Kallesten

Ressursgruppen for bygg og anlegg

Ressursgruppen for bygg og anlegg ble etablert i mai 2002. Gruppen har fokus på utfordringene i byggebransjen og å synliggjøre den sterke kompetansen i bransjen.

Ressursgruppen møtes om lag en gang i måneden, og da drøftes saker som status i bransjen, utfordringer i markedet, utbyggingspolitikken i regionen, kommuneplaner og fylkesdelplaner. Gruppen forsøker å sette fokus på de temaene de mener er viktigst for bransjen gjennom medlemsmøter og aktiviteter.
Ressursgruppen har tatt initiativ til møter med utvalget for byutvikling både i Sandnes og i Stavanger, der ønsket har vært å kunne komme fram til gode prosesser ved utbygging – og ikke minst legge til rette for godt samarbeid mellom bransjen og utvalget/politikerne. Saker gruppen har hatt fokus på i disse møtene er blant annet:
• Forutsigbarhet i plan saker
• Innspill til kommuneplaner
• Behandlingstid plan saker
• Håndtering utbyggingsavtaler
• Konsekvenser rekkefølgekrav
• Hvor og når kan bransjen informere om sine saker når det gjelder overnevnte utvalg
Vi hører gjerne fra deg med kommentarer og synspunkter på vårt arbeid. Har du forslag og ideer til tema som du mener vi bør fokusere på, tar vi i mot dette med stor takk. 

Medlemmer:

Geir Endresen, Kruse Smith Entreprenør (leder)
Egil Skjæveland, Østerhus Tomter
Knut T. Rosvold, Eime 
Torstein Gjesteland, SWECO 
Leif W. Solland, L. S. Solland 
Bjørg Wigestrand, Norconsult
Tore Voster, TS. Maskin 
Jostein Kalsheim, Smedvig AS 
Trine Sylten, Asplan Viak 
Rune Bertelsen, Eiendomsmegler 1
Hans Kjetil Aas, Stavanger Utvikling KF
Hans Kristian Aasland, Jærentreprenør AS
Fra administrasjonen: Anne Woie

Kontaktinformasjon:

Geir Endresen
Tlf: 934 42 960

Tlf: 995 12 623

Skriv ut
annonse formuesforvaltning

Nytt fra ressursgruppen

 • Oppsummering fra møtet i Boligforum i Sandnes

  13. nov 2015
  Her kan du lese mer om sakene fra Boligforum i Sandnes 9.november 2015.
 • Debatt: Unyansert og ekstremt av Aftenbladet

  06. aug 2015
  Hvorfor dundrer Aftenbladet til med et ekstremt negativt oppslag om boligmarkedet i regionen, unyansert og på et syltynt grunnlag, slik vi så 5. august? To kilder, der tittelen ikke har dekning i saken gir nok mange klikk, men kan være skadelig for både kjøpere og selgere av boliger – og for hele boligmarkedet i regionen, skriver en rekke aktører i byggebransjen i denne kommentaren.
 • Planundersøkelsen: Konflikter kunne vært unngått

  16. jun 2015
  Den store planundersøkelsen avslører at byggebransjen opplever flest konflikter med Fylkeskommunen, riks-, fylkes- eller byantikvar og Fylkesmannen - klima og miljø. Samtidig sier bransjen at det i over to tredjedeler av konfliktene kunne vært redusert eller unngått ved tidlig dialog. Klepp kommer ellers best ut av kommunene i undersøkelsen.
 • Tips oss om svart arbeid!

  03. jan 2017
  Næringsforeningen bidrar i kampen mot svart arbeid og kriminalitet i næringslivet. Dersom du har nyttige tips og ønsker at Næringsforeningen skal videreformidle det til politiet og myndighetene, kan du gjøre det her. Du kan velge å være anonym, men det er selvsagt en stor fordel for en eventuell etterforskning om du oppgir kontaktinformasjon. Men uansett hva du oppgir av informasjon, er du som tipser sikret 100 prosent diskresjon.
 • Lunsj med Erna?

  08. jan 2013
  Nå kan du fortelle Erna Solberg hva Stavanger-regionen trenger for å løse boligutfordringene – og samtidig gi henne innspill til Høyres alternative Nasjonale Transportplan.
 • Har blitt bedre

  30. mar 2012
  LAST NED: Kommunene rundt Stavanger har blitt bedre til å behandle plansaker siden 2010. Det viser Næringsforeningens splitter nye undersøkelse. Nå kan du laste ned hele undersøkelsen.
 • Smart hemmelighet?

  09. des 2010
  Smartkommune-prosjektet har blant annet tatt mål av seg å utvikle et verktøy for effektiv saksbehandling. På et møte i Næringsforeningen denne uken, fortalte prosjektleder Kristin Barvik i Asplan Viak hvordan dette kan brukes. Nå kan du laste ned presentasjonene fra møtet.
 • Les den selv

  03. jul 2010
  Nå kan du selv laste ned og lese rapporten om prosessene i plansaker i kommunene i Stavanger-regionen.