Smedvig
I et lysere arbeidsmarked oppfordrer Anneline Teigen i Rogaland om å bli med på en inkluderingsdugnad.

NAV oppfordrer til inkluderingsdugnad

NAV oppfordrer til inkluderingsdugnad

Arbeidsmarkedet i Rogaland er i klar bedring. Ledigheten går ned, og antallet ledige stillinger går opp. Nå oppfordrer fungerende NAV-direktør i Rogaland, Anneline Teigen, næringslivet til å bli med på en inkluderingsdugnad.

Utviklingen på arbeidsmarkedet denne høsten bekrefter bildet av en generelt lysere økonomisk horisont både lokalt og nasjonalt. 

Den sist oppdaterte statistikken fra NAV Rogaland viser at arbeidsledigheten her nå er nede i 3,2 prosent, samtidig som det er utlyst rundt 3.200 stillinger. 

 

Nedgang i alle grupper 

Ved utgangen av september var det 6.543 personer helt uten arbeid i Rogaland. Dette er 26 prosent færre enn på samme tid i fjor. I tillegg var det 1.565 arbeidssøkere på ulike former for arbeidsrettede tiltak. Det siste er en reduksjon på 30 prosent sammenliknet med september i fjor. Sammen gir dette en brutto arbeidsledighet på 8.108 personer, noe som utgjør 3,2 prosent av arbeidsstyrken. 

For næringslivet er det interessant å merke seg at nedgangen i ledigheten er størst innen ingeniør- og IKT-fag, industriarbeid, bygg og anlegg, kontorarbeid og service. 

Fungerende NAV-direktør i Rogaland, Anneline Teigen, forteller at oversikten over nye, ledige stillinger er et bortimot identisk speil av oversikten hvilke fagområder som nå opplever den største nedgangen i ledigheten. 

– Dette viser at den pågående veksten i oljenæringen nå drar opp de samme fagområdene som den dro ned i kjølvannet av oljeprisfallet. Dermed er det grunn til å forvente at utfordringene for arbeidsgiverne med å skaffe nok kompetent arbeidskraft innenfor disse bransjene vil bli større i tiden som kommer. 

 

Gledelig utvikling for langtidsledige 

Teigen er særlig glad for at ledigheten også blant de langtidsledige nå viser en klar nedgang. Blant dem som har gått ledige i 52 til 77 uker er nedgangen det siste året 49 prosent, mens reduksjonen er på 40 prosent for dem som har vært ledige i 78 til 103 uker. For dem som har gått ledige aller lengst, det vil si over 104 uker, flater nå kurven ut. Også dette er en positiv utvikling. 

Utviklingen innebærer altså at knapphet på arbeidskraft kan bli en like stor utfordring som ledighet i tiden som kommer. Dette forsterker argumentet for en inkluderingsdugnad. NAV-direktørens oppfordring er klokkeklar: 

– Selv om ledigheten går ned, så har vi fortsatt en betydelig arbeidskraftreserve. Denne består blant annet av personer som mottar arbeidsavklaringspenger, blant annet på grunn av sykdom og medisinsk behandling. For å hjelpe disse tilbake i jobb, er NAV åpen for å samarbeide med bedrifter og å bidra med tiltak som lønnstilskudd. 

– Så du oppfordrer næringslivet til å bli på en dugnad? 

– Ja, jeg oppfordrer bedrifter i Rogaland til å ta del i den inkluderingsdugnaden som regjeringen har oppfordret til. Hvis det er arbeidsgivere som kjenner til personer som kan være aktuelle for en slik ordning, ber jeg dem om å ta kontakt med NAV, så skal vi legge til rette etter beste evne. Vi har også behov for flere lærebedrifter. 

Selv om utviklingen er positiv har vi fortsatt en ledighet på over tre prosent. Hvilke råd vil du gi til dem som fortsatt er på jobbjakt? 

– Sørg for å ha en god, oppdatert CV både på NAV sine sider og andre steder. Vær aktiv ovenfor tidligere arbeidsgivere, potensielle arbeidsgivere, venner og nettverk. Det er kjempeviktig å ikke gi opp, avslutter Anneline Teigen. 

Skriv ut

Flere nyheter

 • Sårbart oljemarked

  16. mai 2019
  Oljemarkedet er sårbart grunnet lav reservekapasitet og geopolitisk spenning. Eneste som er sikkert, er høy volatilitet i oljeprisen fremover, forklarte DNBs oljeanalytiker Helge André Martinsen under Oljetrykket 2019.
 • Samlet mot arbeidskriminalitet

  14. mai 2019
  Næringsforeningen jobber tett sammen med LO for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. I dag ble også justiskomiteen på Stortinget orientert om hva som gjøres i felleskap i regionen for å avdekke kriminelle og useriøse aktører i arbeidslivet.
 • 125 på toppen av næringslivet

  19. mai 2019
  Noen er høyt profilerte, andre mer anonyme i offentligheten. De aller fleste er menn, og svært mange av dem mellom 50 og 60 år. Til sammen har de ansvar for titusener av arbeidsplasser og omsetter for milliarder av kroner. Noen sitter med store eierposter, mens andre innehar et stort antall styreverv i en rekke selskap – både regionalt og nasjonalt. De er alle tunge aktører i næringslivet i Sør-Rogaland. Rosenkilden gir deg oversikten over hvem som er hvem.
 • – Stabile rammevilkår og satsing på nye muligheter

  10. mai 2019
  Høyres næringsfraksjon på Stortinget, med Linda Hofstad Helleland i spissen, besøkte fredag Næringsforeningen for å ta pulsen på næringslivet i regionen. – Vi trenger å satse enda mer på digitalisering, var beskjeden fra Britt-Irene Skår Aase fra Nyland ByggeAdministrasjon.
 • Friidrettsfest med brødrene Ingebrigtsen

  15. mai 2019
  EM i friidrett for landslag i Sandnes blir ikke bare en unik mulighet for å oppleve brødrene Ingebrigtsen i et internasjonalt stevne på hjemmebane. For næringslivet representerer arrangementet også en unik sponsormulighet med både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.
 • Ti tiltak for bedre IT-sikkerhet

  13. mai 2019
  De digitale truslene kommer stadig nærmere og blir mer og mer vanlig. Slik kan du sikre din virksomhet. NorSIS har utarbeidet en guide med ti tips for sikkerhet, der både fysisk og digital sikkerhet inngår.
 • Beskytt bedriften din før det er for sent

  13. mai 2019
  Mange små og mellomstore bedrifter er for dårlig sikret digitalt, noe som gjør dem sårbare for angrep eller svindelforsøk. Selv om din bedrift isolert sett ikke er interessant, kan dere være veien inn til de store bedriftene, advarer ekspertene.