Kallesten
Foto: Hanne Sirnes
Foto: Hanne Sirnes

Mannskoret til Næringsforeningen

Mannskoret til Næringsforeningen er et av de eldste i byen, men har stadig vært under fornying. Koret har rundt 40 medlemmer, og miljøet er uformelt og sosialt. Foruten regelmessige øvelser og korseminarer, har vi jevnlig opptredener på forskjellige arrangementer i distriktet og turer i inn- og utland.

Næringsforeningens Mannskor er en videreføring av Stavanger Handelsstands Sangforening som ble stiftet i 1896. Hensikten den gang var å lære å synge sanger som "lettede Sindet". Etter flere avbrudd ble dagens kor dannet i 1920. Formålet er å utdanne medlemmene i korsang, fremme mannssangen, kameratskapet og en kollegial ånd. Koret synger à capella, det vil si uten instrument.Klikk her for mer informasjon!

Skriv ut