Frogner House
Ellen Marie Haarr har vært styrekandidat i styret til Efab, men har nå blitt fast styremedlem i virksomheten. Både hun og daglig leder Henrik Jelsa oppfordrer nå flere bedrifter til å bli med på runde to av Styrekandidatene.
Ellen Marie Haarr har vært styrekandidat i styret til Efab, men har nå blitt fast styremedlem i virksomheten. Både hun og daglig leder Henrik Jelsa oppfordrer nå flere bedrifter til å bli med på runde to av Styrekandidatene.

Nå kan din bedrift få ekstern styrekompetanse

Nå kan din bedrift få ekstern styrekompetanse

– Styrekandidatene er en glimrende mulighet for bedrifter til å få tilført ekstern styrekompetanse. Vår styrekandidat, Ellen Marie Haarr, har nettopp blitt ordinært styremedlem hos oss, forteller Henrik Jelsa, daglig leder og medgründer i Efab. Nå starter snart runde to av prosjektet som har som mål å gi unge styrekandidater muligheten til å prøve seg – og bedrifter muligheten til å få testet ut uvurderlig ekstern kompetanse.

Det er Næringsforeningens ressursgruppe U37 som har utviklet konseptet «Styrekandidatene». Alle kandidatene som plukkes ut, skal følge styrearbeidet i en bedrift gjennom året. De skal delta, men uten å inneha formelle posisjoner. Parallelt arrangeres samlinger for styrekandidatene hvor det vil være faglig påfyll, diskusjon og erfaringsutveksling.

Første runde startet opp i januar, etter en utvelgelsesprosess i høst. En av de virksomhetene som er med og har åpnet opp styrerommet sitt for en styrekandidat er Efab. Efab er et lokalt uavhengig rådgivingsselskap som bistår selskaper med digitalisering, forretningsutvikling og ledelse. De startet for fem år siden og er i dag 17 ansatte.

– Vi startet uten eksterne i styret, men var bevisste på at det skulle vi ha. Vi har nå hatt ekstern styreleder i tre år og har hatt stort utbytte av det. Etter hvert så vi muligheten til å ta et steg videre. Når denne muligheten til å bli med på Styrekandidaten gjennom Næringsforeningen dukket opp, grep vi den, forteller Jelsa.

 

Lærte mye

De ble dermed med i utvelgelsesprosessen i høst. De intervjuet fem kandidater, og landet til slutt på Ellen Marie Haarr. Hun har en mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU og jobber til daglig som rådgiver for administrerende direktør i Norske Shell.

– Selve utvelgelsesprosessen var også svært interessant og lærerik. Det var fem svært gode kandidater vi fikk presentert, og det var nesten en sorgprosess å velge bort noen av dem, sier Jelsa. 

Men valget falt altså på Ellen Marie Haarr, som nå har blitt ordinært styremedlem i bedriften – selv om det ikke er en jakt på ordinære styrekandidater som er hovedpoenget med konseptet.

– Jeg deltok i lederutviklingsprogrammet Female Future gjennom NHO, der én del handlet om styrekompetanse. I forbindelse med dette tok jeg kurs på BI, og hadde svært lyst til å få prøve meg i praksis. Styrekandidatene var dermed en god mulighet for meg, sier Haarr.

Hun motiveres av å få bidra til å skape noe, ikke minst i et lokalt selskap.

– Styrekandidatene er en kjempemulighet dersom du vil være med å påvirke og utvikle lokalt næringsliv. Erfaringene og kunnskapen du tilegner deg som styrekandidat, gjør deg også bedre i din daglige jobb, og ikke minst, gir deg styreerfaring. Fellesopplegget med de andre deltakerne bidrar også til kompetanseheving og nettverksbygging, sier Haarr.

 

Flere unge

Ifølge SSB er 72 prosent av styremedlemmer i norske AS-selskaper 45 år eller eldre. Kun 0,6 prosent er under 24 år. Ressursgruppen U37 mener virksomheter går glipp av viktig kompetanse når ikke det rekrutteres bredere, og ikke minst blant de yngre.

– Det fremheves ofte at mangfold og komplementerende kompetanse blant styremedlemmene er viktig for å få til et godt styrearbeid. Det er også ukontroversielt at en sentral oppgave for styret er å vurdere og reagere på fremtidige muligheter og trusler. En stor del av dette bildet er en verden i rask endring, og yngre er overrepresentert blant dem som bruker, forstår og introduserer ny teknologi. Verken Facebook, Apple eller Google ble etablert av personer over 45 år. Mange flere hadde derfor hatt nytte av flere dyktige unge i sitt styre, påpeker Christian Friestad, leder i U37 og primus motor for Styrekandidatene.

Nå oppfordrer han både interesserte bedrifter og interesserte styrekandidater til å henvende seg til Næringsforeningen og benytte muligheten når runde to starter til høsten. Sist var det 30 kandidater og 9 som ble plukket ut til ni ulike bedriftsstyrer. Utvelgelse og matching vil bli ledet av Sekse&Hogstad.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Rogaland på lærlingetoppen

  15. feb 2019
  Rogaland befester posisjonen som det beste lærlingefylket i landet. Det lover godt for et næringsliv i vekst og omstilling.
 • Rogaland på klyngekartet

  14. feb 2019
  I løpet av få år har fem næringsklynger fra Rogaland fått status som Arena-prosjekt i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Cluster.
 • Sju års kamp for bedre rammevilkår

  13. feb 2019
  I sju år har Næringsforeningen jobbet for bedre rammevilkår når private utbyggere tar regningen for kommunal infrastruktur. – Endelig har flertallet av kommunene i vår region havnet på en fornuftig ordning som gjør at nye boliger ikke blir dyrere enn nødvendig, sier Anne Woie i Næringsforeningen.
 • Det lysner i oljeservice

  11. feb 2019
  Vår hjemlige leverandørindustri er på vei fra knestående til oppreist stilling. Dette er hovedkonklusjonen i  EYs omfattende, årlige oljeserviceanalyse.
 • En tenketank fra Fogn

  08. feb 2019
  Per Ivar Selvaag og det som en gang het det norske statsoljeselskap har noen fellestrekk. Det handler delvis om tid og rom, men også om muligheter, løsninger og nye tankeprosesser.
 • Sykehuset vant lærlingpris

  08. feb 2019
  Stavanger universitetssjukehus er kåret til Årets lærebedrift 2018 av Rogaland fylkeskommune.
 • Går sammen om Uropatrulje

  05. feb 2019
  Næringsforeningen i Stavangerregionen og LO går sammen om å opprette en Uropatrulje i kampen mot arbeidskriminalitet.