Kallesten

Ressursgruppen for bygg og anlegg

Ressursgruppen for bygg og anlegg ble etablert i mai 2002. Gruppen har fokus på utfordringene i byggebransjen og å synliggjøre den sterke kompetansen i bransjen.

Ressursgruppen møtes om lag en gang i måneden, og da drøftes saker som status i bransjen, utfordringer i markedet, utbyggingspolitikken i regionen, kommuneplaner og fylkesdelplaner. Gruppen forsøker å sette fokus på de temaene de mener er viktigst for bransjen gjennom medlemsmøter og aktiviteter.
Ressursgruppen har tatt initiativ til møter med utvalget for byutvikling både i Sandnes og i Stavanger, der ønsket har vært å kunne komme fram til gode prosesser ved utbygging – og ikke minst legge til rette for godt samarbeid mellom bransjen og utvalget/politikerne. Saker gruppen har hatt fokus på i disse møtene er blant annet:
• Forutsigbarhet i plansaker
• Innspill til kommuneplaner
• Behandlingstid plan saker
• Håndtering utbyggingsavtaler
• Konsekvenser rekkefølgekrav
• Hvor og når kan bransjen informere om sine saker når det gjelder overnevnte utvalg
Vi hører gjerne fra deg med kommentarer og synspunkter på vårt arbeid. Har du forslag og ideer til tema som du mener vi bør fokusere på, tar vi i mot dette med stor takk. 

Medlemmer:

Geir Endresen, Kruse Smith Entreprenør (leder)
Leif W. Solland, L. S. Solland 
Tore Voster, TS. Maskin 
Jostein Kalsheim, Smedvig AS 
Trine Sylten, Asplan Viak 
Rune Bertelsen, Base Gruppen
Hans Kjetil Aas, Stavanger Utvikling KF
Hans Kristian Aasland, Jærentreprenør AS
Britt Irene Aase, Nyland
Johan Helgø, Haver
Gaute Thise Jacobsen, EiendomsMegler 1 SR-Eiendom
Helene Beck-Olsen, Jadarhus
Sigbjørn Groven, Futurehome

Fra administrasjonen: Egil Hollund

Kontaktinformasjon:

Geir Endresen
Tlf: 934 42 960

Tlf: 992 93 700

Skriv ut

Nytt fra ressursgruppen

 • Forventer svak prisvekst i boligmarkedet

  09. jan 2018
  Stavanger er den eneste av storbyene med nullvekst det siste året, men boligmarkedet i regionen er fortsatt usikkert ved inngangen til 2018. - Jeg tror den psykologiske effekten av å bo i en region på vei opp vil bidra til det samme for boligprisene, sier Rune Bertelsen, regionsjef i EiendomsMegler 1.
 • Oppsummering fra møtet i Boligforum i Sandnes

  13. nov 2015
  Her kan du lese mer om sakene fra Boligforum i Sandnes 9.november 2015.
 • Tips oss om svart arbeid!

  03. jan 2017
  Næringsforeningen bidrar i kampen mot svart arbeid og kriminalitet i næringslivet. Dersom du har nyttige tips og ønsker at Næringsforeningen skal videreformidle det til politiet og myndighetene, kan du gjøre det her. Du kan velge å være anonym, men det er selvsagt en stor fordel for en eventuell etterforskning om du oppgir kontaktinformasjon. Men uansett hva du oppgir av informasjon, er du som tipser sikret 100 prosent diskresjon.
 • Smart hemmelighet?

  09. des 2010
  Smartkommune-prosjektet har blant annet tatt mål av seg å utvikle et verktøy for effektiv saksbehandling. På et møte i Næringsforeningen denne uken, fortalte prosjektleder Kristin Barvik i Asplan Viak hvordan dette kan brukes. Nå kan du laste ned presentasjonene fra møtet.
 • Les den selv

  03. jul 2010
  Nå kan du selv laste ned og lese rapporten om prosessene i plansaker i kommunene i Stavanger-regionen.