FOLK

Sandnes tenker større

Sandnes tenker større

Varaordfører Pål Morten Borgli og flertallspartiene i Sandnes tenker større tanker om sentrumsutviklingen i Sandnes når planene for sentrum nå revideres.

Langgata oppgraderes og utvides, havneområdene og begge ender av Langgata skal transformeres, det planlegges for flere arbeidsplasser og boliger, samt nye transportløsninger og Bussvei. Men bilene skal fortsatt ha god plass i sentrumsgatene, selv om Ruten ryddes for privat parkering. Det skal skje i form av nytt parkeringshus og skråstilte parkeringsplasser.

- Transport og utnyttelse vil være hovedpilarene i den nye sentrumsplanen. Vi må få til kombinasjonen av flere boliger og mer næring i sentrum. Det innebærer blant annet en høyere utnyttelse av festplassen – eller Ruten som noen kaller den. Vi snakker bare her om over 20 000 m2 næringsareal, sier Borgli.

Også i Sandnes opplever man utfordringer i arbeidet med ny sentrumsplan. En er å utvikle planer som ikke er for detaljerte og som gjør det lettere å snu seg etter utviklingen, en annen er forholdet til regionale myndigheter.

 

Motstand

- Jeg tror vi skal være så ærlige å si at vi til tider har møtt unødvendig motstand fra regionale myndigheter. Det er ikke lenger fylkesmannen som oppleves som vanskelig, men fylkeskommunen.

- På hvilken måte?

- Man blander seg alt for mye inn i detaljer. At man som regional myndighet kan komme med innspill og ha meninger knyttet til transport og andre ting som fylkeskommunen er en viktig del av, er helt greit. Men at fylkeskommunen blander seg opp i om det skal være stående eller liggende kledning og runde eller firkantede vinduer, det fatter jeg ikke. Det er kostnadskrevende og det tar tid.

I motsetning til nabobyen Stavanger, har Sandnes sentrum mer areal å utnytte. Byen ønsker å legge til rette for økt bosetting og flytting av folk innad i sentrumsområdet. Det betyr også muligheten for å bygge i høyden.

 

Bilbruk

- Arbeidet med planene for sentrum er viktigere enn noen gang. Vi er i en rask transformasjon. Havnen blir totalt forvandlet i inneværende planperiode, og vi skal ta et steg videre. Denne gang blir det mye transport. Det innebærer både nye transportløsninger og å sikre parkering for handelen i sentrum. Det mener jeg vi har gode løsninger på, sier Borgli.

Sandnes har tradisjon for å legge til rette for parkering og langt rimeligere parkering enn i nabobyen Sandnes. Borgli innrømmer at spørsmålet knyttet til privatbil er vanskeligere å håndtere i dag enn for noen år tilbake.

- Den politiske bestillinger er å redusere bilbruken og gjøre det vanskeligere. Samtidig vil både næringsliv og brukere ha flere parkeringsplasser. Jeg mener vi er i ferd med å finne gode løsninger på dette, som også tar hensyn til regional planer. Vi må klare begge deler. Både å kunne tilby gode transportløsninger i form av buss og jernbane, men heller ikke glemme at bilen blir viktig også de neste femti årene. Sandnes har mye parkering, det vil det også bli i tiden fremover, sier Borgli.

 

Gågata

Langgata har alltid betydd noe ekstra i Sandnes. Det er allerede gjort store innvesteringer i form av nytt vann og renovasjonsanlegg, nytt gate-dekke og ny belysning. Det vil bli markert i begynnelsen av september.

- Langgata er juvelen i Sandnes sentrum. Det er det liten tvil om. Langgata har allerede klart å forandre seg og er blitt mer urbant. Man kan tilby flere opplevelser, restauranter, kaféer  og kultur. Det preger gågaten mer og mer, sier Borgli.

- Hvilke kvaliteter har Sandnes sentrum i dag?

- Sandvedparken er kanskje det jeg vil trekke frem først. Den er unik og en gave byen skal være veldig glad for. Og gågata, den er vi også stolt av.

 

Hovedprinsipper

Arbeidet med å revidere sentrumsplanen i Sandnes er en del av arbeidet med ny kommuneplan.  Komiteen som arbeider med kommuneplanen avklarer mer omfattende spørsmål med formannskapet og bystyret underveis i arbeidet.

- Vi begynner å bli ferdige med hovedprinsippene for sentrum. Vi tar sikte på at den endelige behandlingen kan skje i løpet av 2018.

- Hvordan vil Sandnes sentrum utvikle seg med bakgrunn i det arbeidet som nå pågår?

- Jeg tror folk vil oppfatte byen som tryggere, enklere, mer moderne og mer brukervennlig. Forhåpentligvis vil betydelig flere både bo og arbeide i sentrum. Utviklingen vil også henge sammen med investeringsvilje – og evne. Nå ser det ut til at veksten tar seg opp igjen etter noen vanskeligere år. Målet er et levende sentrum – sju dager i uken. Det betyr mye for en by.

 

 

Like rammebetingelser

Sandnes sentrum utfordres i større grad i kampen om kundene. Sentrumsplanen må legge til rette for rammebetingelser som ikke svekker sentrumshandelen i byen, mener næringslivet.

- Konkurranse er sunt. Det skal vi ha. Men vi må forsøke å legge opp til noenlunde felles rammebetingelser i regionen. Derfor er det også svært viktig når en utvikler sentrumsplaner at man tar næringslivet med seg inn i arbeidet, sier styreleder i Sig. Halvorsen, Dag Halvorsen. Han er også leder for Næringsforeningens ressursgruppe for Sandnes.

Sentrumsplanen for Sandnes må legge til rette for at innbyggerne fortsatt kan komme seg inn og ut av sentrum på en enkel og god måte, mener Halvorsen.

- Uten handel og et levende næringsliv i sentrum, vil man heller ikke få til noe annet. Både kulturliv og folkeliv er avhengig av at noen får til å drive både butikker og næring og at det legges til rette for flere arbeidsplasser i sentrum, sier Halvorsen.

 

Må ikke

Halvorsen viser til at konkurransen mellom ulike sentra i regionen – inkludert større kjøpesenter som Kvadrat – er blitt større de senere årene.

- Det er jo ikke slik at folk i dag inn til sentrum. Bor man på Austrått kan man like godt kjøre til Ålgård, og dem som er bosatt i søndre bydel vil kanskje heller kjøre til Jærhagen som nå skal utvides. Planer for overordnede myndigheter tilsier at sentrum skal styrkes, men da må man heller ikke legge for mange hindringer i veien.

Det Halvorsen frykter er at nye bompengeordninger, flere parkeringsrestriksjoner og større avstander til butikkene i sum kan føre til en konkurransevridning der sentrum blir taperen – til tross for målet om å styrke sentrum.

 

Feil

- Når sentrumsplanleggere argumenterer for bilfrie sentrumskjerner henviser man som regel til ting som er gjort i andre storbyer som Oslo, København og München.  Det blir etter min oppfatning helt feil å sammenligne Sandnes med storbyer som har attraktive severdigheter Sandnes bare kan drømme om. Det finnes en rekke flere eksempler fra mindre byer i Europa hvor sentrumshandelen taper konkurransen med handelssenter som tilbyr gratis parkering i utkanten av sentrum. Samtidig seiler også netthandel opp som en stadig større konkurrent, sier Halvorsen.  

Han viser til at sentrumsområdene er avhengige av to typer handel: Den ene hvor innbyggerne handler og drar til sentrum som en del av en opplevelse, den andre hvor man vet hva man vil ha og er avhengig av å komme seg raskt inn og ut.

 

Kombinasjon

- Det er først og fremst den siste jeg er mer redd for dersom det legges for store hindringer i veien, sier Halvorsen.

Det store spørsmålet er til syvende og sist hva sentrum skal være og hva som skaper aktivitet. For Halvorsen handler det om en kombinasjon av handel, aktivitet og trivsel.

- Det er gjort veldig mye bra i Sandnes, og mulighetene er store for å skape enda bedre trivsel. For å få det til er man avhengige av at butikker går bra og er i stand til å betale en leie som gjør at gårdeiere også er i stand til å investere.

Dialog

- Hvordan opplever du at prosessen har vært i arbeidet med den nye sentrumsplanen sett fra næringslivets ståsted?

- Fra næringslivets ståsted opplever vi at arbeidet i forbindelse med Ruten ikke har vært godt ivaretatt. Men diskusjonene vi har hatt har ført noe godt med seg. Jeg opplever at vi i dag blir tatt mer på alvor, og vi er ble også invitert til et svært godt møte med planavdelingen. Slike møter er viktige. På den ene siden får vi anledning til å komme med direkte innspill, på den andre siden får vi et innblikk i hvilke overordnede rammebetingelser man har å forholde seg til. Det å skape en felles forståelse, er veldig viktig. Det kan også føre til raskere prosesser og mindre innsigelser, sier Halvorsen.

Det har blant annet også medført at ressursgruppen planlegger et åpent medlemsmøte om sentrumsplanen til høsten i Sandnes.

 

DNB
Skriv ut

Flere nyheter

 • Jobber for varig kvalitet

  16. mar 2018
  – Vi vil skape verdier for kundene gjennom høy kvalitet, god arkitektur og arealeffektivitet, sier daglig leder og partner Gabriel Schanche Gilje i Plank Arkitekter.
 • Pløyer ny mark for Lean

  15. mar 2018
  Universitetet i Stavanger og Lean-nettverket i Næringsforeningen drar nå i gang et nyskapende samarbeid. Målet er å bidra til enda høyere Lean-kompetanse i bedrifter og hos det offentlige.
 • Må tenke nytt om bo- og arbeidsplasser

  13. mar 2018
  Et næringsbygg er ikke lenger bare et næringsbygg, og et boligprosjekt handler ikke bare om kvadratmeterpris og beliggenhet. Kundens egne preferanser blir et stadig viktigere konkurransefortrinn i et tøft bolig- og leiemarked.
 • Trippelkonferansen 2018

  12. mar 2018
  Rogaland Teater vil i år være arena når Trippelkonferansen arrangeres førstkommende torsdag. Både på og utenfor scenen møter du en rekke aktører som er opptatt av sosialt entreprenørskap.
 • Kraftig vekst i arbeidsmarkedet

  12. mar 2018
  Arbeidsmarkedet i regionen er i dramatisk endring. Etterspørselen er skyhøy innen enkelte yrkesgrupper. Der ledigheten er høyest, er nå antall nye jobber flest og bedrifter melder om et stort antall søknader fra arbeidstakere som ønsker å flytte tilbake til Stavanger-regionen
 • Anne Lindmo leder vårens store konferansenyhet

  07. mar 2018
  Norges talkshow-dronning, Anne Lindmo, leder Folk – vårens store konferansenyhet. – Folk er en lederkonferanse som setter medarbeideren i sentrum. Det blir en annerledes konferanse som skal få oss til å tenke nytt, sier Anne Woie i Næringsforeningen.
 • Offentlig pingpong

  07. mar 2018
  I det store bildet handler det om å bruke fornuftig skjønn. Likevel er resultatet endeløse politiske behandlinger, et hav av saksdokumenter, millioner i utgifter og forvaltningsnivå som spiller bordtennis med regionale planer.