Smedvig
Illustrasjonsfoto: Forus IKDP
Illustrasjonsfoto: Forus IKDP

Slik har Næringsforeningen jobbet med Forusplanen

Slik har Næringsforeningen jobbet med Forusplanen

Arbeidet med Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP) startet opp i 2014. Næringsforeningen har vært engasjert siden starten i det som vil være en av de viktigste offentlige planene i regionen framover. Her er en oversikt over hva som har skjedd så langt.

• De tre foruskommunene Stavanger, Sandnes og Sola og Rogaland Fylkeskommune ble i 2014 enige om behovet for en felles kommunedelplan for Forus. Foruskommunene får ansvaret for å utarbeide planen som får navnet Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP), og arbeidet startes opp.


• Næringsforeningen, med ressursgruppen for Forus i førersetet, engasjerer seg i 2014 umiddelbart i arbeidet. 


• Planprinsippene, det vil premissene, for IKDP blir fastlagt i 2016. Næringsforeningen avgir en grundig høringsuttalelse. Her uttrykker foreningen blant annet bekymring for at ambisjonsnivået for planen er for lavt, at det konstrueres kunstige motsetningsforhold mellom vekst på Forus og vekst i sentrumsområdene, og at varehandelens plass på framtidens Forus blir neglisjert. (2016)


• Næringsforeningen uttrykker, allerede i 2016, til dels sterk, bekymring for at planen vil få for stort fokus på begrensninger og kostbare rekkefølgetiltak, og for lite på tilrettelegging for framtidens næringsliv. Vi opplever i tillegg at dialogen mellom næringslivet og foruskommunene er dårlig.


• Arbeidet med den nye Forus-planen er en sentral sak på alle Forusmøtene fra og med 2016. Næringsforeningen avholder i tillegg flere egne møter om planen. Videre deltar vi på møter i regi av både IKDP-styret og Universitetet i Stavanger der planen er tema. I alle disse møtene gir vi uttrykk for bekymring for retningen planarbeidet beveger seg i.


• Styret for IKDP tar i 2017 initiativ til å opprette en Dialoggruppe mellom prosjektledelsen for IKDP og næringslivet på Forus. Næringsforeningens ressursgruppe for Forus utgjør kjernen i Dialoggruppen, som suppleres med flere andre sentrale aktører på Forus.


• Gjennom arbeidet i Dialoggruppen i 2017 og 2018 gir Næringsforeningen muntlige og skriftlige innspill om viktige tema som kriterier for utvikling av kjerneområdene, kombibedriftenes plass, energiløsninger, parkering og varehandel.


• Det første komplette forslaget til IKDP legges fram i juni 2018. Næringsforeningen er i september blant de nesten 70 aktørene som avgir høringsuttalelse. Uttalelsene er, med noen få unntak, svært kritiske. Kritikken/bekymringene retter seg særlig mot følgende forhold:

> Forslaget innebærer lavere tomteutnyttelse enn det som i dag er tilfellet.

> Omfattende blå-grønne rekkefølgekrav, og innføring av hensynssoner vil medføre massive og disproporsjonale kostnader for de som vil investere i området. Forus vil bli mindre attraktivt, noe som vil hemme verdiskapingen i området.

> Rammevilkårene for varehandelen på Forus blir kraftig svekket.

> Innstrammingene i parkeringspolitikken er overdrevne og ute av proporsjoner. Noe som også vil bidra til å svekke Forus sin attraktivitet som næringsområde.


• Etter den massive kritikken av utkastet til plan, gjør prosjektledelsen noen endringer og foreslår å sende den reviderte planen ut på tilleggshøring rett før jul, med svarfrist i slutten av januar. En slik tilleggshøring ville i så fall blitt gjennomført uten at det forelå beregninger av kostnadene ved redusert tomteutnyttelse og omfattende rekkefølgetiltak. Næringsforeningen sendte i desember brev til styret for IKDP Forus der foreningen sterkt oppfordret til at høringen utsettes, blant annet i påvente av skikkelige kostnadsberegninger. Næringsforeningen er svært glade for at IKDP-styret 13. desember besluttet å utsette tilleggshøringen.

 

• Næringsforeningen skal ha et nytt møte med ordførerne i foruskommunene 23. januar. Her vil foreningen overlevere ytterligere innspill til planen.


Les mer her:

Planen som kan strupe Forus

Forusplan får kritikk fra Equinor

Store verdier vil forsvinne

– Forus skal være vår felles drivkraft

Kan være kroken på døra

– Vil ikke bidra til Forus-utvikling

Sju ganger smartere å satse på Forus

Ut mot Forus-høring

Skriv ut

Flere nyheter

 • Etterlyser informasjon på flere språk

  17. jun 2019
  –  Som region er vi alt for dårlige når det gjelder kommunikasjon i det offentlige rom på andre språk, sier reiselivsdirektør i Region Stavanger, Elisabeth Saupstad. Hun er ikke alene.
 • En tid for alt

  14. jun 2019
  Det er en tid for alt, selv for Per A. Thorbjørnsen. Og når det sakte stunder mot nok en jul, skal han for første gang overveie om det å ikke måtte gjøre noe, kanskje er selve livet.
 • Henter milliarder til investeringer

  12. jun 2019
  Tunge aktører i regionen er i ferd med å etablere investeringsfond for milliarder av kroner.
 • – Finansbransjen må våkne!

  04. jun 2019
  Endringene skjer raskt og finansnæringen må omstille seg og være spydspissen for rask utvikling og omstilling til bærekraftig vekst. Rogalands finansmiljø er i ferd med å få dårlig tid, mener Trygve Meyer.
 • 1,5 millioner kroner til uropatrulje

  04. jun 2019
  LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 kroner årlig over tre år.
 • Søk deg til U37 - Ledernettverket

  29. mai 2019
  I høst starter ressursgruppen U37 opp et nytt kull med unge ledere i Ledernettverket. Er du interessert i å bli med?
 • Trenger flere som tenker nytt

  28. mai 2019
  Å tenke nytt høres ut som en floskel, men Egil Vigdel og Agri-E håper på flere tilgjengelige hoder som kan tenke på tvers av sektorer i fremtidens arbeidsmarked.