maijazz 2018
Halard Minge
Harald Minge

- For lite for sent til Fornybar AS

- For lite for sent til Fornybar AS

- Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å bevilge 200 millioner kroner til Fornybar AS. Dette er for lite, for sent, sier administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen.

Regjeringens beslutning vinteren 2017 om å lokalisere det nye statlige investeringsfondet, Fornybar AS, til Stavanger-regionen var en viktig seier for Rogaland. Oppfølgingen fra den samme regjeringen i tiden etterpå har vært skuffende.
- Vedtaket i Stortinget om å opprette Fornybar AS ble gjort i desember 2015. Nå, snart to år etter, er vi en i en situasjon der Næringsministeren ”vil føre dialog med styret om konkretisering av mål og rammer for selskapet”. Dette styret er fortsatt ikke oppnevnt, og hele prosessen går for sent, sier Minge.
Minge mener også at investeringsbeløpet som foreslås satt av i 2018 er for lavt.
- Regjeringen foreslår at det settes av 200 millioner kroner for neste år. Selv om det ligger inne en fullmakt om investeringer for ytterligere 200 millioner, så er dette puslete når vi snakker om et fond som skal kunne investere inntil 20 milliarder kroner.

Forutsetter framdrift for Rogfast
Næringsforeningen registrerer videre at det i samferdselsbudsjettet for neste år foreslås en bevilgning på totalt 500 millioner til Rogfast. Fire hundre av disse er gjennom bompenger, mens de resterende hundre millionene er statlige bidrag.
- Det er positivt at regjeringen følger opp Rogfast, og vi forutsetter at denne bevilgningen er tilstrekkelig til å sikre anleggsstart i 2018 for dette viktige prosjektet, avslutter Harald Minge.

Les mer her om hvorfor næringslivet i regionen prioriterer Rogfast så høyt!
DNB
Skriv ut

Flere nyheter

 • Jobber for varig kvalitet

  16. mar 2018
  – Vi vil skape verdier for kundene gjennom høy kvalitet, god arkitektur og arealeffektivitet, sier daglig leder og partner Gabriel Schanche Gilje i Plank Arkitekter.
 • Pløyer ny mark for Lean

  15. mar 2018
  Universitetet i Stavanger og Lean-nettverket i Næringsforeningen drar nå i gang et nyskapende samarbeid. Målet er å bidra til enda høyere Lean-kompetanse i bedrifter og hos det offentlige.
 • Må tenke nytt om bo- og arbeidsplasser

  13. mar 2018
  Et næringsbygg er ikke lenger bare et næringsbygg, og et boligprosjekt handler ikke bare om kvadratmeterpris og beliggenhet. Kundens egne preferanser blir et stadig viktigere konkurransefortrinn i et tøft bolig- og leiemarked.
 • Trippelkonferansen 2018

  12. mar 2018
  Rogaland Teater vil i år være arena når Trippelkonferansen arrangeres førstkommende torsdag. Både på og utenfor scenen møter du en rekke aktører som er opptatt av sosialt entreprenørskap.
 • Kraftig vekst i arbeidsmarkedet

  12. mar 2018
  Arbeidsmarkedet i regionen er i dramatisk endring. Etterspørselen er skyhøy innen enkelte yrkesgrupper. Der ledigheten er høyest, er nå antall nye jobber flest og bedrifter melder om et stort antall søknader fra arbeidstakere som ønsker å flytte tilbake til Stavanger-regionen
 • Anne Lindmo leder vårens store konferansenyhet

  07. mar 2018
  Norges talkshow-dronning, Anne Lindmo, leder Folk – vårens store konferansenyhet. – Folk er en lederkonferanse som setter medarbeideren i sentrum. Det blir en annerledes konferanse som skal få oss til å tenke nytt, sier Anne Woie i Næringsforeningen.
 • Offentlig pingpong

  07. mar 2018
  I det store bildet handler det om å bruke fornuftig skjønn. Likevel er resultatet endeløse politiske behandlinger, et hav av saksdokumenter, millioner i utgifter og forvaltningsnivå som spiller bordtennis med regionale planer.