Kallesten

VALG 2017: Dette mener politikerne om oljebransjen

VALG 2017: Dette mener politikerne om oljebransjen

VALG 2017: Lofoten og Vesterålen kan bety mye for framtidig norsk olje- og gassvirksomhet. Både Bent Høie (H), Solveig Horne (Frp) og Hadia Tajik (Ap) vil konsekvensutrede hele, eller deler, av dette området. Solfrid Lerbrekk (SV), Iselin Nybø (V) og Anna Kvam (MDG) sier blankt nei, og de er også usikre på om de vil videreføre refusjonsordningene og rammevilkårene på norsk sokkel. Les hva politikerne våre svarer om olje og gass - i vår næringspolitiske valgserie.

Vi har spurt førstekandidatene fra Rogaland 12 spørsmål og ni ulike tema som Næringsforeningen mener er viktig for vår region i årene som kommer. Det finnes flere viktige saker, men dette er noe av det vi mener vil ha mest å si for næringslivet framover. Vi har valgt de partiene som sitter på Stortinget i dag. Vi har fordelt svarene mellom ja, tja og nei – vurdert ut fra hvor konkret svarene er. Noen er i grenseland, så les selv – og gjør deg opp din selvstendige mening.


LES OGSÅ: Dette mener de om tre viktige prosjekt på 39.
LES OGSÅ: Dette mener politikerne om flytrafikk og dobbeltspor
LES OGSÅ: Dette mener politikerne om oppdrett, turisme og statlige arbeidsplasser


Olje og gass

For å sikre aktiviteten i olje- og gassindustrien etter 2022 og utbyggingen av Johan Sverdrup, må Stortinget legge til rette for flere letemuligheter. En konsekvensutredning og åpning av Lofoten og Vesterålen kan være et godt bidrag til det.

 

- Ønsker dere en konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen, og hvordan vil dere legge til rette for fortsatt aktivitet i olje- og gassindustrien?

 

Ja

 

H, Bent Høie:

- Ja, vi vil fortsette en offensiv oljepolitikk og sørge for et forutsigbart skatteregime. Vi vil ikke røre leterefusjonsordningen og sørge for tilgang på nye leteareal.

 

Frp, Solveig Horne:

- Ja! Vi mener det er den viktigste lokalpolitiske saken i Rogaland, selv om det er langt unna oss. Det kan bety flere tusen lønnsomme jobber til vår region. Vi vil åpne for økt petroleumsvirksomhet i Nord-Norge, herunder områdene Nordland VI og VII, Troms II, Jan Mayen, Møreblokkene og Barentshavet Nord, sikre større satsing på FoU innen petroleumssektoren, stimulere til økt nisje- og haleproduksjon for å øke utvinningsgraden på felt, sørge for høyt, aktivt og forutsigbart tempo på tildeling i TFO og nummererte konsesjonsrunder.

 

Ap, Hadia Tajik:

- Ja, konsekvensutredning av havområdene sør for Lofoten, Nordland 6 er vi klare for allerede nå. Nordland 7 og Troms 2 vil vi vente med til den helhetlige forvaltningsplanen blir revidert om noen år. Da vil det foreligge fersk kunnskap, som en eventuell beslutning om konsekvensutredning kan tas på basis av. Forøvrig vil vi sikre forutsigbare rammebetingelser, økt utvinning fra felt, utbygging av påviste ressurser, tildeling av nytt leteareal, og plugging av brønner for å opprettholde aktivitet akkurat nå.

 

Tja

 

Sp, Geir Pollestad:

- Vi garanterer stabilitet for olje- og gassnæringen. Rammevilkårene ligger fast. Vi sier nei til å åpne Lofoten og Vesterålen i denne perioden.

 

KrF, Olaug V. Bollestad:

- KrF vil sikre forutsigbare rammer for petroleumsvirksomheten, og blant annet vil vi ha en målrettet satsing på utvinning av olje fra eksisterende felt på norsk sokkel for å sikre god og ansvarlig forvaltning av ressurser som allerede er funnet. Samtidig mener vi at leting og utvinning på nye olje- og gassfelt ikke skal inkludere spesielt sårbare og verdifulle områder hvor risikoen ved oljeutvinning er for stor, og derfor vil KrF opprette petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerrak. Petroleumsfrie soner bør også opprettes i spesielt sårbare og kystnære deler av Barentshavet.

  

Nei

SV, Solfrid Lerbrekk:

- Områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er torskens fødestue og består av unike og sårbare naturressurser som gir over 6.500 arbeidsplasser i dag. Derfor går SV til valg på fortsatt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

 

V, Iselin Nybø:

- Lofoten, Vesterålen og Senja bør vernes, fordi økosystemene er svært sårbare. Oljenæringen er viktig for Norge, og vi skal leve av den en stund fremover. Men industrien er over middagshøyden. Nå må vi satse på ny teknologi, kompetanseoverføring og å stable på beina nye næringer.

 

MDG, Anna Kvam:

- Nei, vi ønsker ikke å konsekvensutrede LoVeSe for olje og gassvirksomhet. Vi mener ikke det er riktig å lete etter mer olje og gass når vi allerede har funnet for mye. Minst to tredjedeler av verdens kjente fossile reserver må bli i bakken om vi skal ha 50 prosents sjanse til å unngå to graders global temperaturstigning. Da er det ikke bare problematisk i et klimaperspektiv, men også økonomisk risikabelt å lete etter mer enn vi allerede har funnet.

 

 

Rammevilkår 

Olje- og gassindustrien er avhengige av langsiktige og stabile rammevilkår for å kunne gjennomføre framtidige investeringer og sikre fortsatt aktivitet. I Norge betaler oljeselskapene 78 prosent av sine inntekter i skatt, og har også rett til å skrive av 78 prosent av sine utgifter på skatten.

- Vil dere videreføre dagens rammevilkår og skatteordninger for olje- og gassindustrien, herunder refusjonsordningen?

 

Ja

 

Sp, Geir Pollestad:

- Ja.

 

KrF, Olaug V. Bollestad:

- KrF vil sikre forutsigbare rammer for petroleumsvirksomheten, og vi har ingen planer om å gjøre endringer i disse skatteordningene. Det som KrF har sagt, er at vi vil ha en gjennomgang av petroleumsskattereglene ut fra hensynet til miljø og samfunnsøkonomisk effektivitet og dersom det eventuelt skal gjøres endringer, må disse vurderes i lys av en slik gjennomgang.

 

H, Bent Høie:

- Ja.

 

Frp, Solveig Horne:

- Ja! Det er fullstendig uaktuelt å gjøre noe med. Det siste oljenæringen trenger nå er uforutsigbarhet.

 

Ap, Hadia Tajik:

- Ja, vi vil sikre forutsigbare rammebetingelser og står fast på at leterefusjonsordningen og dagens skattesystem skal bestå.

 

Nei

 

SV, Solfrid Lerbrekk:

- Vi må sikre at skattesystemet ikke oppfordrer til overinvestering i oljesektoren i en tid der verden må gjøre seg mindre avhengig av fossil energi. En slik overinvestering kan bli svært kostbar og svekke den nødvendige omstillingen i årene som kommer. SV har foreslått en utredning som tar sikte på at petroleumsskattesystemet ikke skal gi gunstigere fradragsbetingelser enn for øvrig næringsliv, og som sikrer at petroleumspolitikken er i tråd med Parisavtalens forpliktelser. En slik gjennomgang må særlig se på det såkalte fribeløpet i petroleumsskatten, rentefradrag og leterefusjonsordningen. SV har på denne bakgrunnen tatt til orde for å avvikle både fribeløpet og leterefusjonsordningen.

 

V, Iselin Nybø:

- Venstre vil tilrettelegge for produksjonen av olje og gass på norsk sokkel, men i en tid med fallende inntekter i petroleumssektoren mener vi at staten og fellesskapet i mindre grad bør bære risiko knyttet til leting og investering. Venstre vil derfor vurdere endringer i skattesystemet for å unngå ulønnsom næringsstøtte fra staten til petroleumssektoren.

MDG, Anna Kvam:

- Nei. Vi vil avvikle leterefusjonsordningen. For å unngå mellom 1,5 og to graders temperaturstigning, og de katastrofale konsekvensene av slik oppvarming, er vi avhengige av at den globale etterspørselen etter kull, olje og gass faller svært raskt i løpet av de neste femti årene. Norge bør forberede seg på at omstillingen kan skje svært hurtig, og at etterspørselen etter vår olje allerede det neste tiåret kan være radikalt endret. I en slik tid mener vi ikke lenger det er riktig at staten skal være med på å ta risiko på vegne av oljeselskapene.

annonse formuesforvaltning
Skriv ut

Flere nyheter

 • James gir boost på Forus

  20. sep 2017
  Teknologieventyret Boost AI startet for et år siden, og har allerede oppnådd stor suksess med sin virtuelle agent ”James”.
 • - Siste innspurt før Pulpit

  19. sep 2017
  - Nå er vi inne i innspurten med alt det praktiske som skal på plass til Pulpit torsdag, og gleder oss skikkelig, sier Elianne Strøm Topstad, prosjektleder i Næringsforeningen.
 • Slår alarm om forslaget til sentrumsplan

  14. sep 2017
  Forslaget som nå foreligger for ny sentrumsplan i Stavanger, møter kraftig kritikk fra uavhengige eksperter.
 • 197 av 1.000 toppledere er kvinner

  10. sep 2017
  Blant de 1.000 største virksomhetene i Stavanger-regionen, ledes 197 av dem av kvinner. Det er en økning på 34 prosent siden 2010. – Det går i riktig retning, men vi trenger en større bevisstgjøring dersom utviklingen skal gå hurtigere, mener Hanne N. Berentzen, leder av Næringsforeningens ressursgruppe 50/50.
 • Unikt pilotprosjekt: Kommunen vil inngå partnerskap

  10. sep 2017
  Innovasjonspartnerskap med norske kommuner kan gi bedrifter unike muligheter til å utvikle nye produkter – både for et norsk og internasjonalt marked. Stavanger er først ut.
 • VALG 2017: Dette mener politikerne om bompenger og formueskatt

  08. sep 2017
  VALG 2017: Geir Pollestad (Sp) lover mindre bompenger enn med Høyre og Frp i regjering, Solveig Horne (Frp) lover også at en stemme på Frp er en stemme til mindre bompenger - mens Anna Kvam (MDG) ikke vil gjøre noe med dette, selv om bompengetrykket på Nord-Jæren blir skrudd opp mange hakk fra neste høst. Formueskatten, som må betales av norske bedriftseiere uavhengig av om bedriften går med overskudd eller ikke, vil Bent Høie (H) redusere og fase ut. Les hva politikerne våre mener om bompenger og formueskatt - i vår næringspolitiske valgserie.
 • Industrieventyret som forvitret

  12. sep 2017
  Etter 25 års arbeid er drømmen om å produsere bioprotein fra naturgass i Norge i ferd med å forvitre. Nå satser i stedet et amerikansk selskap på å skape milliardindustri gjennom å utvikle proteiner til fiskefôr for oppdrettsnæringen.