Kallesten
Renate Kvingedal, Cargill (f.v.), Torill Renaa, Renaa Restauranter, Bjørn Jakobsen, Lerøy Delico, Arna Smistad, Måltidets Hus, Ola Bekken, FKRA, Vibeke Lamark, Nortura, Olav Sande, Bondelaget og Trude R. Hembre, Næringsforeningen.
Renate Kvingedal, Cargill (f.v.), Torill Renaa, Renaa Restauranter, Bjørn Jakobsen, Lerøy Delico, Arna Smistad, Måltidets Hus, Ola Bekken, FKRA, Vibeke Lamark, Nortura, Olav Sande, Bondelaget og Trude R. Hembre, Næringsforeningen.

Ressursgruppen for mat

Ressursgruppen for mat ble reorganisert i 2015. Gruppen har fokus på utfordringene i bransjen og å synliggjøre den sterke kompetansen i regionen.

Ressursgruppen har fokus på saker som gir kraft til vekst i matbransjen og drøfter saker blant annet: utfordringer i næringen, status for bransjen, næringspolitiske tema relatert til mat, rekruttering og kompetanse. Gruppen forsøker å sette fokus på de tema vi mener er viktigst for bransjen gjennom medlemsmøter og aktiviteter.

Ressursgruppen har tatt initiativ til en kartlegging av bransjen i fylket. Publikasjonen har vi kalt ”Takk for Maten” og viser både verdikjeden og verdiskapningen i vår næring.


Medlemmer:

Bjørn Jakobsen, Lerøy Delico/Lerøy Sjømatgruppen
Charles Tjessem, Villa Skeiane
Eivind Helland, Blue Planet
Idar Håland, Håland kjøtt
Iver Jan Leren, Rogaland fylkeskommune
Kjetil Thu, TINE
Inger Lise Aarrestad Rettedal, Klostergarden
Torill Renaa, Restaurant Renaa
Renate Kvingedal, Cargill
Terje Wester, Fatland slakteri
Vibeke Lamark, Nortura
Sigve Skretting, iPax Mat
Fra administrasjonen: Trude Refvem Hembre

Kontaktinformasjon:

leder TBA

Trude Refvem Hembre
Tlf: 920 68 898

Skriv ut
SMEDVIG