Kallesten

Ressursgruppen for Gjesdal

Ressursgruppen for Gjesdal jobber aktiv for å bedre vilkår for næringsdrivende i Gjesdal kommune, samtidig som har med et regionalt blikk. Ressursgruppen møtes5-6 ganger i året hvor det jobbes strategisk med aktuelle problemstillinger og muligheter.

Det jobbes med 4 strategiske områder:

Nettverksbygging
•    Utvikle møteplasser for næringslivet i kommunen og på tvers av bransjer og kommunegrensen.

Samferdsel
•    Firefelts motorvei til Ålgård.
•    Jobber for et godt internveisystem i Ålgård sentrum
•    Gjenåpning av Ålgårdbanen

Dialog mot offentlige myndigheter
•    To faste møter med plan og økonomiutvalg (formannskap).
•    Være en sterk høringspartner
•    Følge opp lokalpartiene sine programmer på hva deres plan er på eksisterende og nytt næringsliv.

Profilering – vår identitet
•    Arrangere minimum to næringstreff i året på Ålgård.
•    Profilere at Gjesdal kommune som en attraktiv plass å drive og etablere næringsvirksomhet


Medlemmer:
Anniken Øgreid, Ålgård Landbrukssenter (leder)
Stig Brekke, Asko Rogaland AS
Knut Mjølhus, Coop Gjesdal BA
André Andreassen, Gjesdal kommune
Heidi Malmin, SR-Bank
John Harald Gilje, Gilje
Knut Arve Ravndal, Ravndal Stålbygg
Solfrid Sivertsen Westernbyen
Therese Oddsen, Kongeparken
Fra administrasjonen: Tormod Andreassen

Kontaktinformasjon:

Tlf: 990 14 409

Tlf: 905 63 663
Skriv ut

Nytt fra ressursgruppen

 • Næringsprisen til Ålgård Offset

  24. feb 2018
  Næringsprisen i Gjesdal gikk i år til Ålgård Offset. Hedersprisen «Årets vær» gikk denne gang til Ålgård håndballklubb. Begge prisene ble delt ut fredag kveld i forbindelse med den årlige festkvelden for næringslivet i kommunen.
 • Glad for E39 Hove-Ålgård

  12. jun 2017
  Fire felts motorvei på strekningen E39 Hove-Ålgård kan nå bygges som planlagt med oppstart i 2019, i stedet for å måtte vente til etter 2024. – Det betyr mye for regionen at dette kommer på plass nå, sier næringspolitisk leder i Næringsforeningen, Anne Woie.
 • Priser til Madland og Gilje Tre

  18. feb 2017
  Kjell Madland er tildelt hedersprisen Væren og Gilje Tre ble årets vinner av næringsprisen i Gjesdal. Både Madland og Gilje Tre ble hedret fredag kveld da næringslivet i kommunen var samlet til årets store festaften.
 • Egen næringssjef

  04. des 2010
  Ressursgruppen for Gjesdal hadde før jul møte med rådmann Bodil Sivertsen for å diskutere mulighetene for å ansatte en egen næringssjef i kommunen.