Smedvig
Ressursgruppen mat (f.v): Trude R. Hembre, NiS, Inger Lise Aarrestad Rettedal, Klostergarden, Idar Håland, Håland kjøtt, Torbjørn Gjerde, TINE og Sigve Skretting, iPax Mat, Eivind Helland, Blue Planet, Olav Tandberg, Nortura, Maren Skjelde, GladMat, Iver Jan Leren, Rogaland fylkeskommune og Bjørn Jakobsen, Lerøy Delico/Lerøy Sjømatgruppen

Ressursgruppen for mat

Ressursgruppen for mat ble reorganisert i 2015. Gruppen har fokus på utfordringene i bransjen og å synliggjøre den sterke kompetansen i regionen.

Ressursgruppen har fokus på saker som gir kraft til vekst i matbransjen og drøfter saker blant annet: utfordringer i næringen, status for bransjen, næringspolitiske tema relatert til mat, rekruttering og kompetanse. Gruppen forsøker å sette fokus på de tema vi mener er viktigst for bransjen gjennom medlemsmøter og aktiviteter.

Ressursgruppen har tatt initiativ til en kartlegging av bransjen i fylket. Publikasjonen har vi kalt ”Takk for Maten” og viser både verdikjeden og verdiskapningen i vår næring.


Medlemmer:

Inger Lise Aarrestad Rettedal, Klostergarden (leder)
Bjørn Jakobsen, Lerøy Delico/Lerøy Sjømatgruppen
Eivind Helland, Blue Planet
Idar Håland, Håland kjøtt
Iver Jan Leren, Rogaland fylkeskommune
Torbjørn Gjerde, TINE
Terje Wester, Fatland slakteri
Sigve Skretting, iPax Mat
Olav Tandberg/Vibeke Lamark, Nortura
Marit Epletveit, Bondelaget
Maren Skjelde, GladMat
Sigurdur Ragnarsson, Spiseriet
Fra administrasjonen: Trude Refvem Hembre

Kontaktinformasjon:

Inger Lise Rettedal
Tlf: 970 81 415

Trude Refvem Hembre
Tlf: 920 68 898

Skriv ut