Kallesten
Forus
Foto: Forus Næringspark

Ressursgruppen for Forus

Ressursgruppen for Forus jobber på bred front med saker som handler om videreutvikling av landets viktigste næringsområde.

Gruppen arrangerer Forus-møtet hver vår.  Nå for tiden jobber ressursgruppen særlig med spørsmål knyttet til infrastruktur, eiendomsutvikling, parkering og vilkårene for varehandelen i Forus-området. Behovet for raske løsninger for å bedre trafikkflyten, og å få på plass et høyverdig kollektivsystem på lengre sikt, er også blant sakene som har påkaller stor oppmerksomhet.

Medlemmer:

Hans Inge Skadberg, Ikea, leder

Jarl Endre Egeland, Runestad Investering AS

Arild Tvedt, Tvedt Eiendom

Frode Albretsen, Seabrokers Eiendom AS

Stein Racin Grødem, Forus Næringspark

Jan Inge Røyland, Eiendomsmegler 1

Kjetil Årsland, Equinor

Gjermund Dahl, Scandic Forus

Fra administrasjonen: Frode Berge

Kontaktinformasjon:

Hans Inge Skadberg
Tlf: 959 32 266
Frode Berge
Tlf: 414 76 639

Skriv ut

Nytt fra ressursgruppen

 • Kommentar: Tilbake til start

  11. sep 2018

  Det er fremlagt en ny plan for regulering av hele Forus, for første gang på tvers av kommunegrensene. Den må forkastes i sin helhet. Regionen har ikke råd til noe annet. Ideen var god: Forus skulle bli «en drivkraft for framtidens næringsliv i regionen og landet». Det motsatte vil skje med denne planen.
 • Planen som kan strupe Forus

  11. sep 2018
  Bestillingen var å gjøre Forus enda mer attraktivt for næringsutvikling og sikre fremtiden til Norges viktigste næringsområde. Det man har fått, er et forslag som gjør at all utvikling stanser opp. Det mener en rekke aktører på og utenfor Forus.
 • Kjøpesenterstoppen er opphevet

  05. jul 2018
  Regjeringen har opphevet den nasjonale kjøpesenterstoppen med virkning fra 1. juli i år. Vedtaket kan få stor betydning for varehandelen i Stavanger-regionen.
 • En god dag for Forus!

  01. jun 2017
  Et bredt flertall i kommunalstyret for byutvikling gikk i ettermiddag inn for å gi Biltema dispensasjon til å etablere seg på Forus.
 • Biltema risikerer nei til Forus-etablering

  24. apr 2017
  Biltema har i tre år jobbet for å etablere ny butikk på Forus. Nå risikerer prosjektet, som vil gi 50 nye arbeidsplasser og 50-60 millioner i investeringer, å møte veggen i Stavanger kommune.
 • - Vi må ha mer mangfold

  24. jan 2017
  - Stavanger-regionen må ha mer mangfold for å klare seg. Det er den klare meldingen fra forskere ved Universitetet i Stavanger, etter en samling der internasjonale forskere har sett på hva som kjennetegner suksess i næringsliv og næringsparker.
 • Forskning + næringsliv + innvandring + myndigheter = suksess for Forus

  23. jan 2017
  Forskning + næringsliv + innvandring + myndigheter = suksess for Forus. Det er en hovedkonklusjon etter at flere anerkjente forskere presenterte sine resultater på arbeidsliv, næringsparker og klynger på Forus. - Med tett kontakt mellom forskning, næringsliv og myndigheter blir næringsparker vellykkede, sier den anerkjente professoren Andrés-Rodriguez Pose, fra London School of Economics (LSE). Han har forsket på suksesskriterier for næringsparker. Både geografisk nærhet og tett kontakt er sentralt for å lykkes.