colliers
Harald Minge
Harald Minge

Stavangers klimamål betydelig mer ambisiøse enn Bergens

Stavangers klimamål betydelig mer ambisiøse enn Bergens

I Sysla skriver Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd, at næringslivet i Stavanger-regionen mangler ambisjoner når det gjelder klimakutt – i motsetning til Bergen der næringslivet visstnok er en pådriver. Faktumet er imidlertid at Stavanger har langt høyere ambisjoner enn Bergen. – En rask faktasjekk ville tatt vekk hele grunnlaget for Warnckes påstand, men nå får disse feilaktighetene i stedet leve sitt eget liv på sosiale medier, sier Harald Minge.

Stavangers klimamål er blant de mest ambisiøse i Norge. Både Stavanger, Oslo og Trondheim har pålagt seg selv tøffe krav, mens Bergen er sinken når det gjelder konkrete mål om kutt innen 2030.

Les Marit Warnckes kommentar i Sysla.

– 80 prosent kutt er selvsagt en kjempeutfordring for Stavanger og næringslivet vårt, og vi må framover gå svært konkret til verks om vi skal lykkes med utslippsreduksjoner i henhold til kravene som er nødvendige for å nå målene i Paris-avtalen. Så må vi legge bak oss prosentregning og lek med tall, og heller komme i gang med konkrete tiltak. Næringslivet i vår region foretrekker som kjent handling og ikke så mye snakk, sier han. 

Like før jul vedtok Stavanger kommune at de samlede utslippene i kommunen skulle reduseres med hele 80 prosent innen 2030. Kutt på 80 prosent for Stavangers del innen 2030, betyr at utslippene per innbygger i 2030 skal ned på 0,4 tonn. Tilsvarende skal også Trondheim kutte 80 prosent, og de skal også ned på 0,4 tonn per innbygger. Oslo har et enda høyere prosentmål. De skal kutte 95 prosent innen 2030, som konkret betyr at de skal ned på 0,1 prosent per innbygger. Både Trondheim og Oslo tar imidlertid forbehold om at en vesentlig andel av kuttene skal tas ved hjelp av CO2-fangst, noe Stavanger ikke gjør.

I Bergen har de derimot ingen tallfestede utslippsmål. Bergen har som ambisjon å ha fossilfri transport, fossilfri havn, fossilfri oppvarming og fossilfri avfallshåndtering innen 2030 – men sier selv i sin egen klimaplan at de i 2030 fortsatt vil ha langt igjen til å nå sitt eget mål om et utslipp på 1,5 tonn CO2 per innbygger, selv om de blir fossilfrie. 1,5 tonn per innbygger i Bergen tilsvarer en nedgang på i underkant av 40 prosent fra 2013-nivå. 

– Visjonene og ambisjonene må utvilsomt være nullutslipp. Det næringslivet i Stavanger-regionen ikke liker, er tomsnakk. I motsetning til ambisjoner og visjoner, må målene være konkrete, forpliktende og etterprøvbare. Innenfor bærekraft ligger det utvilsomt store muligheter for næringslivet. Derfor har også næringslivet i Stavanger-regionen jobbet målrettet innenfor fornybar energi i en årrekke. Næringsforeningens ressursgruppe for fornybar energi ble etablert allerede i 2011 og regjeringens valg av Stavanger-regionen som hjem for det statlige fornybarfondet Nysnø AS, er en bekreftelse på at kompetansen på området er høy, sier han, og legger til:

– Bærekraft er i ferd med å bli satt enda høyere på agendaen når det gjelder Næringsforeningens aktiviteter. Vi planlegger ulike konkrete satsinger, mens andre driver med tvilsom prosentregning.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Rogaland på lærlingetoppen

  15. feb 2019
  Rogaland befester posisjonen som det beste lærlingefylket i landet. Det lover godt for et næringsliv i vekst og omstilling.
 • Rogaland på klyngekartet

  14. feb 2019
  I løpet av få år har fem næringsklynger fra Rogaland fått status som Arena-prosjekt i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Cluster.
 • Sju års kamp for bedre rammevilkår

  13. feb 2019
  I sju år har Næringsforeningen jobbet for bedre rammevilkår når private utbyggere tar regningen for kommunal infrastruktur. – Endelig har flertallet av kommunene i vår region havnet på en fornuftig ordning som gjør at nye boliger ikke blir dyrere enn nødvendig, sier Anne Woie i Næringsforeningen.
 • Det lysner i oljeservice

  11. feb 2019
  Vår hjemlige leverandørindustri er på vei fra knestående til oppreist stilling. Dette er hovedkonklusjonen i  EYs omfattende, årlige oljeserviceanalyse.
 • En tenketank fra Fogn

  08. feb 2019
  Per Ivar Selvaag og det som en gang het det norske statsoljeselskap har noen fellestrekk. Det handler delvis om tid og rom, men også om muligheter, løsninger og nye tankeprosesser.
 • Sykehuset vant lærlingpris

  08. feb 2019
  Stavanger universitetssjukehus er kåret til Årets lærebedrift 2018 av Rogaland fylkeskommune.
 • Går sammen om Uropatrulje

  05. feb 2019
  Næringsforeningen i Stavangerregionen og LO går sammen om å opprette en Uropatrulje i kampen mot arbeidskriminalitet.