Kallesten
John E. Stangeland og Kaspar Højvig, hhv CEO og VP Business Develoment & Strategy i Norsea Group. Selskapet har sammen med Wilh. Wilhelmsen opprettet Norsea Wind som satser i fornybarmarkedet.

Medvind i nye markeder

Medvind i nye markeder

Norsea Gruppen satser i nye markeder. I løpet av de neste fem årene vil vindenergi utgjøre nærmere tretti prosent av konsernets aktiviteter, ifølge administrerende direktør John E. Stangeland. – Vi må hele tiden omstille oss og gripe nye muligheter, fastslår han.

Danmark har i en årrekke vært pionerer innen vindenergi, både on- og offshore. Norsea Group har derfor valgt å etablere sin satsning med utgangpunkt i Esbjerg i Danmark. NorSea Group har også hentet inn dansk kompetanse i Kaspar Fjetland Højvig. Han er viseadministrerende direktør for forretningsutvikling, og skal også bidra i videre utviklingen av selskapet Norsea Wind.

 

Grønt skifte

Højvig forteller at inntil for få år siden gikk rundt 90 prosent av alle verdens havmøller ut fra Esbjerg og i dag er 80 prosent av den havvindkapasitet som er installert i Europa utskipet fra Esbjerg Havn. Her har Norsea Wind etablert sitt hovedkontor.

– Havbaserte vindturbiner blir mer og mer populært. Vingelengdene offshore vil om få år være på opptil 120 meter, og gir større effekt enn landbaserte turbiner da slike lengder ikke tillates på land. Vi snakker om en meget kompleks logistikkjede, noe vi har kompetanse på i organisasjonen vår.

– Denne satsingen passer fint inn i våre eksisterende virksomhetsområder, og fornybar energi og det grønne skiftet er framtidsrettet, tilføyer Stangeland.

 

Vind i vekst

Norsea Group er i hovedsak delt i to forretningsområder: Drift og eiendom. Disse henger tett sammen.

– Vi har tre hovedfokusområder, det ene er olje og gass som står for 65-70 prosent av omsetningen vår, og er det største og viktigste området i overskuelig framtid. Deretter har vi Governmental Services, som er tjenester til Forsvaret, som står for 25-30 prosent.

I 2018 var selskapet involvert i den store øvelsen Trident Juncture hvor nærmere 50.000 soldater deltok. Norsea gjorde innkjøp på vegne av NATO, og leverte infrastruktur, mat og overnatting.

Det tredje strategiske området, er Offshore Wind.

– Dette området representerer i dag rundt tre prosent av vår virksomhet, men jeg er sikker på at vi vil få en kraftig vekst her, sier Stangeland bestemt.

Han forteller at denne strategiske satsingen handler om kompetanseoverføring fra eksisterende markeder, og men også risikospredning.

– Vindmarkedet vokser enormt over hele verden. Dette ønsker vi å være en del av, sammen med Wilhelmsen, påpeker Stangeland.

Konsernsjefen mener Offshore Wind vil øke til 30 prosent av aktivitetene i Norsea Group innen fem år.NorSea Wind leverer integrerte tjenester til offshore vindindustri. Porteføljen inkluderer O&M-aktiviteter for både vindturbiner og HVDC-plattformer, i tillegg til marin støtte. Foto: NorSea Wind

Internasjonalt nettverk

Hovedkontoret for vindsatsingen til Norsea ligger i Esbjerg, avdelingskontoret for en større kontrakt er i Hamburg, bemannings- og rekrutteringskontoret finner du i Bristol, samt at selskapet har kontorer i Lysaker og Stavanger. Wilhelmsen Holding eier nå 75 prosent av Norsea Group.

– Vi har tett samarbeid med Wilhelmsen Ship Management. De driver rundt 135 store skip på global basis, og har inntil 10.000 sjøfolk totalt. I tillegg er de store innen marine produkter og tjenester. Dette er komplementære tjenester til oss. Via Wilh. Wilhelmsen har vi tilgang til et internasjonalt nettverk, påpeker konsernsjefen.

 

Ambisiøse ambisjoner

Neste fase i utviklingen er å opprette et operasjonsrom i Esbjerg som skal monitorere vindparkene. Rommet skal være utstyrt med ny sensorteknologi med skjermer som viser alt som overvåkes, som måling av hastighet på turbinene (bladene roterer i en hastighet på 300 kilometer i timen), varmeutvikling og vibrasjoner. Ved hjelp av underleverandører, benyttes droneteknologi for inspeksjon av turbinene.

– Vår ambisjon er å levere høyteknologiske, innovative og komplette forsyningskjedeløsninger tilpasset kundens behov. Vi skal utvikle neste generasjons logistikkløsninger for morgendagens næringer, sier Stangeland.

Han påpeker at industrien er i endring, og at de ønsker å spille en rolle og være med og forme utviklingen.

– Vi er med våre datterselskaper og partnerskap godt rustet til å tilby tilpassede og integrerte løsninger i svært avanserte forsyningskjeder. Dette vil kunne sikre en effektivitet gjennom digital innovasjon.

Højvig understreker at vindenergi er en ung industri, og det skjer stadig spennende utvikling.

– Vi er et av få selskap som er sertifisert av Bureau Veritas til å drifte offshore wind-turbiner. Vi kan tilby en fullverdig O&M-service hvor vi kan levere drift og vedlikehold for hele vindparker, sier han.

– Tradisjonelt har vi drevet basene og alle tjenestene rundt dette, men nå ønsker vi å gjøre hele logistikkjeden for kundene i en såkalt 4PL-løsning.

Norsea Wind vant nylig en vedlikeholdskontrakt på ni plattformer (transformatorstasjoner offshore til vindmølleparker) til en estimert verdi på 60 millioner euro over fem år.

– Vi synes dette er et veldig spennende marked, og vi kommer til å gripe nye muligheter i dette segmentet, avslutter Kaspar Fjetland Højvig og John Stangeland.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Inspirasjon fra København

  23. mai 2019
  Oljenedtur fra 2014, krevende omstilling, spennende nye bedriftsetableringer, nye bomringer, hete debatter om rushtidsavgift og bymiljøavaler samy ny og omstridt Forusplan. Derfor er Forus så viktig.
 • Yes, we can!

  22. mai 2019
  Denne uken har 89 deltakere fra start-ups og vekstbedrifter vært samlet på UiS under MIT Reap Entrepreneurship Summer School. Alle med én ting til felles: Øsnket om vekst og utvikling!
 • Har tatt USA med storm

  21. mai 2019
  Oljenedturen ga flere selskaper noen tøffe år. For boreteknologiselskapet Tomax ga det etter en tung tid et nytt marked som igjen har gitt enorm vekst.
 • Sårbart oljemarked

  16. mai 2019
  Oljemarkedet er sårbart grunnet lav reservekapasitet og geopolitisk spenning. Eneste som er sikkert, er høy volatilitet i oljeprisen fremover, forklarte DNBs oljeanalytiker Helge André Martinsen under Oljetrykket 2019.
 • Samlet mot arbeidskriminalitet

  14. mai 2019
  Næringsforeningen jobber tett sammen med LO for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. I dag ble også justiskomiteen på Stortinget orientert om hva som gjøres i felleskap i regionen for å avdekke kriminelle og useriøse aktører i arbeidslivet.
 • Flyvende inn fremtiden

  21. mai 2019
  Da Anette Sigmundstad (45) en gang i tiden la planer for sitt fremtidige yrkesliv, var det spesielt en ting hun var opptatt av: Hun ville ikke være på et kontor. Nå sitter hun der – attpåtil med regionens lufthavn som nærmeste nabo.
 • – Vi går glipp av viktig kompetanse

  21. mai 2019
  Professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, Mari Rege, mener den lave kvinneandelen blant ledere i næringslivet er nedslående, men ikke overraskende.