Smedvig
At rushtidsavgiften forsvant for en periode, har ført til økte trafikkøer morgen og ettermiddag.

Lengre køer uten rushtidsavgift

Lengre køer uten rushtidsavgift

Tiden uten rushtidsavgift i Bymiljøpakken har ført til mindre utgifter for bilistene, men også lengre køer i morgen- og ettermiddagsrushet.

Det viser trafikktellinger Statens vegvesen har foretatt.
Da de nye bomringene på Nord-Jæren trådte i kraft 1. oktober i fjor, var det også første gang regionen innførte rushtidsavgift. Doble avgifter mellom klokken 07-09 om morgenen og mellom klokken 15-17 om ettermiddagen, var og er en viktig del av inntektsgrunnlaget for finansieringen av pakken, men også et virkemiddel for bedre trafikkstyring i form av mindre køer og en smidigere trafikkavvikling.
Resultatet viste seg også relativt raskt etter at de nye bomringene trådte i kraft. I løpet av de to første månedene gikk trafikken ned med hele 11 prosent mellom klokken 07-09, og 13 prosent på ettermiddagen. Døgntrafikken totalt sett viste en nedgang på sju prosent. Med andre ord: Både nærings-og persontrafikken gikk raskere i rushtiden enn på lenge.
Men den gleden ble kortvarig.

Feil
I begynnelsen av desember ble det oppdaget en feil med registreringen ved bomstasjonene. Bilister som passerte den første bomringen før klokken 07, risikerte likevel å bli belastet med rushtidsavgift om man passerte en ny bomstasjon i løpet av neste time.
Dermed ble hele rushtidsavgiften satt på vent fra 10. desember og på ubestemt tid - til feilen var utredet og utbedret. Det har tatt tid. Gjeninnføring av rushtidsavgift er nå satt til tidligst 25. mars.

Samme nivå
Stansen i innkrevingen av rushtidsavgift har i seg selv ført til store inntektstap. En annen effekt er at køene har tatt seg opp, viser undersøkelsen Ingve Undheim i Statens vegvesen har foretatt. Analyser viser at trafikksituasjonen i rushtiden, etter at det ble pause i innkrevingen av rushtidsavgift 10. desember 2018, har ført til økte trafikkøer morgen og ettermiddag og nå ser ut til å være tilbake på samme nivå som før bompengeinnkrevingen startet 1. oktober i fjor.
Det er mindre gode nyheter for både næringstransport og privatpersoner som bruker bil i morgen- og ettermiddagsrushet.

Flere reiser kollektivt
Uavhengig av rushtidsavgiften har innføringen av den nye bompengeordningen også ført til at langt flere reiser kollektivt. Tall fra NSB viser at antall passasjerer økte med 28 prosent mellom Stavanger og Paradis når man sammenliknet oktober 2018 med samme måned året før. På strekningen Skeiane – Gandal var økningen 21 prosent og mellom Nærbø og Varhaug 13 prosent.

Tall fra Kolumbus viser at flere også tar buss. Selskapet registrerte i januar 8000 flere daglige bussreiser på Nord-Jæren enn året før.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Inspirasjon fra København

  23. mai 2019
  Oljenedtur fra 2014, krevende omstilling, spennende nye bedriftsetableringer, nye bomringer, hete debatter om rushtidsavgift og bymiljøavaler samy ny og omstridt Forusplan. Derfor er Forus så viktig.
 • Yes, we can!

  22. mai 2019
  Denne uken har 89 deltakere fra start-ups og vekstbedrifter vært samlet på UiS under MIT Reap Entrepreneurship Summer School. Alle med én ting til felles: Øsnket om vekst og utvikling!
 • Har tatt USA med storm

  21. mai 2019
  Oljenedturen ga flere selskaper noen tøffe år. For boreteknologiselskapet Tomax ga det etter en tung tid et nytt marked som igjen har gitt enorm vekst.
 • Sårbart oljemarked

  16. mai 2019
  Oljemarkedet er sårbart grunnet lav reservekapasitet og geopolitisk spenning. Eneste som er sikkert, er høy volatilitet i oljeprisen fremover, forklarte DNBs oljeanalytiker Helge André Martinsen under Oljetrykket 2019.
 • Samlet mot arbeidskriminalitet

  14. mai 2019
  Næringsforeningen jobber tett sammen med LO for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. I dag ble også justiskomiteen på Stortinget orientert om hva som gjøres i felleskap i regionen for å avdekke kriminelle og useriøse aktører i arbeidslivet.
 • Flyvende inn fremtiden

  21. mai 2019
  Da Anette Sigmundstad (45) en gang i tiden la planer for sitt fremtidige yrkesliv, var det spesielt en ting hun var opptatt av: Hun ville ikke være på et kontor. Nå sitter hun der – attpåtil med regionens lufthavn som nærmeste nabo.
 • – Vi går glipp av viktig kompetanse

  21. mai 2019
  Professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, Mari Rege, mener den lave kvinneandelen blant ledere i næringslivet er nedslående, men ikke overraskende.