SAS
Halard Minge
Harald Minge

- For lite for sent til Fornybar AS

- For lite for sent til Fornybar AS

- Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å bevilge 200 millioner kroner til Fornybar AS. Dette er for lite, for sent, sier administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen.

Regjeringens beslutning vinteren 2017 om å lokalisere det nye statlige investeringsfondet, Fornybar AS, til Stavanger-regionen var en viktig seier for Rogaland. Oppfølgingen fra den samme regjeringen i tiden etterpå har vært skuffende.
- Vedtaket i Stortinget om å opprette Fornybar AS ble gjort i desember 2015. Nå, snart to år etter, er vi en i en situasjon der Næringsministeren ”vil føre dialog med styret om konkretisering av mål og rammer for selskapet”. Dette styret er fortsatt ikke oppnevnt, og hele prosessen går for sent, sier Minge.
Minge mener også at investeringsbeløpet som foreslås satt av i 2018 er for lavt.
- Regjeringen foreslår at det settes av 200 millioner kroner for neste år. Selv om det ligger inne en fullmakt om investeringer for ytterligere 200 millioner, så er dette puslete når vi snakker om et fond som skal kunne investere inntil 20 milliarder kroner.

Forutsetter framdrift for Rogfast
Næringsforeningen registrerer videre at det i samferdselsbudsjettet for neste år foreslås en bevilgning på totalt 500 millioner til Rogfast. Fire hundre av disse er gjennom bompenger, mens de resterende hundre millionene er statlige bidrag.
- Det er positivt at regjeringen følger opp Rogfast, og vi forutsetter at denne bevilgningen er tilstrekkelig til å sikre anleggsstart i 2018 for dette viktige prosjektet, avslutter Harald Minge.

Les mer her om hvorfor næringslivet i regionen prioriterer Rogfast så høyt!
annonse formuesforvaltning
Skriv ut

Flere nyheter

 • - Gledelig at det tas et E39-valg

  15. des 2017
  Statens vegvesen anbefaler indre trasé for firefelts E39 mellom Stavanger og Kristiansand. - Det er med stor glede at vi ser at valg av trase for E39 er i ferd med å landes, sier Anne Woie, næringspolitisk leder i Næringsforeningen.
 • Renaa fikk Kompetansedelingsprisen 2017

  15. des 2017
  Renaa Restauranter er tildelt Kompetansedelingsprisen 2017. - Årets vinnere viser en raushet, et engasjement og en deleglede langt utover det vanlige. En slik innsats fortjener å bli premiert, påpekte administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge, da han leste opp juryens begrunnelse.
 • Salgssuksess i Rosenkildehuset

  08. des 2017
  Over fire samlinger har salg for selgere vært tema på Rosenkildehuset i høst. Det har vært en dundrende suksess.
 • Thorbjørnsen: - Et stort sort hull

  05. des 2017
  Venstres gruppeleder i Stavanger, Per A. Thorbjørnsen, ønsker seg et eget råd for Nord-Jæren der sentrale politikere møtes for å snakke om felles utfordringer og felles strategi.
 • Hernes: - Trenger felles bypolitikk

  05. des 2017
  Høyres gruppeleder i Stavanger, John Peter Hernes, mener det politiske samarbeidsklimaet på Nord-Jæren må settes på dagsorden.
 • Borgli: Bekrefter dårligere samarbeid

  05. des 2017
  -  Vi har mange arenaer i regionen hvor vi møtes, og vi har gode erfaringer og en god historikk på det å jobbe sammen. Men jeg opplever at vi gjør det i mindre grad nå, sier varaordfører Pål Morten Borgli (FrP) i Sandnes.
 • Med vind i seilene

  04. des 2017
  I 2017 seilte 50 unge fra Rogaland som medseilere i The Tall Ships Races i Østersjøen. Neste sommer kommer regattaen til Stavanger, og mer enn 150 medseilere fra regionen skal få seile med skutene til og fra byen.