rsm

Ressursgruppen 50/50

Næringsforeningens ressursgruppe 50/50 ble etablert i januar 2016. Hensikten er å øke andelen kvinner i styrer og ledelse i regionens virksomheter. Målet er å få 50% kvinnelige foredragsholdere på Næringsforeningens aktiviteter og høyere andel kvinner på de arenaer beslutninger tas. Ressursgruppen vil inspirere til styrket bunnlinje for selskaper som jobber med å balansere kjønnsfordelingen i leder- og styreverv. Vi vil inspirere til at flere kvinner griper muligheter knyttet til lederskap, styreverv og gründerskap. Det handler ikke om likestilling i seg selv, men om å utnytte talentmassen fullt ut og forstå markedet næringslivet opererer i. 
Ressursgruppen vil blant annet:

•    Arrangere nettverkstreff for kompetansepåfyll, nettverksbygging

•    Arrangere aktiviteter som fremmer lederkompetansen

•    Synliggjøre medlemmer for næringslivet i regionen 

•    Iverksette tiltak for nettverksbygging, erfaringsutveksling og forretningsutvikling

Medlemmer:
Hanne N. Berentzen, Ostehuset (leder)
Nina Schieldrop Lie, DNB
Ingveig Tveranger, Smed T. Kristiansen
Kristine Moe Sirnes, Knowing Why
Gry Berit Lundal, DNB
Trond Hess, Sekse & Hogstad
Daniel Rennemo, PwC
Andreas Melvær, Melvær & Co
Mats Henriksen, Montaag
Åge Westbø, Westknight

Fra administrasjonen: Anne Woie og Trude Refvem Hembre, Næringsforeningen

Kontaktinformasjon:
Hanne N. Berentzen
Tlf: 900 23 423

Anne Woie
Tlf: 995 12 623

Trude R. Hembre
Tlf: 920 68 898
Skriv ut
SMEDVIG