Frogner House
Tor Andre Giskegjerde (t.v.) på laboratoriet i Dirdal, sammen med kollegaene Frode Gabrielsen og Karl Østerhus. – Miljøet her i Dirdal har mye av æren for framveksten av det funksjonelle fiskefôret, sier Giskegjerde. Foto: Henrik Moksnes/BITMAP
Tor Andre Giskegjerde (t.v.) på laboratoriet i Dirdal, sammen med kollegaene Frode Gabrielsen og Karl Østerhus. – Miljøet her i Dirdal har mye av æren for framveksten av det funksjonelle fiskefôret, sier Giskegjerde. Foto: Henrik Moksnes/BITMAP

Verdensledende forskningsmiljø innerst i fjorden

Verdensledende forskningsmiljø innerst i fjorden

Cargill Innovation Center i Dirdal er et av verdens fremste forskningsmiljøer innen sjømat og fiskehelse. – Vi har en holistisk tilnærming til mat og produksjonen av mat, sier Tor Andre Giskegjerde hos Cargill.

Dirdal ligger innerst i Høgsfjorden. Den store dalen strekker seg oppover mot Gilja og videre mot Byrkjedal. Nede ved sjøen ligger Norsk Stein sitt anlegg. Rett ved utløpet til Dirdalsåna finner du også Cargill Innovation Center. Om det ikke akkurat er et sted «der ingen skulle tru at nokon kunne bu», er det kanskje et sted der ingen skulle tro at et internasjonalt storkonsern med 156.000 ansatte ville velge å drive en av sine aller viktigste forskningsstasjoner innen sjømat og fiskehelse. Men det er altså tilfelle.

– Her inne hos oss jobber det vel 40 personer. I tillegg har vi noen med kontorplass i Sandnes, slik at vi totalt er 66 ansatte – blant dem forskere, prosessteknikere og laboratorieingeniører, forteller Giskegjerde.

Giskegjerde selv har tittelen R&D Operation Director hos Cargill. Det betyr at han har det globale ansvaret i selskapet for forsknings- og utviklingssentrene innenfor fôr til akvakultur, svin, fjærkre og drøvtyggere. I tillegg til forskningsstasjonen i Dirdal, betyr det at han leder forskningssenter både i Nederland, Chile og USA.

 

Det funksjonelle fiskefôret

Innovasjonssenteret i Dirdal er eksperter på ernæring og ernæringsrelaterte områder for laksefisk, inkludert prosessteknologi for fôr og råvareutvikling. De utvikler fôr og undersøker fiskefôrets påvirkning på fisken helt ned til hvordan enkeltgener i cellene blir regulert.

Inne på anlegget i Dirdal finner du mengder av tanker med fisk i ulike størrelser, fra ganske så liten smolt til fullvoksen fisk. De opererer også et oppdrettsanlegg i full skala for produksjonstesting ved Gråttnes og Oltesvik. I tillegg til laboratorier og testanlegg, har de sin egen fiskefôrfabrikk der testproduktene framstilles.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Cargill i Dirdal.
Cargill Innovation Center ligger like ved utløpet til Dirdalsåna, med god tilgang på både ferskvann og saltvann.


Fiskefôr er ekstremt viktig for oppdrettsnæringen. Det handler selvsagt om kjøttkvalitet og vekst, men også om fiskehelse, bærekraft og miljøpåvirkning. Det optimale fôret kan være av avgjørende økonomisk betydning. Naturlig nok er det derfor en god del forretningshemmeligheter på forskningsanlegget til Cargill. Men at det ikke bare er ønsket om en god og mett laks som opptar Cargill, legger ikke Giskegjerde skjul på.

– Miljøet her i Dirdal har mye av æren for framveksten av det funksjonelle fiskefôret. Et eksempel er fôr som gir bedre sårheling etter mekanisk avlusing. Vi har utviklet et produkt som gir 40 prosent raskere sårheling. Et annet eksempel er fiskefôr som lurer lakselusa slik at den ikke gjenkjenner laksen som vert. Lakselusa fester seg som kjent bare på laks og ørret, forteller Giskegjerde.

 

Hvorfor Dirdal?

– Men hvorfor akkurat i Dirdal?

– Æren for at forskningsanlegget vårt ligger her kan tilskriver gründer Sjur Svaboe. Det var han og Niels A.B. Bugge som begynte her inne i 1985 med Norsk Biotech. Jeg regner med at valget av Dirdal hang sammen med tilgangen på ferskvann fra Dirdalsåna og sjøvann fra Høgsfjorden, forteller Giskegjerde.

Sjur Svaboe og Niels A.B. Bugge solgte majoriteten av virksomheten i Dirdal til Felleskjøpet i 1987, sammen med fôrprodusenten Norsk Biofor i Sandnes. Etter oppkjøpet og integrasjonsprosessen med EWOS rundt årtusenskiftet, ble forskningssenteret i Dirdal til EWOS Innovation. EWOS ble så kjøpt av Cargill i 2015 og er nå integrert i Cargill Animal Nutrition som virksomheten Cargill Aqua Nutrition. EWOS eksisterer fortsatt som merkevare for produkter, mens Cargill er selskapets navn og senteret i Dirdals offisielle navn er Cargill Innovation Center.

– Den som har betydd aller mest for utviklingen mot det Cargill Innovation Center er i dag, er nok Einar Wathne, sier Giskegjerde.

Wathne var den aller første forskeren som ble ansatt ved forskningsanlegget, helt tilbake i 1988. «Fôrdoktoren» var sentral i utviklingen av anlegget i Dirdal, før han ble hentet til EWOS i Bergen. I 2013 ble han konsernsjef i EWOS og frem til i sommer har han vært sjef i Cargill Aqua Nutrition, som har sitt globale hovedkontor i Bergen. Selskapet sysselsetter rundt 366 personer på åtte steder i Norge, inkludert Cargill Innovation Center sine 66 ansatte i Dirdal og Sandnes.

 

Samfunnsansvar

Men Cargill er så mye mer enn bare akvakultur og fiskefôr. Med sine 156.000 ansatte er de et av verdens største familieeide selskaper. Selskapet ble grunnlagt av irske utvandrere i USA for 155 år siden, med utgangspunkt i lagring, videreforedling og distribusjon av korn. Siden den gang har selskapet utviklet seg innen en rekke nisjer innenfor næringsmiddelindustrien, herunder tilhørende distribusjon og transport. Du finner ingredienser fra Cargill hos internasjonale merkevarer som Coca Cola og McDonald's – og ikke minst innenfor store deler av landbruket internasjonalt. Deres visjon er «helping the world thrive».

– Vårt mål er å bidra til å produsere ernæringsrik mat på en sikker, ansvarsfull, trygg og bærekraftig måte. Vi har også som mål å berike samfunnet, og engasjerer oss i alt fra skogplanting, alternative energikilder, reduksjon av vannforbruk – til å støtte lokale idrettslag, sier Giskegjerde, og understreker at det for Cargill er mye mer enn bare ord.

– Det handler om å ta ansvar, både i egen virksomhet og utenfor. Det at folk bryr seg om hverandre i selskapet og sitt lokalsamfunn, er også bra for lønnsomheten. At informasjon om en ulykke i Thailand på tirsdagen deles med oss her i Dirdal på onsdagen, og at vi ikke minst lærer av hverandre for å unngå at lignende skjer igjen, er ærlig ment hos oss og noe vi virkelig tar på alvor, påpeker Giskegjerde.

 

Viktig rolle

Cargill i Dirdal legger ned stor innsats i utvikling av fôr med stabil og høy ytelse produsert fra trygge råvarer. Med toppmoderne fasiliteter og forskere i verdensklasse, legger senteret i Dirdal grunnlaget for at Cargill kan tilby sine kunder rådgivning og fiskefôr av ypperste klasse.

– Den viktigste inputen får vi fra kunden. I tillegg er det viktig for oss med tett samarbeid med akademia, og vi trenger den beste markedsinnsikten. Vi må vite alt om en råvare er egnet til fiskefôr og hvordan den påvirker fisken, om produktet er bærekraftig, om det finnes i nok volum, hvilke kvalitetssystemer som er tilgjengelig – for å nevne noe, sier Giskegjerde, og fortsetter:

– Sammen med Skretting og Biomar, har vi spilt en sentral rolle i utviklingen av oppdrettsnæringen. Med fortsatt tett samarbeid med næringen og akademia, er jeg overbevist om at vi vil gjøre det i fortsettelsen også.Cargill Innovation Center – Dirdal

Etablert: 1985

Operativ leder: Tor Andre Giskegjerde

Eier: Cargill (100 %)

Forretningsområde: Forskning og utvikling innen sjømat og fiskehelse

Lokalisering: Dirdal og Sandnes

Antall ansatte: 66 (156.000 i konsern)

Omsetning: 165 millioner kroner (2017) (114,7 mrd. dollar i konsern)

Internett: cargill.no

Skriv ut

Flere nyheter

 • Rogaland på lærlingetoppen

  15. feb 2019
  Rogaland befester posisjonen som det beste lærlingefylket i landet. Det lover godt for et næringsliv i vekst og omstilling.
 • Rogaland på klyngekartet

  14. feb 2019
  I løpet av få år har fem næringsklynger fra Rogaland fått status som Arena-prosjekt i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Cluster.
 • Sju års kamp for bedre rammevilkår

  13. feb 2019
  I sju år har Næringsforeningen jobbet for bedre rammevilkår når private utbyggere tar regningen for kommunal infrastruktur. – Endelig har flertallet av kommunene i vår region havnet på en fornuftig ordning som gjør at nye boliger ikke blir dyrere enn nødvendig, sier Anne Woie i Næringsforeningen.
 • Det lysner i oljeservice

  11. feb 2019
  Vår hjemlige leverandørindustri er på vei fra knestående til oppreist stilling. Dette er hovedkonklusjonen i  EYs omfattende, årlige oljeserviceanalyse.
 • En tenketank fra Fogn

  08. feb 2019
  Per Ivar Selvaag og det som en gang het det norske statsoljeselskap har noen fellestrekk. Det handler delvis om tid og rom, men også om muligheter, løsninger og nye tankeprosesser.
 • Sykehuset vant lærlingpris

  08. feb 2019
  Stavanger universitetssjukehus er kåret til Årets lærebedrift 2018 av Rogaland fylkeskommune.
 • Går sammen om Uropatrulje

  05. feb 2019
  Næringsforeningen i Stavangerregionen og LO går sammen om å opprette en Uropatrulje i kampen mot arbeidskriminalitet.