Kallesten

Slik bygges det nye sykehuset

Slik bygges det nye sykehuset

Nå begynner byggingen av selve sykehuset på Ullandhaug. Om to år vil bygningene være reist – og to år etterpå, i 2023 – er alt ferdig og klart til å kunne tas i bruk. 

 

– Vi hadde som styrevedtak at vi skulle legge til rette for at lokale leverandører og lokalt næringsliv kunne delta i konkurransene når vi skulle bygge det nye sykehuset. Så langt har vi lykkes veldig godt med det, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023 og prosjektgruppen som har ansvar for å bygge det nye sykehuset på Ullandhaug. 

– Vi er også i rute i forhold til å kunne ta i bruk det nye sykehuset i løpet av 2023, fastslår Johanson. 

Totalt har prosjektet en kostnadsramme på 8,4 milliarder 2017 kroner. Innenfor denne kostnadsrammen skal det sikres at all somatisk døgnbehandling, nødvendige radiologi- og laboratoriefunksjoner for døgnbehandling og akuttfunksjoner, samt deler av dagbehandling og poliklinikkareal med tilhørende støtte og serviceareal for nevnte funksjoner, samles på Ullandhaug i 2023. Totalt planlegges 640 sengerom med bad. Alt i alt snakker vi om rundt 100.000 kvadratmeter, tilsvarende 14 fotballbaner. 

 

Byggherrestyrt 

For det nye sykehuset benyttes en såkalt byggherrestyrt entrepriseform. Det betyr at byggherre deler opp prosjektet i mange ulike entrepriser, i stedet for å inngå en stor samlet avtale gjennom en totalentreprise. Byggherre beholder dermed kontrollen over det meste av fremdrift og koordinering av arbeidene. 

Når det gjelder sykehuset, vil jobben dermed deles opp i vel 70 entrepriser. 

– Vi har nå tildelt rundt halvparten av disse. De aller fleste har gått til selskaper her i regionen. Så vi har lykkes godt i forhold til vedtakspunktet om å tilrettelegge for at lokale leverandører kan delta, mener Johanson. 

SUS2023 følger det nye regelverket for offentlige anskaffelser som trådte i kraft i 2017, som åpnet for en totrinnsprosess med prekvalifisering av leverandører først og deretter en tilbudsfase med forhandlinger. 

I konkurranser med prekvalifisering har oppdragsgiver muligheten til å fastsette et intervall hvor et begrenset antall tilbydere kan gi tilbud i anbudskonkurransen. Tanken er at utvelgelse av leverandører på forhånd, etter fastsatte kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier, vil føre til bedre konkurranse og bedre ressursbruk for både leverandører og oppdragsgivere. 

 

Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023, forteller at byggingen så langt er i rute, og at de regner med at alt er ferdig etter planen i 2023. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger 


Kan forhandle 

– Det nye regelverket gir oss også mulighet til å gå i forhandlinger med prekvalifiserte tilbydere etter at de har levert inn tilbud. Slik har vi mulighet til å få inn gode innspill fra leverandørene og tilpasse oss både i forhold til løsning og kostander. Det har vært alfa og omega å kunne forhandle om innhold, pris og å kunne velge enklere og bedre løsninger, påpeker Johanson. 

– Men betyr ikke dette at dere som byggherre tar på dere mer risiko, enn om dere hadde valgt én totalentreprenør for hele prosjektet? 

– Dette er et så stort prosjekt og såpass spesialisert, at en totalentreprenør også måtte ha tatt betydelig risiko. Det ville de selvsagt hatt betaling for. Jeg mener det blir både rimeligere og bedre slik vi gjør det nå, ikke minst siden vi sikrer oss kompetanse og erfaring gjennom Sykehusbygg HF, og rådgiverne og konsulentene vi benytter oss av fra Nordic COWI, Safran, Omega og andre, forteller Johanson. 

Sykehusbygg HF er et helseforetak som eies i fellesskap av Norges fire regionale helseforetak. Hovedformålet med Sykehusbygg er å sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og –bygging og erfaringsoverføring mellom prosjektene. 

 

Verdens beste 

SUS2023 er også kåret til verdens beste digitale byggeprosjekt av den amerikanske IT-giganten Autodesk. Blant det som har vakt oppsikt er en digital løsning som muliggjør industrialisert bygging av høy kvalitet, et 3D-studio der brukergrupper kan teste sykehuset før det bygges – samt bruk av teknologiske løsninger for å effektivisere prosjekteringen. 

– Det var våre rådgivere fra Nordic COWI som sto for nyvinningen innenfor prosjektering som gjorde at vi vant prisen, sier Johanson. 

– Vi benytter oss ellers av prosjektstyringsverktøyet Pims 365, som ble utviklet på 90-tallet for olje- og gassindustrien, og nå er videreutviklet til bygg- og anleggsbransjen. Alt styres via Pims365, og eksempelvis skal alle varsler om endringer foregå gjennom dette digitale verktøyet. Til og med all registrering og styring knyttet til helse, miljø og sikkerhet for alle leverandører foregår her. Vi går virkelig i bresjen for å digitalisere og effektivisere byggeprosjektet og byggeplassen, sier Johanson. 

 

Selve sykehuset 

Første spadetak på det nye sykehuset ble tatt i fjor. Men så langt har det vært jobbet med å klargjøre tomten og bygge anleggsvei. Arbeidet med parkeringshuset til ansatte er også i gang. Dette skal stå ferdig til jul. Nå i mars starter arbeidet med selve sykehuset. Først grunnarbeid, deretter betongarbeid for underetasjer og så selve råbygget. I 2021 vil sykehusbygningene være reist. Da starter arbeidet med fasadene og resten av innholdet i sykehuset. 

– Vi gjør sykehuset svært fleksibelt. Vi setter for eksempel inn flatpakkede ferdigbad, som vi også kan ta ut igjen dersom vi skal bygge om. Vi legger heller ikke kabler og rør i veggene mellom rommene, slik at vi enkelt skal kunne flytte veggene i ettertid, forteller Johanson. 

I 2023 skal altså første byggetrinn stå klart. 

– Vi håper å kunne komme i gang med neste byggetrinn når første byggetrinn er ferdig i 2023. Men byggetrinn to vil ikke bli bygget i en éngang, men heller stykkevis og delt i forhold til hva det er mest behov for å få flyttet først til Ullandhaug, sier Johanson. 

Overnatte
Sykehuset blir også bygget og organisert slik at det skal være enkelt å benytte de 640 enkeltrommene på tvers av avdelingene. Rommene vil etter alle solemerker bygges og innredes slik at pårørende kan overnatte sammen med pasientene på rommene. Enerom vil gjøre pasientkonsultasjoner mye enklere, da disse nå kan gjøres på rommene hos hver enkelt uten å kompromittere kravet om taushetsplikt og diskresjon.  

De funksjonene som i alle fall bli værende igjen på Våland i første omgang er poliklinikker, dagområder, dagkirurgi og psykiatri. 

– Nå er de ansatte via et separat organisasjonsutviklingsprosjekt, i gang med å se på hvordan vi skal organisere oss i det nye sykehuset, hvilke avdelinger og fagområder som bør ligge ved siden av hverandre og hvilke som ikke trenger å gjøre det. Dette er et stort arbeid som vil bety mye for hvordan alt blir til slutt, påpeker Johanson. 

Både Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen skal leie lokaler på det nye sykehuset til studenter i praksis, til sammen én etasje i ett bygg – men fordelt rundt på sykehuset tilknyttet de områdene de tilhører faglig. 

 

 

Skriv ut

Flere nyheter

 • Inspirasjon fra København

  23. mai 2019
  Oljenedtur fra 2014, krevende omstilling, spennende nye bedriftsetableringer, nye bomringer, hete debatter om rushtidsavgift og bymiljøavaler samy ny og omstridt Forusplan. Derfor er Forus så viktig.
 • Yes, we can!

  22. mai 2019
  Denne uken har 89 deltakere fra start-ups og vekstbedrifter vært samlet på UiS under MIT Reap Entrepreneurship Summer School. Alle med én ting til felles: Øsnket om vekst og utvikling!
 • Har tatt USA med storm

  21. mai 2019
  Oljenedturen ga flere selskaper noen tøffe år. For boreteknologiselskapet Tomax ga det etter en tung tid et nytt marked som igjen har gitt enorm vekst.
 • Sårbart oljemarked

  16. mai 2019
  Oljemarkedet er sårbart grunnet lav reservekapasitet og geopolitisk spenning. Eneste som er sikkert, er høy volatilitet i oljeprisen fremover, forklarte DNBs oljeanalytiker Helge André Martinsen under Oljetrykket 2019.
 • Samlet mot arbeidskriminalitet

  14. mai 2019
  Næringsforeningen jobber tett sammen med LO for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. I dag ble også justiskomiteen på Stortinget orientert om hva som gjøres i felleskap i regionen for å avdekke kriminelle og useriøse aktører i arbeidslivet.
 • Flyvende inn fremtiden

  21. mai 2019
  Da Anette Sigmundstad (45) en gang i tiden la planer for sitt fremtidige yrkesliv, var det spesielt en ting hun var opptatt av: Hun ville ikke være på et kontor. Nå sitter hun der – attpåtil med regionens lufthavn som nærmeste nabo.
 • – Vi går glipp av viktig kompetanse

  21. mai 2019
  Professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, Mari Rege, mener den lave kvinneandelen blant ledere i næringslivet er nedslående, men ikke overraskende.