minge.

Les mer her om hvorfor næringslivet i regionen prioriterer Rogfast så høyt!
annonse formuesforvaltning
Skriv ut

Flere nyheter

 • - 60 km/t på Motorveien kan være en god idé

  19. okt 2017
  - Bilkvotering i rushtiden og 60 km/t på Motorveien kan være en god idé dersom reisetiden for folk totalt sett går ned. Men skal det innføres, må det tilpasses fortløpende for å redusere uønskede effekter, fastslår administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen.
 • Nå ringer TV-aksjonen bedriftene i Stavanger-regionen

  17. okt 2017
  Nå kan du eller din bedrift bli oppringt av TV-aksjonen og spurt om å bidra til barns skolegang! Næringslivets ringedugnad for TV-aksjonen 2017, til inntekt for UNICEF, går nemlig av stabelen onsdag etter lunsj.
 • Smart City får Arena-status

  16. okt 2017
  Smart City i Stavanger er en av fem norske klynger som får Arena-status. Det ble klart på en pressekonferanse i dag.
 • Norsk oljehistorie på 20 minutter

  23. mar 2017
  Det er ikke slik at klimaavtalen i Paris sier man må velge mellom miljø og olje. Tvert om, mener Gunner Berge. I dag redegjorde han for den norske oljehistorien under arrangementet Oljetrykket – på tjue minutter.
 • Rennesøy Stein fikk Pilå-prisen

  28. mar 2017
  Rennesøy Stein er tildelt næringsprisen Pilå. Daglig leder June Eike fikk overrakt prisen på Treffpunkt Rennesøy tirsdag kveld.
 • 43 prosent flere stillinger

  06. mar 2017
  Det ble registrert 2280 ledige stillinger i løpet av januar i Rogaland. Det er en økning på 43 prosent sammenliknet med samme måned i fjor. Nå synker også ledigheten noe, selv om den fortsatt er høy.
 • Vil inspirere til alle tiders mat

  10. mai 2017
  Vibeke Lamark i Nortura er fabrikkdirektør i Norges største grise- og småfeslakteri.