Kallesten
Kjersti Søyland Bye (f.v.), Frank Emil Moen, Valentin Svelland, Thorbjorn Valdemarsen, Øyvind Espeland (foran), Roar Egeland, Tor Olav Gåsland, Kolbjørn Rogstad (leder) og Aud Marit Bjørnø.
Ressursgruppen for Dalane, fra venstre Kjersti Søyland Bye, Frank Emil Moen, Valentin Svelland, Thorbjorn Valdemarsen, Øyvind Espeland (foran), Roar Egeland, Tor Olav Gåsland, Kolbjørn Rogstad (leder) og Aud Marit Bjørnø. Arnt Fahlstrøm var ikke til stede, mens Næringsforeningens prosjektleder Johan Aakre tok bildet.

Ressursgruppen for Dalane

Ressursgruppen for Dalane ble formelt startet januar 2010. Gruppen gir næringspolitiske innspill og deltar aktivt i samfunnsdebatten.

Omfatter om lag 100 medlemsbedrifter fra Dalane-kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal helt sør i Rogaland. Ressursgruppen representerer distriktet både geografisk og bransjemessig. Kommunikasjon via dobbeltspor og E39, havn og utbygging av næringsområder er prioriterte områder.

Medlemmer:

Vidar Volden, Volden Tollefsen (leder)
Aud Marit Bjørnø, lønningsansvarlig Titania
Kari R. Arntsen, Mocca sko
Gudrun Ellingsen, Rogaland Fylkeskommune
Rune Blakstad, Egersund Group
Frank Emil Moen, avdelingsleder, Dalane vg. skole
Øyvind Espeland, daglig leder Espeland Forskaling
Sveinung Tollefsen, Marine Technologies
Tor Olav Gåsland, daglig leder i Bjerkreim Trelast
Jan Ove Øksendal, Lund Næringsutvikling
Fra administrasjonen: Johan Aakre

Kontaktinformasjon:


Vidar Volden

Tlf: 913 12 189

Tlf: 957 77 380
Skriv ut
TradeCert

Nytt fra ressursgruppen

  • Satser 300 millioner på marine proteiner i Egersund

    27. mar 2017
    Jakob Hatteland, Ingvar Hognaland og Anbjørn Øglend investerer 300 millioner kroner i et miljøvennlig, innovativt og effektivt anlegg for produksjon av høykvalitets marine proteiner og marine oljer i Egersund. Satsingen har fått navnet Prima Protein.
  • - Penger til planlegging av dobbeltsporet

    02. mar 2017
    Lekkasjer fra den kommende NTP-en slår fast at det kommer planleggingsmidler til dobbeltspor på Jærbanen de nærmeste årene, slik blant andre Næringsforeningen har kjempet for.