Frogner House

Solamøtet 2019: - Rogaland har de beste forutsetningene

Solamøtet 2019: - Rogaland har de beste forutsetningene

Rogaland har de beste forutsetningene for å skape de nye mulighetene som klimautfordringene gir.  Det mener Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF (Verdens naturfond).

Miljø- og klimautfordringene, nødvendigheten av tiltak, omstilling og nye muligheter var et av hovedtema på den årlige Solamøtet i dag. 

Utgangspunktet er at FNs siste klimarapport tegner et dramatisk bilde for verden – også på kort sikt - om vi ikke løser klimaproblemene. Spørsmålet som ble stilt på konferansen er på hvilke måter man lokalt kan bidra til en renere verden, og hvilke grep Rogaland tar og kan ta for å sikre fortsatt velferd, vekst og arbeidsplasser.

- Det som skal skje, innebærer store og nye muligheter. De fleste av oss vil kjøre elektrisk om ti år. Fornybar de neste femti årene kan være det olje og gass har vært de siste femti. Tenk på reiseliv som opplever enorm vekst og utvikling og behovet og muligheten som ligger i å gjøre næringen mer bærekraftig, eller den elektrifiseringen som skal gjøres i samfunnet vårt. Potensialet er stort, og på mange måter tror jeg Rogaland er blant de fylkene som har størst mulighet for å hente dette ut. De som i dag jobber i olje og gass og leverer til olje og gass vil ha det beste utgangspunktet, kompetansen og mulighetene i den omstillingen som pågår, sa Solhjell.

 


Bærekraft

Solhjell var invitert til Solamøtet for å snakke om bærekraftmålene har Norge forpliktet seg på. Han understreket viktigheten av å jobbe sammen med næringslivet for å løse klimaproblemet. 

- Næringslivet og næringsstruktur er en del av problemet, men også en del av løsningen, sa Solhjell og pekte på fem viktige punkt som bakteppet for det arbeidet som pågår for å løse verdens klimautfordringer.

- Det viktigste er å erkjenne at klimaproblemet er nå. Dette er ikke et fremtidsspørsmål. Flere mennesker flykter som følge av klima- og naturkatastrofer enn krig og konflikter i verden, det er nå korallrev ødelegges, dyrearter forsvinner og vi opplever mer ekstremvær. Mange stater ser dette, og at endringene treffer dem nå, og at disse problemene må løses. Derfor: tenk på dette som et nå-spørsmål, og ikke et fremtidsspørsmål. 

 

Bedre

Solhjell pekte også på at samfunnet ikke blir vanskeligere og verre som følge av klimatiltak, men bedre.

- Et nullutslippssamfunn er et mye bedre samfunn, og veien dit er ikke så komplisert som folk vil ha det til. Er det ikke bedre med en by med mindre utslipp, mindre støy, lavere strømregninger etc. Det å løse klimautfordringene innebærer også økonomiske fordeler. Det er ufattelig mye billigere for samfunnet om vi klarer å løse problemene raskt. Mange endringer har opp gjennom årene vært kontroversielle, men de fleste opplever i ettertid at endringene var til det bedre.

Solhjell pekte også på at vi har dårlig tid. 

- Om vi ikke klarer dette raskt, vil vi ikke makte å håndtere det. Vi må halvere utslippene. Det krever at både bedriftene og hver enkelt av oss gjør mye mer.

 

Tillit

Det handler også om tillit, mente Solhjell og viste blant annet til USA og Frankrike. 

- Mange opplever i dag at de ikke er på samme lag. Endringene er mye mer krevende når man ikke har tillit til hverandre. Den mest avgjørende årsaken til at vi har fått til endringer i Norge er høy tillit på tvers av grupper og kulturer og mindre sosiale forskjeller.
Også Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO, mener at klimautfordringene gir nye muligheter for næringslivet i Rogaland. Han viste til at de beste årene sannsynligvis ligger bak oss, noe som også tilsier lavere vekst i økonomien fremover. Det vil påvirke oss alle.
- Rogaland er et energitungt fylke, som har vist kontinuerlig omstillingsevne. Fylket har sterke miljøer innen olje, IKT, offshore, marine og bioteknologi, sa Dørum.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Rogaland på lærlingetoppen

  15. feb 2019
  Rogaland befester posisjonen som det beste lærlingefylket i landet. Det lover godt for et næringsliv i vekst og omstilling.
 • Rogaland på klyngekartet

  14. feb 2019
  I løpet av få år har fem næringsklynger fra Rogaland fått status som Arena-prosjekt i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Cluster.
 • Sju års kamp for bedre rammevilkår

  13. feb 2019
  I sju år har Næringsforeningen jobbet for bedre rammevilkår når private utbyggere tar regningen for kommunal infrastruktur. – Endelig har flertallet av kommunene i vår region havnet på en fornuftig ordning som gjør at nye boliger ikke blir dyrere enn nødvendig, sier Anne Woie i Næringsforeningen.
 • Det lysner i oljeservice

  11. feb 2019
  Vår hjemlige leverandørindustri er på vei fra knestående til oppreist stilling. Dette er hovedkonklusjonen i  EYs omfattende, årlige oljeserviceanalyse.
 • En tenketank fra Fogn

  08. feb 2019
  Per Ivar Selvaag og det som en gang het det norske statsoljeselskap har noen fellestrekk. Det handler delvis om tid og rom, men også om muligheter, løsninger og nye tankeprosesser.
 • Sykehuset vant lærlingpris

  08. feb 2019
  Stavanger universitetssjukehus er kåret til Årets lærebedrift 2018 av Rogaland fylkeskommune.
 • Går sammen om Uropatrulje

  05. feb 2019
  Næringsforeningen i Stavangerregionen og LO går sammen om å opprette en Uropatrulje i kampen mot arbeidskriminalitet.