Smedvig

Ønsker bedre regionalt samarbeid

Ønsker bedre regionalt samarbeid

Et bedre regionalt samarbeid blir sett på som den nest viktigste saken i 2019 blant dem Rosenkilden har utfordret ved inngangen til et nytt år.

Samarbeid – på tvers av kommunegrensene – har vært et område som er blitt problematisert i løpet av 2018. Det dreier seg både om politiske samarbeid på tvers av kommunene, og også samarbeid mellom næringsliv, politikk og administrasjon på viktige områder innenfor arealplanlegging og tiltak. 
Flere av de aktørene som er bedt om å si sin mening om den viktigste saken for 2019 trekker nettopp frem samarbeid – på flere områder – som regionens viktigste sak:
 
Leif Anker Lorentzen, lufthavnsjef i Avinor Sola: 
– Det viktigste tror jeg vil være å utvikle det regionale samarbeidet gjennom å tenke raust nok og samtidig stort nok. La de visjonære i regionen få komme til ordet til inspirasjon for alle andre, samtidig som vi alle jobber i erkjennelsen av at ingen lykkes alene. Vilje og evne til samarbeid for å nå ambisiøse mål vil i årene som kommer være langt viktigere enn prisen på et fat olje. 
 
Ole Henry Slette, banksjef ved Handelsbanken Stavanger Straen: 
– Jeg ser et bedre samarbeide i regionen som den viktigste saken neste år. Selv om vi nå ser økt aktivitet i deler av det lokale næringslivet, spesielt innenfor noen segmenter i oljeservicenæringen, vil det være et økende behov for omstilling i næringslivet i regionen de neste årene. I denne omstillingsprosessen vil det være viktig at regionen står sammen for å gi det lokale næringslivet best mulige rammebetingelser. I tillegg ser vi at aktiviteten innenfor anleggsbransjen avtar, samtidig som det er behov for å gjennomføre store regionale prosjekter, spesielt innenfor samferdsel. Et dårlig samarbeidsklima mellom kommunene lokalt kan gi ytterligere forsinkelser på disse prosjektene, med store ringvirkninger for næringslivet i regionen.  
 
Alfred Ydstebø, konsernsjef i Base Gruppen: 
– I Base Gruppen er vi opptatt av samspillet mellom samfunn og næringsliv. Sammen må vi evne å skape nye og fremtidsrettede arbeidsplasser, attraktive boområder og naturlige møteplasser. For å få gode løsninger må samspillet være tett og forutsigbart. Tilpassede sentrumsplaner, arealplaner og regionalplaner blir viktige og grunnleggende for at regionen skal trekke til seg gode krefter og hoder. Det må fokuseres på medvirkning og involvering i alle faser og på alle nivåer. Vi ønsker at dette samspillet skal prege 2019, lokalt og regionalt.  

Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører i Rogaland: 
– Jeg velger meg samarbeid – for å realisere prioriterte samferdselsprosjekter både nord og sør i fylket. Ryfast åpner høsten 2019 og åpner nye muligheter for innbyggere og næringsliv i Ryfylke, indre deler av Haugalandet og Nord-Jæren. Planlegging av videre dobbeltspor fra Sandnes og Skeiane og sørover vil gi viktige arealavklaringer for by og tettstedene langs Jærbanen. Utbyggingspakke Jæren forberedes og gjøres klar for behandling inkludert tverrforbindelsen Foss-Eikeland mellom FV44 og E39. Bussveien med igangsetting og realisering av flere delstrekninger. Vi vil mye samtidig som vi har knappe arealressurser, derfor må vi tenke mer arealeffektivt. Dette vet profesjonelle utbyggere alt om. Så må vi som er politiske beslutningstakere tenke tilsvarende for de områdene vi forvalter på vegne av våre innbyggere og etterkommere. Det handler om klima og miljø; behovet for nærhet mellom bosted og arbeidsplass, muligheter for å velge kollektive løsninger framfor egen persontransport, og det handler om jordvern og naturmangfold. Samtidig må vi forberede oss på strammere offentlig økonomi, at staten strammer inn sin andel av finansieringen av viktig infrastruktur og forutsetter større grad av egenfinansiering for store vei og kollektivprosjekter. 
Skriv ut

Flere nyheter

 • Etterlyser informasjon på flere språk

  17. jun 2019
  –  Som region er vi alt for dårlige når det gjelder kommunikasjon i det offentlige rom på andre språk, sier reiselivsdirektør i Region Stavanger, Elisabeth Saupstad. Hun er ikke alene.
 • En tid for alt

  14. jun 2019
  Det er en tid for alt, selv for Per A. Thorbjørnsen. Og når det sakte stunder mot nok en jul, skal han for første gang overveie om det å ikke måtte gjøre noe, kanskje er selve livet.
 • Henter milliarder til investeringer

  12. jun 2019
  Tunge aktører i regionen er i ferd med å etablere investeringsfond for milliarder av kroner.
 • – Finansbransjen må våkne!

  04. jun 2019
  Endringene skjer raskt og finansnæringen må omstille seg og være spydspissen for rask utvikling og omstilling til bærekraftig vekst. Rogalands finansmiljø er i ferd med å få dårlig tid, mener Trygve Meyer.
 • 1,5 millioner kroner til uropatrulje

  04. jun 2019
  LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 kroner årlig over tre år.
 • Søk deg til U37 - Ledernettverket

  29. mai 2019
  I høst starter ressursgruppen U37 opp et nytt kull med unge ledere i Ledernettverket. Er du interessert i å bli med?
 • Trenger flere som tenker nytt

  28. mai 2019
  Å tenke nytt høres ut som en floskel, men Egil Vigdel og Agri-E håper på flere tilgjengelige hoder som kan tenke på tvers av sektorer i fremtidens arbeidsmarked.