colliers

Sandviks best i vest

Sandviks best i vest

I desember gikk Marius Sandvik i Sandviks AS til topps i den nasjonale finalen i konkurransen Entrepreneur of the Year.

EY kårer hvert år Norges fremste vekstskapere, som del av et internasjonalt program for å framheve og hedre personer som bidrar med nye ideer, investerer kapital og egeninnsats for å skape arbeidsplasser og bidra til verdiskapning. Sandviks var én av tre nominerte fra vår region. 

 

Deler prisen  

For å bli nominert må et selskap tilfredsstille et sett med kriterier, blant annet: Minst 20 ansatte, vesentlig vekst de to siste årene og positiv resultatutvikling siste året. Etter en nærmere vurdering, blant annet av lønnsomhet og vekstskaperens entreprenørånd, evne til innovasjon og internasjonalisering ble ledere fra 46 selskaper nominert til regionskåringene.  
Finalistene konkurrerer i kategoriene, handel, industri og tjenester. Sandviks vant i kategorien handel.  

– I denne konkurransen er det lederen som kåres til vinner, men jeg er jo ikke alene i denne jobben, sier Marius Sandvik smilende. Han er administrerende direktør i Sandviks, og deler villig æren med de mange som bidrar i selskapet. 

Neste år har han vært øverste leder i 20 år, og selskapet har i denne perioden hatt en solid vekst. I 2018 vil omsetningen ligge på godt over 400 millioner kroner.  

 

Leseglede 

Sandviks produktportefølje retter seg mot familier med små barn, der de mest kjente i Norge er nettstedet Babyverden, som er det største nettstedet for gravide og småbarnsforeldre, og bokklubben Goboken, som leverer alderstilpassede bøker fra fødsel til skolestart. I tillegg tilbys andre relevante produkter, som leker og barneklær, gjennom egne nettbutikker.  

I tillegg til Norge, driver Sandviks egne virksomheter i Sverige, Finland og USA.  

– Visjonen vår er Enriching young minds. Det handler om å være en støttespiller for foreldrene. Vi selger tjenester og produkter som bidrar til et godt oppvekstmiljø. Vi har i prinsippet delt virksomheten i to deler. Mediabiten som er en portefølje med produkter som er informasjon hvor annonsørene betaler produksjon og distribusjon. I tillegg kommer bokklubbene og nettsalget. 

 

Støttespiller for foreldre 

Sandviks jobber for å tilby gode tjenester for de som er, eller skal bli, foreldre. Gjennom nettstedet Babyverden, appen Gravid og Barn, «Svangerskapsboken» og «Spedbarnsboken» er målet å gi brukerne trygghet og innsikt gjennom god informasjon med høy faglig kvalitet. Dette har de lykkes med, og er derfor størst i Norge på denne type tjenester. 

– Vi har produkter og tjenester som følger foreldrene gjennom alle stadier av graviditeten og de første årene av barnets liv. Brukerne våre følger oss i våre bøker, via app, nettsted og podcast, og gjennom dette når vi de aller fleste i vår målgruppe.  

 

Rett bok til rett tid  

Det er vitenskapelig bevist at barn som blir lest for, får bedre språk. Høytlesing knytter tette bånd og gir gode opplevelser. 

– Lesestundene gir kos, nærhet og trygghet. Samtidig utvikles språk, kunnskap, ferdigheter og kreativitet. Det er en ekte opplevelse som ikke skjer på skjerm. Vi føler at vi lykkes når vi bidrar til at foreldre etablerer lesestunden som et fast ritual. Leser man litt hver dag, vil man trenge nye bøker, og da ønsker vi å være førstevalget som leverandør av disse bøkene, og de gode lesestundene, forteller Marius Sandvik. 

Bokklubbene sørger for at abonnentene får bøker som passer til barnets alder, slik at lesestunden blir best mulig, både for barn og foreldre. Bøkene er ofte interaktive for å engasjere de aller yngste.  

 

Internasjonal satsing og digitalisering 

Sandviks har lykkes i utlandet, og da spesielt i USA. Gjennom to oppkjøp, i 2008 og 2010, og videreutvikling av disse, har de nå en sterk posisjon i det amerikanske markedet. De senere år har de mer enn doblet omsetningen der.  

 – Det er i USA vi nå opplever størst vekst, og det er også her vårt største potensial for framtiden ligger. I Norden er vi relativt store i små markeder, mens i USA er vi små i et stort marked. Vi selger kjente barnebøker der også, men vi har også lykkes med å etablere en god posisjon innenfor digitale læreprodukter, der vi har som mål å bli en av de største i USA på leselæring for barn. Her er vi på god vei. 

 Sigurd Sandvik, Marius sin far, er gründeren av selskapet. For over femti år siden gikk han i gang med å utarbeide Spedbarnsboken. Boken deles den dag i dag ut til alle nybakte foreldre på sykehus over hele landet, og dannet grunnlaget for mange av de andre produktene i Sandviks portefølje i dag.  

Verdiskaping 

Forlagssjefen mener deres største konkurransefortrinn er nærheten til kundene i hele verdikjeden som har gitt dem unike ferdigheter. Han mener noen av suksesskriteriene ligger i å ha en tydelig ledelse, sette seg mål og gi anerkjennelse. Evaluering er også en viktig del av jobben. Han stiller seg selv ofte spørsmålet: Gjør vi nok av de tingene som skaper verdi? 
 

– Hva mener du er viktige egenskaper for en leder? 

– Jeg tror at det å ha ledelse er viktig, men har erfart at dette ikke alltid er tilfellet. Hva betyr det? Jo, at vi er enige i hva vi skal oppnå, hva som er målene og avklarer roller og forventninger. Dette er for meg ledelse. Det handler om å finne oppgaver innenfor målene som passer til den enkelte. Det handler om å lage oppgaver som den enkelte kan lykkes med, avslutter Marius Sandvik.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Rogaland på lærlingetoppen

  15. feb 2019
  Rogaland befester posisjonen som det beste lærlingefylket i landet. Det lover godt for et næringsliv i vekst og omstilling.
 • Rogaland på klyngekartet

  14. feb 2019
  I løpet av få år har fem næringsklynger fra Rogaland fått status som Arena-prosjekt i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Cluster.
 • Sju års kamp for bedre rammevilkår

  13. feb 2019
  I sju år har Næringsforeningen jobbet for bedre rammevilkår når private utbyggere tar regningen for kommunal infrastruktur. – Endelig har flertallet av kommunene i vår region havnet på en fornuftig ordning som gjør at nye boliger ikke blir dyrere enn nødvendig, sier Anne Woie i Næringsforeningen.
 • Det lysner i oljeservice

  11. feb 2019
  Vår hjemlige leverandørindustri er på vei fra knestående til oppreist stilling. Dette er hovedkonklusjonen i  EYs omfattende, årlige oljeserviceanalyse.
 • En tenketank fra Fogn

  08. feb 2019
  Per Ivar Selvaag og det som en gang het det norske statsoljeselskap har noen fellestrekk. Det handler delvis om tid og rom, men også om muligheter, løsninger og nye tankeprosesser.
 • Sykehuset vant lærlingpris

  08. feb 2019
  Stavanger universitetssjukehus er kåret til Årets lærebedrift 2018 av Rogaland fylkeskommune.
 • Går sammen om Uropatrulje

  05. feb 2019
  Næringsforeningen i Stavangerregionen og LO går sammen om å opprette en Uropatrulje i kampen mot arbeidskriminalitet.