Frogner House
Illustrasjonsfoto: Forus IKDP
Illustrasjonsfoto: Forus IKDP

Slik har Næringsforeningen jobbet med Forusplanen

Slik har Næringsforeningen jobbet med Forusplanen

Arbeidet med Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP) startet opp i 2014. Næringsforeningen har vært engasjert siden starten i det som vil være en av de viktigste offentlige planene i regionen framover. Her er en oversikt over hva som har skjedd så langt.

• De tre foruskommunene Stavanger, Sandnes og Sola og Rogaland Fylkeskommune ble i 2014 enige om behovet for en felles kommunedelplan for Forus. Foruskommunene får ansvaret for å utarbeide planen som får navnet Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP), og arbeidet startes opp.


• Næringsforeningen, med ressursgruppen for Forus i førersetet, engasjerer seg i 2014 umiddelbart i arbeidet. 


• Planprinsippene, det vil premissene, for IKDP blir fastlagt i 2016. Næringsforeningen avgir en grundig høringsuttalelse. Her uttrykker foreningen blant annet bekymring for at ambisjonsnivået for planen er for lavt, at det konstrueres kunstige motsetningsforhold mellom vekst på Forus og vekst i sentrumsområdene, og at varehandelens plass på framtidens Forus blir neglisjert. (2016)


• Næringsforeningen uttrykker, allerede i 2016, til dels sterk, bekymring for at planen vil få for stort fokus på begrensninger og kostbare rekkefølgetiltak, og for lite på tilrettelegging for framtidens næringsliv. Vi opplever i tillegg at dialogen mellom næringslivet og foruskommunene er dårlig.


• Arbeidet med den nye Forus-planen er en sentral sak på alle Forusmøtene fra og med 2016. Næringsforeningen avholder i tillegg flere egne møter om planen. Videre deltar vi på møter i regi av både IKDP-styret og Universitetet i Stavanger der planen er tema. I alle disse møtene gir vi uttrykk for bekymring for retningen planarbeidet beveger seg i.


• Styret for IKDP tar i 2017 initiativ til å opprette en Dialoggruppe mellom prosjektledelsen for IKDP og næringslivet på Forus. Næringsforeningens ressursgruppe for Forus utgjør kjernen i Dialoggruppen, som suppleres med flere andre sentrale aktører på Forus.


• Gjennom arbeidet i Dialoggruppen i 2017 og 2018 gir Næringsforeningen muntlige og skriftlige innspill om viktige tema som kriterier for utvikling av kjerneområdene, kombibedriftenes plass, energiløsninger, parkering og varehandel.


• Det første komplette forslaget til IKDP legges fram i juni 2018. Næringsforeningen er i september blant de nesten 70 aktørene som avgir høringsuttalelse. Uttalelsene er, med noen få unntak, svært kritiske. Kritikken/bekymringene retter seg særlig mot følgende forhold:

> Forslaget innebærer lavere tomteutnyttelse enn det som i dag er tilfellet.

> Omfattende blå-grønne rekkefølgekrav, og innføring av hensynssoner vil medføre massive og disproporsjonale kostnader for de som vil investere i området. Forus vil bli mindre attraktivt, noe som vil hemme verdiskapingen i området.

> Rammevilkårene for varehandelen på Forus blir kraftig svekket.

> Innstrammingene i parkeringspolitikken er overdrevne og ute av proporsjoner. Noe som også vil bidra til å svekke Forus sin attraktivitet som næringsområde.


• Etter den massive kritikken av utkastet til plan, gjør prosjektledelsen noen endringer og foreslår å sende den reviderte planen ut på tilleggshøring rett før jul, med svarfrist i slutten av januar. En slik tilleggshøring ville i så fall blitt gjennomført uten at det forelå beregninger av kostnadene ved redusert tomteutnyttelse og omfattende rekkefølgetiltak. Næringsforeningen sendte i desember brev til styret for IKDP Forus der foreningen sterkt oppfordret til at høringen utsettes, blant annet i påvente av skikkelige kostnadsberegninger. Næringsforeningen er svært glade for at IKDP-styret 13. desember besluttet å utsette tilleggshøringen.

 

• Næringsforeningen skal ha et nytt møte med ordførerne i foruskommunene 23. januar. Her vil foreningen overlevere ytterligere innspill til planen.


Les mer her:

Planen som kan strupe Forus

Forusplan får kritikk fra Equinor

Store verdier vil forsvinne

– Forus skal være vår felles drivkraft

Kan være kroken på døra

– Vil ikke bidra til Forus-utvikling

Sju ganger smartere å satse på Forus

Ut mot Forus-høring

SMEDVIG
Skriv ut

Flere nyheter

 • Solamøtet 2019: - Rogaland har de beste forutsetningene

  14. jan 2019
  Rogaland har de beste forutsetningene for å skape de nye mulighetene som klimautfordringene gir.  Det mener Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF (Verdens naturfond).
 • Norske muligheter i Hannover

  11. jan 2019
  Rogaland Fylkeskommune, Haugaland Vekst og Greater Stavanger inviterer til felles delegasjonreise  I forbindelse med Hannovermesse 2019. 1.-5. april. Men vær rask, påmeldingsfristen går ut 1. februar.
 • En akademiker med hug for kjeledress

  10. jan 2019
  Klaus Mohn (54) er en gladere laks enn hva budskapet fra en økonom tilsier til tider. I tillegg representerer han en utdøende rase homo sapiens, av typen menn som på død og liv foretrekker å gjøre kroppsarbeidet selv etter kontortid.
 • Møtevår og jubileum for Lederskolen

  10. jan 2019
  Gjennom ti år har Lederskolen gitt ledere faglig påfyll og inspirasjon. Over 15.000 har deltatt på Lederskolen siden starten i 2009.
 • Ti fra Rogaland i finalen

  09. jan 2019
  Når Det Norske Måltid nok en gang skal kåre årets mat- og drikkevinnere, er hele ti av finalistene fra Rogaland – deriblant samtlige finalister i klassen Årets øl!
 • - Klimamålet er realistisk

  08. jan 2019

  Leder av kommunalstyret for miljø og utbygging, Per A. Thorbjørnsen (V), mener målet om et kutt i klimautslippene på 80 prosent innen 2030 er innenfor rekkevidde. Men det fordrer oppfølging både lokalt, fra staten og næringslivet, mener han. 

 • Klimaplan med store utfordringer

  07. jan 2019
  Nye Stavanger kommune kan få store problemer med å redusere utslippene med 80 prosent. Det skyldes blant annet at utslipp i forbindelse med jordbruk, dyrehold og matproduksjon i Rennesøy og Finnøy ikke omfattes av det vedtatte klimamålet.