Kallesten

Økonomisk rapport 2018: En region på opptur

Økonomisk rapport 2018: En region på opptur

For første gang presenterer Næringsforeningen Økonomiske rapport – en analyse basert på virkelige regnskapstall, både omsetning og resultater. Det vil gi regionen et nytt styringsverktøy for å følge utviklingen.

Økonomiske rapport 2018 ligger ved som bilag til siste nummer av Rosenkilden.  I denne rapporten har vi hentet ut de faktiske regnskapstallene for 2017, etter at disse ble klare i september – og sett på utviklingen i omsetning og driftsresultat helt tilbake til 2007. Fasiten er ganske entydig. Regionen er på opptur. 

I bunnåret 2015 hadde virksomhetene i regionen samlet et driftsresultat på rundt 30 milliarder kroner. Nå har dette steget til 261 milliarder igjen, selvsagt anført av økt oljepris og økt lønnsomhet i energibransjen. 

– Årsaken til svingningene er jo velkjente og trenger ikke utdypes. Kanskje driver vi med verdens mest lønnsomme næring, i hvert fall blant de lovlige. Vi er derfor i den merkelige situasjonen at vår regions økonomiske bunnivå̊ tilsvarer et helt anstendig år i en «vanlig» region, sier Minge.


Konjunkturbarometer
Signalene i Næringsforeningens nye konjunkturbarometer som også presenteres i siste nummer av Rosenkilden, styrker konklusjonen i Økonomisak rapport: Bedriftene i Stavanger-regionen er mer optimistiske enn noen gang etter oljenedturen startet. Samtidig bekrefter Næringsforeningens økonomiske rapport at bedriftene i regionen går bedre og tjener mer penger.

Næringsforeningens konjunkturbarometer ble gjennomført i oktober. Rundt 550 av Næringsforeningens medlemsbedrifter svarte på sine forventninger for inneværende år og det kommende året. Og det er ganske entydig at det er optimismen som råder. 61,4 prosent svarer at de er blitt mer optimistiske på vegne av framtiden til egen virksomhet i løpet 2018. Det er enda høyere enn i fjor, da 54 prosent svarte ja på det samme. 

Klart flertall
Det er også et klart flertall som forventer høyere omsetning for inneværende år når regnskapene skal gjøre opp, nærmere bestemt 58,8 prosent. Tilsvarende tall i fjorårets undersøkelse var 47,2 prosent. Kun 12,3 prosent sier nå at de forventer lavere omsetning i 2018 enn året før. Det er også lavere en tilsvarende tall for 2017, da 20,2 prosent forventet en nedgang. 

Forventningene til lønnsomheten i år er det heller ikke noe å si på. 49,8 prosent forventer bedre lønnsomhet i år, mens 19,1 prosent forventer at de vil ha mindre igjen på bunnlinjen enn de hadde i fjor. Ser vi tilbake til 2015, da oljenedturen var i gang for alvor, var det kun 23 prosent som forventet bedre lønnsomhet for inneværende år, men nesten halvparten, eller 44 prosent, forventet en nedgang. 

– Dette er gledelige tall for regionen, ikke minst i lys av den tøffe tiden vi har vært gjennom siden 2014, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge. 

 

Blir bedre 

Forventningene til omsetning og lønnsomhet i 2019 er enda høyere enn for 2018. Nesten to av tre, eller 63,7 prosent, svarer ja på at de regner med høyere omsetning enn i 2018. Kun 6,1 prosent tror omsetningen faller i 2019. I fjor var tilsvarende tall 58,2 prosent og 8,6 prosent. Nesten like mange, 58,8 prosent, forventer at også lønnsomheten stiger i 2019. 

Skrur vi tiden tilbake til 2015, var det kun én av fire, eller 26 prosent, som hadde tro på omsetningsøkning det kommende året. 

Det er også nesten 40 prosent av virksomhetene som tror de kommer til å øke antall ansatte i 2019. Og halvparten av de som sier de vil bli flere medarbeidere i 2019, tror økningen blir på mer enn ti prosent. Tilbake i 2015 var det kun 13 prosent som forventet å øke staben det kommende året. 

– Ledighetstallene i regionen bekrefter at mange bedrifter nå ansetter. Ikke minst er olje- og gassindustrien tilbake og jakter nye medarbeidere. Men vi ser at aktiviteten også øker i flere andre sektorer, sier Minge. 

Medlemsmøte om rapporten

Den økonomiske rapporten vil bli presentert på et medlemsmøte i Rosenkildehuset tirsdag 11. desember. Her får du vite mer om hva, hvordan og hvordan Næringsforeningen har målt. Professor Klaus Mohn ved Handelshøyskolen UiS ser nærmere på tallene, og det blir også en paneldiskjusjon mellom Truls Nordahl, seniorrådgiver NAV Rogaland, Dag Øyvind Meling, daglig leder Roxel og Thor Christian Haugland, konserndirektør SpareBank1 SR-Bank.


Påmelding til medlemsmøte finner du HER

Skriv ut

Flere nyheter

 • Filmer mot arbeidskriminalitet

  19. feb 2019
  Sammen med flere bedrifter og organisasjoner tar Næringsforeningen nå i bruk filmer på sosiale medier i kampen for å bekjempe arbeidskriminalitet.
 • Inngår klyngesamarbeid

  18. feb 2019
  Næringsforeningen inngår nå et tett samarbeid med flere av klyngene i regionen.
 • Ren energi lokker gigantene

  17. feb 2019
  IT-gigantene er på vei inn i regionen. Jakten på ren energi er drivkraften. Det kan på sikt få svært positive følger både for næringsetablering og omstilling i regionen.
 • Rogaland på lærlingetoppen

  15. feb 2019
  Rogaland befester posisjonen som det beste lærlingefylket i landet. Det lover godt for et næringsliv i vekst og omstilling.
 • Rogaland på klyngekartet

  14. feb 2019
  I løpet av få år har fem næringsklynger fra Rogaland fått status som Arena-prosjekt i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Cluster.
 • Sju års kamp for bedre rammevilkår

  13. feb 2019
  I sju år har Næringsforeningen jobbet for bedre rammevilkår når private utbyggere tar regningen for kommunal infrastruktur. – Endelig har flertallet av kommunene i vår region havnet på en fornuftig ordning som gjør at nye boliger ikke blir dyrere enn nødvendig, sier Anne Woie i Næringsforeningen.
 • Det lysner i oljeservice

  11. feb 2019
  Vår hjemlige leverandørindustri er på vei fra knestående til oppreist stilling. Dette er hovedkonklusjonen i  EYs omfattende, årlige oljeserviceanalyse.