Kallesten
Illustrasjonsfoto: Forus IKDP
Illustrasjonsfoto: Forus IKDP

Slik har Næringsforeningen jobbet med Forusplanen

Slik har Næringsforeningen jobbet med Forusplanen

Arbeidet med Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP) startet opp i 2014. Næringsforeningen har vært engasjert siden starten i det som vil være en av de viktigste offentlige planene i regionen framover. Her er en oversikt over hva som har skjedd så langt.

• De tre foruskommunene Stavanger, Sandnes og Sola og Rogaland Fylkeskommune ble i 2014 enige om behovet for en felles kommunedelplan for Forus. Foruskommunene får ansvaret for å utarbeide planen som får navnet Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP), og arbeidet startes opp.


• Næringsforeningen, med ressursgruppen for Forus i førersetet, engasjerer seg i 2014 umiddelbart i arbeidet. 


• Planprinsippene, det vil premissene, for IKDP blir fastlagt i 2016. Næringsforeningen avgir en grundig høringsuttalelse. Her uttrykker foreningen blant annet bekymring for at ambisjonsnivået for planen er for lavt, at det konstrueres kunstige motsetningsforhold mellom vekst på Forus og vekst i sentrumsområdene, og at varehandelens plass på framtidens Forus blir neglisjert. (2016)


• Næringsforeningen uttrykker, allerede i 2016, til dels sterk, bekymring for at planen vil få for stort fokus på begrensninger og kostbare rekkefølgetiltak, og for lite på tilrettelegging for framtidens næringsliv. Vi opplever i tillegg at dialogen mellom næringslivet og foruskommunene er dårlig.


• Arbeidet med den nye Forus-planen er en sentral sak på alle Forusmøtene fra og med 2016. Næringsforeningen avholder i tillegg flere egne møter om planen. Videre deltar vi på møter i regi av både IKDP-styret og Universitetet i Stavanger der planen er tema. I alle disse møtene gir vi uttrykk for bekymring for retningen planarbeidet beveger seg i.


• Styret for IKDP tar i 2017 initiativ til å opprette en Dialoggruppe mellom prosjektledelsen for IKDP og næringslivet på Forus. Næringsforeningens ressursgruppe for Forus utgjør kjernen i Dialoggruppen, som suppleres med flere andre sentrale aktører på Forus.


• Gjennom arbeidet i Dialoggruppen i 2017 og 2018 gir Næringsforeningen muntlige og skriftlige innspill om viktige tema som kriterier for utvikling av kjerneområdene, kombibedriftenes plass, energiløsninger, parkering og varehandel.


• Det første komplette forslaget til IKDP legges fram i juni 2018. Næringsforeningen er i september blant de nesten 70 aktørene som avgir høringsuttalelse. Uttalelsene er, med noen få unntak, svært kritiske. Kritikken/bekymringene retter seg særlig mot følgende forhold:

> Forslaget innebærer lavere tomteutnyttelse enn det som i dag er tilfellet.

> Omfattende blå-grønne rekkefølgekrav, og innføring av hensynssoner vil medføre massive og disproporsjonale kostnader for de som vil investere i området. Forus vil bli mindre attraktivt, noe som vil hemme verdiskapingen i området.

> Rammevilkårene for varehandelen på Forus blir kraftig svekket.

> Innstrammingene i parkeringspolitikken er overdrevne og ute av proporsjoner. Noe som også vil bidra til å svekke Forus sin attraktivitet som næringsområde.


• Etter den massive kritikken av utkastet til plan, gjør prosjektledelsen noen endringer og foreslår å sende den reviderte planen ut på tilleggshøring rett før jul, med svarfrist i slutten av januar. En slik tilleggshøring ville i så fall blitt gjennomført uten at det forelå beregninger av kostnadene ved redusert tomteutnyttelse og omfattende rekkefølgetiltak. Næringsforeningen sendte i desember brev til styret for IKDP Forus der foreningen sterkt oppfordret til at høringen utsettes, blant annet i påvente av skikkelige kostnadsberegninger. Næringsforeningen er svært glade for at IKDP-styret 13. desember besluttet å utsette tilleggshøringen.

 

• Næringsforeningen skal ha et nytt møte med ordførerne i foruskommunene 23. januar. Her vil foreningen overlevere ytterligere innspill til planen.


Les mer her:

Planen som kan strupe Forus

Forusplan får kritikk fra Equinor

Store verdier vil forsvinne

– Forus skal være vår felles drivkraft

Kan være kroken på døra

– Vil ikke bidra til Forus-utvikling

Sju ganger smartere å satse på Forus

Ut mot Forus-høring

Skriv ut

Flere nyheter

 • Ny London-rute fra Sola

  14. mar 2019
  Flyselskapet Wizz Air vil fra høsten starte flyvninger til London fra Stavanger. Billetter er allerede i salg.
 • Viking e´ tebage!

  13. mar 2019
  – Viking Fotball skal bli enda mer folkelig. Vi skal snu hjertet utover, sier daglig leder Eirik W. Henningsen i Viking Fotball entusiastisk.
 • Medvind i nye markeder

  14. mar 2019
  Norsea Gruppen satser i nye markeder. I løpet av de neste fem årene vil vindenergi utgjøre nærmere tretti prosent av konsernets aktiviteter, ifølge administrerende direktør John E. Stangeland. – Vi må hele tiden omstille oss og gripe nye muligheter, fastslår han.
 • Frykter strømmangel for industrien

  19. mar 2019
  Mangel på nok strøm kan bety kroken på døren for ønsket om at flere bedrifter skal etablere seg i regionen. Regionutvikler i Ryfylke IKS, Ketil Barkved, mener politikerne må våkne.
 • En mann for sin historie

  15. mar 2019
  Få har vært i bedre stand til å ta vare på sin egen samtidshistorie enn Daniel Øvstebø (75). Har man levd et relativt langt liv og drevet med mye rart, blir det også noen etasjer å fylle.
 • Nå kommer passasjerdronene

  12. mar 2019
  Så langt er denne dronen den eneste i sitt slag i Vesten. Steinar Bjugn tror det kan bli langt flere i løpet av få år.
 • På vei inn i droneland

  12. mar 2019
  I løpet av de siste tre årene har antall operatører som bruker droner i kommersiell drift økt fra rundt 200 til over 6300. Nær 1000 hører hjemme i Rogaland, viser tall fra Luftfartstilsynet.