Smedvig
Ny i Senter for Entreprenørskap

Ny i Senter for Entreprenørskap

Minnah Fahmida Haniffa er ny daglig leder i senter for entreprenørskap, UiS

Minnah F. Haniffa er ansatt som ny daglig leder for Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Stavanger. Senter for entreprenørskap (SFE) er etablert som et ledd i satsingen på innovasjon og entreprenørskap for studenter ved Universitetet i Stavanger. Målsettingen til senteret er gjennom ulike tiltak å bidra til styrking av utdanningstilbudet og interessen for nyskaping, innovasjon og entreprenørskap ved Universitetet i Stavanger i vid forstand. Senteret arbeider også for å stimulere til økt nyskaping og samhandling mellom utdanning, forsking og næringslivet i regionen. Senter for entreprenørskap er tilknyttet Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning.
Skriv ut Tilbake til oversikten

Flere nyheter