Kallesten

Ressursgruppen for Lean

Ressursgruppen for Lean skal fremme forbedringer innen effektiv drift på tvers av bransjer og på tvers av privat og offentlig sektor.

Næringsforeningens ressursgruppe for LEAN/ LEAN FORUM Stavanger er et ledende nettverk i Rogaland for LEAN og kontinuerlig forbedring. Ressursguppen skal fremme forbedringer innen effektiv drift på tvers av bransjer og på tvers av privat og offentlig sektor. 

Kravene til effektivitet/forbedringer innen blant annet offshorebransjen blir stadig utfordret. Derfor ønsker ressursgruppen å skape oppmerksomhet rundt Lean prosesstenking og andre forbedringsprosesser. Dette som et bidrag til å adressere de utfordringene ulike bransjen har, offentlige så vel som private. Gruppen skal bidra til å utvikle et miljø i regionen som er i front i Norge på dette området. 

Medlemmer:

Kenneth Gilje, Gilje Tre 
Torbjørn Gjerdevik, Laerdal Medical
Helge Totland, Sintef 
Marianne Wiig, Attende 
Tom Helgesen, Lean Freelance Consulting
Bente Elin Eliassen Lillemo, Statoil
Håkon Brydøy, Helse Stavanger HF
Lauritz Haringstad Løvø, Malm Orstad
Fra administrasjonen: Ragne Kristin Farmen

Kontaktinformasjon:

Christine Wathne Seloter
Tlf: 995 07 261
Ragne Kristin Farmen
Tlf: 922 02 143

Skriv ut
ny sintef