Kallesten

Ressursgruppen for Gjesdal

Ressursgruppen for Gjesdal jobber aktiv for å bedre vilkår for næringsdrivende i Gjesdal kommune, samtidig som har med et regionalt blikk. Ressursgruppen møtes5-6 ganger i året hvor det jobbes strategisk med aktuelle problemstillinger og muligheter.

Det jobbes med 4 strategiske områder:

Nettverksbygging
•    Utvikle møteplasser for næringslivet i kommunen og på tvers av bransjer og kommunegrensen.

Samferdsel
•    Firefelts motorvei til Ålgård.
•    Jobber for et godt internveisystem i Ålgård sentrum
•    Gjenåpning av Ålgårdbanen

Dialog mot offentlige myndigheter
•    To faste møter med plan og økonomiutvalg (formannskap).
•    Være en sterk høringspartner
•    Følge opp lokalpartiene sine programmer på hva deres plan er på eksisterende og nytt næringsliv.

Profilering – vår identitet
•    Arrangere minimum to næringstreff i året på Ålgård.
•    Profilere at Gjesdal kommune som en attraktiv plass å drive og etablere næringsvirksomhet


Medlemmer:
Anniken Øgreid, Ålgård Landbrukssenter (leder)
Stig Brekke, Asko Rogaland AS
Håkon Lund, Rogaland Fritidspark AS
Knut Mjølhus, Coop Gjesdal BA
Marit Epletveit, Gjesdal Bondelag
Kenneth Gilje, Gilje Tre AS
Sissel Nedrebø, Hey Honey
André Andreassen, Gjesdal kommune
Heidi Malmin, SR-Bank
Solveig Sivertsen, Ålgård Handelsforening
Fra administrasjonen: Anne Woie

Kontaktinformasjon:

Tlf: 990 14 409
Tlf: 995 12 623
Skriv ut
annonse formuesforvaltning

Nytt fra ressursgruppen

 • Glad for E39 Hove-Ålgård

  12. jun 2017
  Fire felts motorvei på strekningen E39 Hove-Ålgård kan nå bygges som planlagt med oppstart i 2019, i stedet for å måtte vente til etter 2024. – Det betyr mye for regionen at dette kommer på plass nå, sier næringspolitisk leder i Næringsforeningen, Anne Woie.
 • Priser til Madland og Gilje Tre

  18. feb 2017
  Kjell Madland er tildelt hedersprisen Væren og Gilje Tre ble årets vinner av næringsprisen i Gjesdal. Både Madland og Gilje Tre ble hedret fredag kveld da næringslivet i kommunen var samlet til årets store festaften.
 • Jobber for hvert sitt E39-alternativ

  14. sep 2016
  E39, den ytre eller indre traseen, det var spørsmålet på Treffpunkt Jæren onsdag kveld. Vi ba ordfører Frode Fjeldsbø i Gjesdal om hans tre beste argument for den indre traseen, samtidig som vi ba Rune Gjedrem, som kjemper for ny trasé over Høg-Jæren, om hans tre beste argument for sitt alternativ.
 • Er firefelt Hove-Ålgård i risikosonen?

  29. mar 2016
  - Ressursgruppen for Gjesdal er bekymret for at signalene i fagetatenes forslaget til NTP, kombinert med utredningen av alternativt trasévalg for E39, vil medførerytterligere forsinkelser av planlagt firefeltsvei fra Hove til Ålgård. Dette er en vei som skal og må bygges helt uavhengig av framtidig trasé for E39, sier leder for ressursgruppen, Anniken Øgreid.
 • Får næringssjef

  30. jan 2012
  Gjesdal kommune ansetter nå egen næringssjef, noe Næringsforeningens ressursgruppe i kommune tidligere har foreslått. - En næringssjef vil kunne være en pådriver inn mot Greater Stavanger, og bedre utnytte de ressursene som finnes her, sier rådmann Bodil Sivertsen i Gjesdal.
 • Egen næringssjef

  04. des 2010
  Ressursgruppen for Gjesdal hadde før jul møte med rådmann Bodil Sivertsen for å diskutere mulighetene for å ansatte en egen næringssjef i kommunen.