Smedvig
Cathrine Selvaag (f.v.), Reidar Roda, Tove Rosland, Gordon Sunde, Eva Bringeland, Ole Klingsheim og Geir Landsnes.
Cathrine Selvaag (f.v.), Reidar Roda, Tove Rosland, Gordon Sunde, Eva Bringeland, Ole Klingsheim og Geir Landsnes.

Ressursgruppen for Finnøy

Finnøy Næringsforening meldte seg kollektivt inn i Næringsforeningen i 2017 og ble samtidig etablert som en egen ressursgruppe. Ressursgruppen for Finnøy har månedlig kontaktmøter med kommunen for å fremme næringslivets saker og behov.

Det arrangeres også jevnlige frokost- og medlemsmøter med tema som angår næringslivet.

Fokusområdene for gruppen er:

• Hvordan sikre at næringslivet blir tilstrekkelig ivaretatt når Finnøy blir en del av storkommunen Stavanger.
• God infrastruktur (båt, tunell, vei).
• Lage et godt nettverk hvor bedrifter på Finnøy blir kjent i regionen og motsatt.
• Jobbe for en strategisk næringsplan i kommunen.

Medlemmer:

Cathrine Selvaag, Ryfylkekokken (leder)
Reidar Roda, Roda Maskin
Eva Bringeland, Pro Plan
Geir Landsnes, Landsnes Bygg
Gordon Sunde, Miljøbygg
Tove Rosland. Kaihuset
Lars Jøran Flesjå, Finnøy Betong
Kjetil Ørnes, Grieg Seafood
Ole Klingsheim 
Tormod Andreassen (adm)


Kontaktinformasjon:

Tlf: 905 36 673


Tlf: 905 63 663
Skriv ut