Frogner House
Ny i Rogaland brann- og redning

Ny i Rogaland brann- og redning

Nils-Erik Haagenrud er ny brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning.

Nils-Erik Haagenrud er tilsatt som nye brann og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS. Han tiltrådte stillingen 1. februar i år. Haagenrud har mer enn 37 års erfaring fra brann og redningstjenesten. Han kommer fra stillingen som brann og redningssjef i Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS. Han har etatsutdanning fra Norges brannskole, utdanning i ledelse og organisasjon fra Høgskolen i Hedmark og har en rekke kurs innen prosjektledelse og lederutvikling. Han er blant annet medlem i styringsgruppa for ny fagskole for brann og redningstjenesten som skal være i drift fra 2019.
Skriv ut Tilbake til oversikten

Flere nyheter

 • Ny i Prosjektil

  11. feb 2019
  Unni Petra Vassbø er ny ingeniør i prosjektadministrasjon i Prosjektil
 • Ny i Prosjektil

  11. feb 2019
  Birthe Haugen er ny SHA-koordinator i Prosjektil
 • Ny i Prosjektil

  11. feb 2019
  Hanne Erland er ny ingeniør i prosjekteringsavdelingen i Prosjektil
 • Ny i Prosjektil

  11. feb 2019
  Magne Fuglestad er ny salgs- og markedsarbeid i Prosjektil
 • Ny i Skanska

  08. feb 2019
  Jone Klingsheim er ny regiondirektør i forretningsområde Bygg, Region Søri Skanska Norge AS