Kallesten

VALG 2017: Dette mener politikerne om bompenger og formueskatt

VALG 2017: Dette mener politikerne om bompenger og formueskatt

VALG 2017: Geir Pollestad (Sp) lover mindre bompenger enn med Høyre og Frp i regjering, Solveig Horne (Frp) lover også at en stemme på Frp er en stemme til mindre bompenger - mens Anna Kvam (MDG) ikke vil gjøre noe med dette, selv om bompengetrykket på Nord-Jæren blir skrudd opp mange hakk fra neste høst. Formueskatten, som må betales av norske bedriftseiere uavhengig av om bedriften går med overskudd eller ikke, vil Bent Høie (H) redusere og fase ut. Les hva politikerne våre mener om bompenger og formueskatt - i vår næringspolitiske valgserie.

Vi har spurt førstekandidatene fra Rogaland 12 spørsmål og ni ulike tema som Næringsforeningen mener er viktig for vår region i årene som kommer. Det finnes flere viktige saker, men dette er noe av det vi mener vil ha mest å si for næringslivet framover. Vi har valgt de partiene som sitter på Stortinget i dag. Vi har fordelt svarene mellom ja, tja og nei – vurdert ut fra hvor konkret svarene er. Noen er i grenseland, så les selv – og gjør deg opp din selvstendige mening.


LES OGSÅ: Dette mener de om tre viktige prosjekt på 39.
LES OGSÅ: Dette mener politikerne om flytrafikk og dobbeltspor
LES OGSÅ: Dette mener politikerne om oppdrett, turisme og statlige arbeidsplasser
LES OGSÅ: Dette mener politikerne om oljebransjen


Bompenger

 

Bompengetrykket i Stavanger-regionen vil bli liggende helt på smertegrensen når den nye bomringen i og rundt storbyområdet trer i kraft fra høsten 2018. I tillegg skal også Ryfast, Rogfast, E39 til Kristiansand og Hordfast bompengefinansieres.

 

- Vil dere gjøre noe for å dempe bompengetrykket i regionen framover?

 

Ja

Sp, Geir Pollestad:

- Vi vil redusere antall bompengeselskaper, gi statlig garanti til bompengelån for å redusere rentekostnadene og øke brikkebruken. Vi vil ha mindre nye bompenger i Norge enn det vi har fått de fire siste årene med H og Frp.

 

H, Bent Høie:

- I vår viste samarbeidspartiene, i godt samarbeid med Næringsforeningen, både vilje og evne til å redusere bompengebelastningen for nyttetransport. Vi må jobbe videre for å styrke samferdselsbudsjettet og vil gjennom bymiljøavtaler sikre minst 50 prosent statlig finansiering av Bussveien. Våre viktigste bidrag for å redusere bompengebelastningen er å øke de statlige veibevilgningene, fortsette rentekompensasjonsordningen, gjennomføre bompengereformen (slå sammen bomselskap) og sørge for raskere gjennomføring av prosjektene blant annet gjennom nye veier. I tillegg vil vi sørge for at utenlandske kjøretøy må betale bompenger.

 

Frp, Solveig Horne:

- Ja. Vi kjemper for lavere bompenger. En stemme til Frp er en stemme til mindre bompenger. Fremskrittspartiet har kjempet mot bompengeringen på Nord-Jæren helt siden opprinnelsen. Vi mener det er en ekstrabeskatning av folk og næringsliv som er unødvendig. Vi er bekymret for reduksjonen i kjøpekraft som den nye bompengeringen vil føre til. Vi er stolte av at for første gang i historien så betaler bilistene inn mindre i vei- og bilavgifter enn de får tilbake i veiinvesteringer. Bilen er ikke lenger melkeku.

 

Ap, Hadia Tajik:

- Vi ser nå at regjeringen vil at nye bomringer skal finansiere prosjektene i tilknytning til byvekstavtalen, og nivået på bompenger på Nord-Jæren har nådd et tak der belastningen for bilistene er høy nok. Vi i Arbeiderpartiet vil, i motsetning til regjeringen, gi inntil 70 prosent i statlig finansiering av Bypakke Nord-Jæren, som vil redusere bompengetrykket i regionen.

 

Tja

V, Iselin Nybø:

- Venstre er enige i at bompengetrykket i regionen er høyt. Vi vil se på muligheten til å redusere bompengetrykket dersom de statlige andelene i prosjektene i bompakken økes. Venstre er samtidig spente på grepet med rushtidsavgift. Analyser viser at det vil omtrent fjerne køene i rushtiden slik at næringstransport og de som trenger å bruke veiene i rushtiden vil spare mye tid. Og ikke minst vil det kunne spare miljøet for utslipp.

 

KrF, Olaug V. Bollestad:

- KrF mener brukerbetaling er en naturlig del av finansieringsgrunnlaget for nye veiprosjekter der det er lokalt ønske om det, og det er en forutsetning for KrF at bompengeprosjekter har god lokal forankring. Samtidig er vi enige i at bompengebelastningen kan nå en smertegrense, og derfor har KrF bidratt sterkt til å øke bevilgninger til vei og samferdsel de senere årene. Den satsingen skal fortsette.

 

Nei

 

SV, Solfrid Lerbrekk:

- Her er SV positiv til litt bompengefinansiering, men når det skal koste opp mot 1.000 kroner for en familie tur/retur Kristiansand så går vi i mot det. Men vi mener samtidig at det ikke er behov for firefeltsvei her. For oss er det viktigst å utbedre vegsikkerheten. Utover det vil vi prioritere mer transport på sjø fremfor å bygge ut vegnettet i særlig grad. Det er av hensyn til miljøet vi tar disse vurderingene. 

 

MDG, Anna Kvam:

- Nei, det vil vi ikke. Vi vil bruke bompengene til å ferdigstille bussveien og satse videre på å forbedre kollektivtilbudet, herunder dobbeltspor på Jærbanen, slik at kollektivtransport blir et reelt alternativ for flest mulig.


Formueskatt

 

Formueskatten må betales av norske bedriftseiere uavhengig av om bedriften går med overskudd eller ikke, den er særnorsk ved at den bare rammer norske eiere og den kan være en hemsko for gründere.

- Vil deres parti jobbe for å endre eller avskaffe formueskatten?

 

Ja

H, Bent Høie:

- Vi vil redusere og fase ut formueskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser. På lengre sikt vil vi fjerne formueskatten.

 

Frp, Solveig Horne:

- Ja, vi vil avskaffe formueskatten.

 

V, Iselin Nybø:

- Venstre vil ha et bunnfradrag på cirka ti millioner kroner i formuesskatten. Et slikt bunnfradrag vil skjerme hundretusenvis av eiere av små- og mellomstore bedrifter.

 

Sp, Geir Pollestad:

- Vi vil redusere formueskatten på arbeidende kapital.

 

KrF, Olaug V. Bollestad:

- KrF har i lang tid arbeidet for å redusere formuesskatten på arbeidende kapital, og vi er glad for at vi endelig har fått gjennomslag for dette i skatteforliket i Stortinget. KrF vil trappe ned og på sikt fase ut formueskatten på arbeidende kapital.

 

MDG, Anna Kvam:

- Vi vil skjerme flere småbedrifter fra formuesskatt ved å øke bunnfradraget betydelig.

 

 

Tja

 

Ap, Hadia Tajik:

- Formueskatten gjør at de rikeste bidrar til felleskapet, og er med på å redusere forskjeller. Vi vil at kun de med formue over 1,45 millioner kroner skal betale formueskatt, og vil gå i mot Høyres forslag om 3.900 flere nullskatteytere. Pengene vil blant annet kunne brukes til å bidra til å etablere anlegg for pilotering og uttesting av ny teknologi, til nytte for næringslivet. Vi støtter også ordninger med utsatt skatt for bedrifter som går med underskudd.

 

Nei

 

SV, Solfrid Lerbrekk:

- Formueskattene er en viktig skatt for å få til rettferdig fordeling. SV foreslår å øke formueskatten for høye formuer og fjerne rabatten for aksjer og driftsmidler.

annonse formuesforvaltning
Skriv ut

Flere nyheter

 • James gir boost på Forus

  20. sep 2017
  Teknologieventyret Boost AI startet for et år siden, og har allerede oppnådd stor suksess med sin virtuelle agent ”James”.
 • - Siste innspurt før Pulpit

  19. sep 2017
  - Nå er vi inne i innspurten med alt det praktiske som skal på plass til Pulpit torsdag, og gleder oss skikkelig, sier Elianne Strøm Topstad, prosjektleder i Næringsforeningen.
 • Slår alarm om forslaget til sentrumsplan

  14. sep 2017
  Forslaget som nå foreligger for ny sentrumsplan i Stavanger, møter kraftig kritikk fra uavhengige eksperter.
 • 197 av 1.000 toppledere er kvinner

  10. sep 2017
  Blant de 1.000 største virksomhetene i Stavanger-regionen, ledes 197 av dem av kvinner. Det er en økning på 34 prosent siden 2010. – Det går i riktig retning, men vi trenger en større bevisstgjøring dersom utviklingen skal gå hurtigere, mener Hanne N. Berentzen, leder av Næringsforeningens ressursgruppe 50/50.
 • Unikt pilotprosjekt: Kommunen vil inngå partnerskap

  10. sep 2017
  Innovasjonspartnerskap med norske kommuner kan gi bedrifter unike muligheter til å utvikle nye produkter – både for et norsk og internasjonalt marked. Stavanger er først ut.
 • Industrieventyret som forvitret

  12. sep 2017
  Etter 25 års arbeid er drømmen om å produsere bioprotein fra naturgass i Norge i ferd med å forvitre. Nå satser i stedet et amerikansk selskap på å skape milliardindustri gjennom å utvikle proteiner til fiskefôr for oppdrettsnæringen.
 • - Det er usikkert

  05. feb 2013
  Nasjonal transportplan legges frem i månedsskiftet februar/mars. Den lokale ønskelisten er lang, men fylkessamferdselssjef Gottfried Heinzerling advarer mot altfor stor optimisme. Han tror ikke det blir penger til å forlenge dobbeltsporet videre mot Egersund.