Smedvig

Oppgangstider krever smartere HR-jobbing

Oppgangstider krever smartere HR-jobbing

Hele regionen gleder seg over et arbeidsmarked i bedring. Tøffere kamp om de beste hodene stiller imidlertid nye krav til bedriftene.

Etter flere tøffe år for næringslivet i regionen, peker nå de fleste pilene oppover igjen. Bildet av framgang blir bekreftet og forsterket av Næringsforeningens ferske «Økonomisk Rapport 2018 for Stavanger-regionen». 

 

Rapporten er basert på regnskapstall fra 2017 for over 20.000 bedrifter. Disse viser en klar forbedring i omsetning og driftsresultat for nesten alle bransjer i regionen.   

 

Samtidig kartlegger rapporten bedriftsledernes forventninger for 2019. Bildet som tegnes her er tilsvarende positivt, og viser sterkt økende forventninger til omsetning, driftsresultat og nyansettelser de neste par årene. 

 

 

Nye utfordringer 

 

Det er all grunn til å glede seg over denne utviklingen, men også vekst gir utfordringer. Med en naturlovs kraft skjerpes konkurransen om de beste hodene, og lønnskostnadene presses opp. En slik utvikling er allerede i gang, og er merkbar også hos de mest attraktive arbeidsgiverne i regionen.  

 

Lyse AS er et godt eksempel i så måte. Regionens fornybar energi- og telelokomotiv har gjennomført 145 ansettelser i 2018. Konserndirektør for HR, Gyrid Holmen, forteller at konsekvensene av et strammere arbeidsmarked allerede er merkbare. 

– Vi opplever at konkurransen om de beste folkene drar seg til innenfor områder som IKT og prosjektledelse. Lyse har gjennomført, og skal gjennomføre, omfattende investeringer blant annet i el-nettet. Da er IKT og prosjektledelse fagområder der vi har et vedvarende behov for høy kompetanse, sier Holmen. 

 

 

Beredskap 

 

Lyse forventer at konkurransen om arbeidskraften vil forbli tøff i lang tid framover. Derfor er det viktig å være i beredskap, og derfor er det nødvendig å jobbe smartere. Nå tar selskapet flere strategiske grep for å møte utviklingen. 

 

 • Arbeidet med å knytte til seg studenter på masternivå innen relevante fagområder trappes opp. Universitetene i Stavanger og Agder, samt NTNU i Trondheim er blant lærestedene som oppsøkes aktivt. 

 

 • Det gjennomføres et pilotprosjekt i datterselskapet Lyse Neo. Her blir det gjennomført en grundig analyse av selskapets forretningsstrategi. Målet er å få til en bedre kobling mellom forretningsstrategi og kompetansebehov. Hvilke huller avdekkes, og hvordan kan disse fylles? 

 

 • Selskapet skal jobbe enda mer systematisk med «Employer Branding». Dette handler blant annet om å, med troverdighet, framstå som et framtidsrettet selskap som tar samfunnsansvar. 

 

 • Selskapet har styrket HR-avdelingen med en ny leder for rekruttering, Stig Finnerud. Han kommer rett fra Visindi, og tar med seg spiss, oppdatert kompetanse på området. 

 

 
Verdivalg

I arbeidet med «Employer Branding opplever HR-direktøren at selskapet er en attraktiv arbeidsgiver, og at det for mange er et bevisst verdivalg å søke seg til Lyse. Dette er en trend de ofte får bekreftelser på fra egne nyansatte. 

 

– Alle som begynner å jobbe hos oss deltar på samlinger sammen med deler av toppledelsen. Her får de en innføring i virksomheten i alle deler av konsernet. Under disse samlingen ber vi deltakerne om tilbakemeldinger på hvorfor de søkte seg til Lyse. Gjengangere blant svarene er at Lyse er et selskap der man kan jobbe med teknologi og grønn energi, og at det offentlige eierskapet gjør Lyse til en langsiktig aktør som tar samfunnsansvar, sier Holmen. 

 

Hun understreket samtidig at en forsterket innsats for jevnlig å rekruttere kloke hoder, må gå hånd i hånd med arbeidet for å videreutvikle kompetansen til dem som allerede jobber i selskapet. 

 

– Vi driver et konstant forbedringsarbeid i organisasjonen, og den teknologiske utviklingen går stadig raskere. Faglig påfyll må gis kontinuerlig, og nå kjører vi et prosjekt for å øke den digitale kompetansen hos de ansatte, avslutter HR-direktør Gyrid Holmen.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Vil ha renere energiløsninger

  25. apr 2019

  Energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES) vil både utvikle fornybare og bærekraftige energiløsninger, og forbedre eksisterende. For å få til det vil de ha flere med på laget.

 • Fire nye i Næringsforeningens styre

  24. apr 2019
  Ådne Kverneland ble gjenvalgt som styreleder på generalforsamlingen i Næringsforeningen onsdag kveld. Grethe Skundberg ble samtidig valgt som ny nestleder og får følge av tre andre nye styremedlemmer; Ingvild Meland, Camilla Gjetvik og Ragnar Tveteraas. Dag Øyvind Meling ble også gjenvalgt som styremedlem for to nye år.
 • Slår et slag for referansesjekken

  16. apr 2019
  Til daglig titulerer Tom Georg Olsen seg som konserntjener i konsulentselskapet Miles. Med flat struktur, tillitsbasert ledelse og en grundig prosess for å skaffe de riktige medarbeiderne, har selskapet nå rundt 180 ansatte og fantastiske tall å vise til.
 • I tre av fire saker er blokkene enige

  16. apr 2019
  I 83 prosent av sakene som politikerne voterer over i Stavanger bystyre, er Arbeiderpartiet og Høyre enige. Selv SV og Rødt er med å sikre flertall i tre av fire saker. Så hvorfor er man så opptatt av at kommunevalget i Stavanger er et valg mellom to ulike blokker?
 • Dette mener de om næringspolitikk

  25. apr 2019
  Hva er egentlig forskjellen på næringspolitikken i Arbeiderpartiet og Høyre, og hvordan mener ordførerkandidatene John Peter Hernes fra Høyre og Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet i Stavanger at kommunen bør drive næringspolitikk?
 • Valget 2019: – Friskere i Stavanger

  16. apr 2019
  Det blåser en ny frisk vind over Stavanger-politikken, mener tidligere sjefredaktør og kommentator i Stavanger Aftenblad, Tom Hetland.
 • Har bygget stein på stein

  23. apr 2019
  Fremtidsrettet og digitalisert utvikling av bergverksindustrien. Nordic Bulk i Sandnes har befestet sin posisjon som Norges ledende innen totalløsninger for pukkverk i Norge. I 2018 økte de omsetningen med hele 40 millioner kroner.