Frogner House

Oppgangstider krever smartere HR-jobbing

Oppgangstider krever smartere HR-jobbing

Hele regionen gleder seg over et arbeidsmarked i bedring. Tøffere kamp om de beste hodene stiller imidlertid nye krav til bedriftene.

Etter flere tøffe år for næringslivet i regionen, peker nå de fleste pilene oppover igjen. Bildet av framgang blir bekreftet og forsterket av Næringsforeningens ferske «Økonomisk Rapport 2018 for Stavanger-regionen». 

 

Rapporten er basert på regnskapstall fra 2017 for over 20.000 bedrifter. Disse viser en klar forbedring i omsetning og driftsresultat for nesten alle bransjer i regionen.   

 

Samtidig kartlegger rapporten bedriftsledernes forventninger for 2019. Bildet som tegnes her er tilsvarende positivt, og viser sterkt økende forventninger til omsetning, driftsresultat og nyansettelser de neste par årene. 

 

 

Nye utfordringer 

 

Det er all grunn til å glede seg over denne utviklingen, men også vekst gir utfordringer. Med en naturlovs kraft skjerpes konkurransen om de beste hodene, og lønnskostnadene presses opp. En slik utvikling er allerede i gang, og er merkbar også hos de mest attraktive arbeidsgiverne i regionen.  

 

Lyse AS er et godt eksempel i så måte. Regionens fornybar energi- og telelokomotiv har gjennomført 145 ansettelser i 2018. Konserndirektør for HR, Gyrid Holmen, forteller at konsekvensene av et strammere arbeidsmarked allerede er merkbare. 

– Vi opplever at konkurransen om de beste folkene drar seg til innenfor områder som IKT og prosjektledelse. Lyse har gjennomført, og skal gjennomføre, omfattende investeringer blant annet i el-nettet. Da er IKT og prosjektledelse fagområder der vi har et vedvarende behov for høy kompetanse, sier Holmen. 

 

 

Beredskap 

 

Lyse forventer at konkurransen om arbeidskraften vil forbli tøff i lang tid framover. Derfor er det viktig å være i beredskap, og derfor er det nødvendig å jobbe smartere. Nå tar selskapet flere strategiske grep for å møte utviklingen. 

 

 • Arbeidet med å knytte til seg studenter på masternivå innen relevante fagområder trappes opp. Universitetene i Stavanger og Agder, samt NTNU i Trondheim er blant lærestedene som oppsøkes aktivt. 

 

 • Det gjennomføres et pilotprosjekt i datterselskapet Lyse Neo. Her blir det gjennomført en grundig analyse av selskapets forretningsstrategi. Målet er å få til en bedre kobling mellom forretningsstrategi og kompetansebehov. Hvilke huller avdekkes, og hvordan kan disse fylles? 

 

 • Selskapet skal jobbe enda mer systematisk med «Employer Branding». Dette handler blant annet om å, med troverdighet, framstå som et framtidsrettet selskap som tar samfunnsansvar. 

 

 • Selskapet har styrket HR-avdelingen med en ny leder for rekruttering, Stig Finnerud. Han kommer rett fra Visindi, og tar med seg spiss, oppdatert kompetanse på området. 

 

 
Verdivalg

I arbeidet med «Employer Branding opplever HR-direktøren at selskapet er en attraktiv arbeidsgiver, og at det for mange er et bevisst verdivalg å søke seg til Lyse. Dette er en trend de ofte får bekreftelser på fra egne nyansatte. 

 

– Alle som begynner å jobbe hos oss deltar på samlinger sammen med deler av toppledelsen. Her får de en innføring i virksomheten i alle deler av konsernet. Under disse samlingen ber vi deltakerne om tilbakemeldinger på hvorfor de søkte seg til Lyse. Gjengangere blant svarene er at Lyse er et selskap der man kan jobbe med teknologi og grønn energi, og at det offentlige eierskapet gjør Lyse til en langsiktig aktør som tar samfunnsansvar, sier Holmen. 

 

Hun understreket samtidig at en forsterket innsats for jevnlig å rekruttere kloke hoder, må gå hånd i hånd med arbeidet for å videreutvikle kompetansen til dem som allerede jobber i selskapet. 

 

– Vi driver et konstant forbedringsarbeid i organisasjonen, og den teknologiske utviklingen går stadig raskere. Faglig påfyll må gis kontinuerlig, og nå kjører vi et prosjekt for å øke den digitale kompetansen hos de ansatte, avslutter HR-direktør Gyrid Holmen.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Rogaland på lærlingetoppen

  15. feb 2019
  Rogaland befester posisjonen som det beste lærlingefylket i landet. Det lover godt for et næringsliv i vekst og omstilling.
 • Rogaland på klyngekartet

  14. feb 2019
  I løpet av få år har fem næringsklynger fra Rogaland fått status som Arena-prosjekt i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Cluster.
 • Sju års kamp for bedre rammevilkår

  13. feb 2019
  I sju år har Næringsforeningen jobbet for bedre rammevilkår når private utbyggere tar regningen for kommunal infrastruktur. – Endelig har flertallet av kommunene i vår region havnet på en fornuftig ordning som gjør at nye boliger ikke blir dyrere enn nødvendig, sier Anne Woie i Næringsforeningen.
 • Det lysner i oljeservice

  11. feb 2019
  Vår hjemlige leverandørindustri er på vei fra knestående til oppreist stilling. Dette er hovedkonklusjonen i  EYs omfattende, årlige oljeserviceanalyse.
 • En tenketank fra Fogn

  08. feb 2019
  Per Ivar Selvaag og det som en gang het det norske statsoljeselskap har noen fellestrekk. Det handler delvis om tid og rom, men også om muligheter, løsninger og nye tankeprosesser.
 • Sykehuset vant lærlingpris

  08. feb 2019
  Stavanger universitetssjukehus er kåret til Årets lærebedrift 2018 av Rogaland fylkeskommune.
 • Går sammen om Uropatrulje

  05. feb 2019
  Næringsforeningen i Stavangerregionen og LO går sammen om å opprette en Uropatrulje i kampen mot arbeidskriminalitet.