Frogner House

Ønsker bedre regionalt samarbeid

Ønsker bedre regionalt samarbeid

Et bedre regionalt samarbeid blir sett på som den nest viktigste saken i 2019 blant dem Rosenkilden har utfordret ved inngangen til et nytt år.

Samarbeid – på tvers av kommunegrensene – har vært et område som er blitt problematisert i løpet av 2018. Det dreier seg både om politiske samarbeid på tvers av kommunene, og også samarbeid mellom næringsliv, politikk og administrasjon på viktige områder innenfor arealplanlegging og tiltak. 
Flere av de aktørene som er bedt om å si sin mening om den viktigste saken for 2019 trekker nettopp frem samarbeid – på flere områder – som regionens viktigste sak:
 
Leif Anker Lorentzen, lufthavnsjef i Avinor Sola: 
– Det viktigste tror jeg vil være å utvikle det regionale samarbeidet gjennom å tenke raust nok og samtidig stort nok. La de visjonære i regionen få komme til ordet til inspirasjon for alle andre, samtidig som vi alle jobber i erkjennelsen av at ingen lykkes alene. Vilje og evne til samarbeid for å nå ambisiøse mål vil i årene som kommer være langt viktigere enn prisen på et fat olje. 
 
Ole Henry Slette, banksjef ved Handelsbanken Stavanger Straen: 
– Jeg ser et bedre samarbeide i regionen som den viktigste saken neste år. Selv om vi nå ser økt aktivitet i deler av det lokale næringslivet, spesielt innenfor noen segmenter i oljeservicenæringen, vil det være et økende behov for omstilling i næringslivet i regionen de neste årene. I denne omstillingsprosessen vil det være viktig at regionen står sammen for å gi det lokale næringslivet best mulige rammebetingelser. I tillegg ser vi at aktiviteten innenfor anleggsbransjen avtar, samtidig som det er behov for å gjennomføre store regionale prosjekter, spesielt innenfor samferdsel. Et dårlig samarbeidsklima mellom kommunene lokalt kan gi ytterligere forsinkelser på disse prosjektene, med store ringvirkninger for næringslivet i regionen.  
 
Alfred Ydstebø, konsernsjef i Base Gruppen: 
– I Base Gruppen er vi opptatt av samspillet mellom samfunn og næringsliv. Sammen må vi evne å skape nye og fremtidsrettede arbeidsplasser, attraktive boområder og naturlige møteplasser. For å få gode løsninger må samspillet være tett og forutsigbart. Tilpassede sentrumsplaner, arealplaner og regionalplaner blir viktige og grunnleggende for at regionen skal trekke til seg gode krefter og hoder. Det må fokuseres på medvirkning og involvering i alle faser og på alle nivåer. Vi ønsker at dette samspillet skal prege 2019, lokalt og regionalt.  

Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører i Rogaland: 
– Jeg velger meg samarbeid – for å realisere prioriterte samferdselsprosjekter både nord og sør i fylket. Ryfast åpner høsten 2019 og åpner nye muligheter for innbyggere og næringsliv i Ryfylke, indre deler av Haugalandet og Nord-Jæren. Planlegging av videre dobbeltspor fra Sandnes og Skeiane og sørover vil gi viktige arealavklaringer for by og tettstedene langs Jærbanen. Utbyggingspakke Jæren forberedes og gjøres klar for behandling inkludert tverrforbindelsen Foss-Eikeland mellom FV44 og E39. Bussveien med igangsetting og realisering av flere delstrekninger. Vi vil mye samtidig som vi har knappe arealressurser, derfor må vi tenke mer arealeffektivt. Dette vet profesjonelle utbyggere alt om. Så må vi som er politiske beslutningstakere tenke tilsvarende for de områdene vi forvalter på vegne av våre innbyggere og etterkommere. Det handler om klima og miljø; behovet for nærhet mellom bosted og arbeidsplass, muligheter for å velge kollektive løsninger framfor egen persontransport, og det handler om jordvern og naturmangfold. Samtidig må vi forberede oss på strammere offentlig økonomi, at staten strammer inn sin andel av finansieringen av viktig infrastruktur og forutsetter større grad av egenfinansiering for store vei og kollektivprosjekter. 
SMEDVIG
Skriv ut

Flere nyheter

 • Solamøtet 2019: - Rogaland har de beste forutsetningene

  14. jan 2019
  Rogaland har de beste forutsetningene for å skape de nye mulighetene som klimautfordringene gir.  Det mener Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF (Verdens naturfond).
 • Norske muligheter i Hannover

  11. jan 2019
  Rogaland Fylkeskommune, Haugaland Vekst og Greater Stavanger inviterer til felles delegasjonreise  I forbindelse med Hannovermesse 2019. 1.-5. april. Men vær rask, påmeldingsfristen går ut 1. februar.
 • En akademiker med hug for kjeledress

  10. jan 2019
  Klaus Mohn (54) er en gladere laks enn hva budskapet fra en økonom tilsier til tider. I tillegg representerer han en utdøende rase homo sapiens, av typen menn som på død og liv foretrekker å gjøre kroppsarbeidet selv etter kontortid.
 • Møtevår og jubileum for Lederskolen

  10. jan 2019
  Gjennom ti år har Lederskolen gitt ledere faglig påfyll og inspirasjon. Over 15.000 har deltatt på Lederskolen siden starten i 2009.
 • Ti fra Rogaland i finalen

  09. jan 2019
  Når Det Norske Måltid nok en gang skal kåre årets mat- og drikkevinnere, er hele ti av finalistene fra Rogaland – deriblant samtlige finalister i klassen Årets øl!
 • - Klimamålet er realistisk

  08. jan 2019

  Leder av kommunalstyret for miljø og utbygging, Per A. Thorbjørnsen (V), mener målet om et kutt i klimautslippene på 80 prosent innen 2030 er innenfor rekkevidde. Men det fordrer oppfølging både lokalt, fra staten og næringslivet, mener han. 

 • Klimaplan med store utfordringer

  07. jan 2019
  Nye Stavanger kommune kan få store problemer med å redusere utslippene med 80 prosent. Det skyldes blant annet at utslipp i forbindelse med jordbruk, dyrehold og matproduksjon i Rennesøy og Finnøy ikke omfattes av det vedtatte klimamålet.