Smedvig
Harald Minge
Harald Minge

Stavangers klimamål betydelig mer ambisiøse enn Bergens

Stavangers klimamål betydelig mer ambisiøse enn Bergens

I Sysla skriver Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd, at næringslivet i Stavanger-regionen mangler ambisjoner når det gjelder klimakutt – i motsetning til Bergen der næringslivet visstnok er en pådriver. Faktumet er imidlertid at Stavanger har langt høyere ambisjoner enn Bergen. – En rask faktasjekk ville tatt vekk hele grunnlaget for Warnckes påstand, men nå får disse feilaktighetene i stedet leve sitt eget liv på sosiale medier, sier Harald Minge.

Stavangers klimamål er blant de mest ambisiøse i Norge. Både Stavanger, Oslo og Trondheim har pålagt seg selv tøffe krav, mens Bergen er sinken når det gjelder konkrete mål om kutt innen 2030.

Les Marit Warnckes kommentar i Sysla.

– 80 prosent kutt er selvsagt en kjempeutfordring for Stavanger og næringslivet vårt, og vi må framover gå svært konkret til verks om vi skal lykkes med utslippsreduksjoner i henhold til kravene som er nødvendige for å nå målene i Paris-avtalen. Så må vi legge bak oss prosentregning og lek med tall, og heller komme i gang med konkrete tiltak. Næringslivet i vår region foretrekker som kjent handling og ikke så mye snakk, sier han. 

Like før jul vedtok Stavanger kommune at de samlede utslippene i kommunen skulle reduseres med hele 80 prosent innen 2030. Kutt på 80 prosent for Stavangers del innen 2030, betyr at utslippene per innbygger i 2030 skal ned på 0,4 tonn. Tilsvarende skal også Trondheim kutte 80 prosent, og de skal også ned på 0,4 tonn per innbygger. Oslo har et enda høyere prosentmål. De skal kutte 95 prosent innen 2030, som konkret betyr at de skal ned på 0,1 prosent per innbygger. Både Trondheim og Oslo tar imidlertid forbehold om at en vesentlig andel av kuttene skal tas ved hjelp av CO2-fangst, noe Stavanger ikke gjør.

I Bergen har de derimot ingen tallfestede utslippsmål. Bergen har som ambisjon å ha fossilfri transport, fossilfri havn, fossilfri oppvarming og fossilfri avfallshåndtering innen 2030 – men sier selv i sin egen klimaplan at de i 2030 fortsatt vil ha langt igjen til å nå sitt eget mål om et utslipp på 1,5 tonn CO2 per innbygger, selv om de blir fossilfrie. 1,5 tonn per innbygger i Bergen tilsvarer en nedgang på i underkant av 40 prosent fra 2013-nivå. 

– Visjonene og ambisjonene må utvilsomt være nullutslipp. Det næringslivet i Stavanger-regionen ikke liker, er tomsnakk. I motsetning til ambisjoner og visjoner, må målene være konkrete, forpliktende og etterprøvbare. Innenfor bærekraft ligger det utvilsomt store muligheter for næringslivet. Derfor har også næringslivet i Stavanger-regionen jobbet målrettet innenfor fornybar energi i en årrekke. Næringsforeningens ressursgruppe for fornybar energi ble etablert allerede i 2011 og regjeringens valg av Stavanger-regionen som hjem for det statlige fornybarfondet Nysnø AS, er en bekreftelse på at kompetansen på området er høy, sier han, og legger til:

– Bærekraft er i ferd med å bli satt enda høyere på agendaen når det gjelder Næringsforeningens aktiviteter. Vi planlegger ulike konkrete satsinger, mens andre driver med tvilsom prosentregning.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Vil ha renere energiløsninger

  25. apr 2019

  Energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES) vil både utvikle fornybare og bærekraftige energiløsninger, og forbedre eksisterende. For å få til det vil de ha flere med på laget.

 • Fire nye i Næringsforeningens styre

  24. apr 2019
  Ådne Kverneland ble gjenvalgt som styreleder på generalforsamlingen i Næringsforeningen onsdag kveld. Grethe Skundberg ble samtidig valgt som ny nestleder og får følge av tre andre nye styremedlemmer; Ingvild Meland, Camilla Gjetvik og Ragnar Tveteraas. Dag Øyvind Meling ble også gjenvalgt som styremedlem for to nye år.
 • Slår et slag for referansesjekken

  16. apr 2019
  Til daglig titulerer Tom Georg Olsen seg som konserntjener i konsulentselskapet Miles. Med flat struktur, tillitsbasert ledelse og en grundig prosess for å skaffe de riktige medarbeiderne, har selskapet nå rundt 180 ansatte og fantastiske tall å vise til.
 • I tre av fire saker er blokkene enige

  16. apr 2019
  I 83 prosent av sakene som politikerne voterer over i Stavanger bystyre, er Arbeiderpartiet og Høyre enige. Selv SV og Rødt er med å sikre flertall i tre av fire saker. Så hvorfor er man så opptatt av at kommunevalget i Stavanger er et valg mellom to ulike blokker?
 • Dette mener de om næringspolitikk

  25. apr 2019
  Hva er egentlig forskjellen på næringspolitikken i Arbeiderpartiet og Høyre, og hvordan mener ordførerkandidatene John Peter Hernes fra Høyre og Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet i Stavanger at kommunen bør drive næringspolitikk?
 • Valget 2019: – Friskere i Stavanger

  16. apr 2019
  Det blåser en ny frisk vind over Stavanger-politikken, mener tidligere sjefredaktør og kommentator i Stavanger Aftenblad, Tom Hetland.
 • Har bygget stein på stein

  23. apr 2019
  Fremtidsrettet og digitalisert utvikling av bergverksindustrien. Nordic Bulk i Sandnes har befestet sin posisjon som Norges ledende innen totalløsninger for pukkverk i Norge. I 2018 økte de omsetningen med hele 40 millioner kroner.