Kallesten
Halard Minge
Harald Minge

- For lite for sent til Fornybar AS

- For lite for sent til Fornybar AS

- Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å bevilge 200 millioner kroner til Fornybar AS. Dette er for lite, for sent, sier administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen.

Regjeringens beslutning vinteren 2017 om å lokalisere det nye statlige investeringsfondet, Fornybar AS, til Stavanger-regionen var en viktig seier for Rogaland. Oppfølgingen fra den samme regjeringen i tiden etterpå har vært skuffende.
- Vedtaket i Stortinget om å opprette Fornybar AS ble gjort i desember 2015. Nå, snart to år etter, er vi en i en situasjon der Næringsministeren ”vil føre dialog med styret om konkretisering av mål og rammer for selskapet”. Dette styret er fortsatt ikke oppnevnt, og hele prosessen går for sent, sier Minge.
Minge mener også at investeringsbeløpet som foreslås satt av i 2018 er for lavt.
- Regjeringen foreslår at det settes av 200 millioner kroner for neste år. Selv om det ligger inne en fullmakt om investeringer for ytterligere 200 millioner, så er dette puslete når vi snakker om et fond som skal kunne investere inntil 20 milliarder kroner.

Forutsetter framdrift for Rogfast
Næringsforeningen registrerer videre at det i samferdselsbudsjettet for neste år foreslås en bevilgning på totalt 500 millioner til Rogfast. Fire hundre av disse er gjennom bompenger, mens de resterende hundre millionene er statlige bidrag.
- Det er positivt at regjeringen følger opp Rogfast, og vi forutsetter at denne bevilgningen er tilstrekkelig til å sikre anleggsstart i 2018 for dette viktige prosjektet, avslutter Harald Minge.

Les mer her om hvorfor næringslivet i regionen prioriterer Rogfast så høyt!
TradeCert
Skriv ut

Flere nyheter

 • Kjøpesenterstoppen er opphevet

  05. jul 2018
  Regjeringen har opphevet den nasjonale kjøpesenterstoppen med virkning fra 1. juli i år. Vedtaket kan få stor betydning for varehandelen i Stavanger-regionen.
 • To økonomistudenter fikk 50.000 i stipend

  19. jun 2018
  Stiftelsen Stavanger Børs gir 50.000 kroner hver i stipend til økonomistudentene Benjamin Vidnes og Silje Nilsskog. – Det er en stor glede å kunne bidra til at studenter med røtter i Stavanger-regionen kan videreutdanne seg i utlandet og øke sin kompetanse for bruk i lokalt næringsliv senere, sier styreleder Ole Henry Slette.
 • Fornybarmøte under Arendalsuka

  18. jun 2018
  Næringsforeningen deltar i år for første gang med eget arrangement på Arendalsuka. Tema er Fornybar, og arrangementet er lagt til gamle Arendal rådhus.
 • Nordic Edge har blitt en stor nordisk møteplass

  15. jun 2018
  2018-utgaven av Nordic Edge Expo i september vil bidra til å befeste konferansen som en stor nordisk møteplass innenfor smarte byer og smartteknologi. Et synlig bevis er en lang rekke nordiske og internasjonale medarrangører. – Vi har en tung forankring i regionen og bruker konferansen til å utvikle oss videre. Det tror jeg har vært avgjørende for at vi har fått det såpass bra til, sier Nordic Edge-sjef Herbjørn Tjeltveit.
 • Her kan det bygges to millioner kvadratmeter

  15. jun 2018
  I båndbyen Stavanger-Sandnes, i gangavstand til jernbanen, finnes det utbyggingsinitiativer på totalt to millioner kvadratmeter – mer enn det som er bygget på Forus. – Vi trenger nå en organisasjon som kan tilrettelegge og utnytte mulighetene, sier sivilarkitekt Henrik Lundberg i KAP, Kontor for Arkitektur og Plan.
 • Senket parkeringsavgiften i strid med bystyrevedtak

  14. jun 2018
  Politikerne i styret i Stavanger Parkeringsselskap senket månedsprisen på parkering i P-Kyrre til langt under den minsteprisen bystyret vedtok. Styreleder Atle Simonsen sier det ble gjort ved en  ”inkurie”.
 • - Parkeringsforslag på Forus vil fungere som byggeforbud

  11. jun 2018
  Forslaget til nye parkeringsrestriksjoner på Forus, vil gi langt dårligere parkeringsdekning enn det fylkespolitikere og offentlig ansatte har i Stavanger sentrum .