Kallesten
Rune Fagermoen (bak f.v.), Øyvind Tendenes, Anette Moi, Anders K.K. Attramadal, Kristin Koll, Trude Refvem Hembre og Alexander Kristiansen, Gabriel Schanche Gilje (foran f.v.), Anita Brekke, Silje Evensen Jacques, Edvard Brygfjeld og Camilla Songe Møller.
Rune Fagermoen (bak f.v.), Øyvind Tendenes, Anette Moi, Anders K.K. Attramadal, Kristin Koll, Trude Refvem Hembre og Alexander Kristiansen, Gabriel Schanche Gilje (foran f.v.), Anita Brekke, Silje Evensen Jacques, Edvard Brygfjeld og Camilla Songe Møller.

Ressursgruppen for Kreative kommersielle næringer

Ressursgruppen KKN ble etablert 15. februar 2017. Hensikten er å øke kjennskap til næringen, øke kompetansen og synliggjøre verdiskapningen i bransjen. Ressursgruppen ønsker å kartlegge de kreative næringene i regionen, ha fokus på hvilke muligheter som finnes samt bidra til nettverksbygging på tvers.

Ressursgruppen vil blant annet: 


- Bidra til nyskaping i regionen gjennom tverrfaglig samarbeid
- Løfte fram og øke kunnskap om kreativ kommersiell næring i regionen
- Videreutvikle nettverk og underbygge gode synergier internt i bransjen

- Beholde og få nye kunder og prosjekter til regionen
- Bygge opp om den nasjonale satsning på kreative næringer med mål om å skape flere jobber    Medlemmer:
Gabriel Schanche Gilje, PLANK arkitekter (leder)
Kristin Koll, Aldente kommunikasjonsbyrå 
Anita Brekke, design og arkitektur
Arne Bru Haug, Moxey 
Camilla Songe Møller, LINK Arkitektur
Edvard Brygfjeld, Last Friday
Rune Fagermoen, Olavstoppen
Silje Evensen Jacques, Inventas
Øyvind Tendenes, Studio Oker
Håvard Rosenberg, Sweet Music
Morten Pedersen, EGGS Design
Janet Usken, Trollweb
Fra administrasjonen: Trude Refvem Hembre

Kontaktinformasjon:
Gabriel Schanche Gilje
Tlf: 913 00 924
Tlf: 920 68 898
Skriv ut