Kallesten
Renate Kvingedal, Cargill (f.v.), Torill Renaa, Renaa Restauranter, Bjørn Jakobsen, Lerøy Delico, Arna Smistad, Måltidets Hus, Ola Bekken, FKRA, Vibeke Lamark, Nortura, Olav Sande, Bondelaget og Trude R. Hembre, Næringsforeningen.
Renate Kvingedal, Cargill (f.v.), Torill Renaa, Renaa Restauranter, Bjørn Jakobsen, Lerøy Delico, Arna Smistad, Måltidets Hus, Ola Bekken, FKRA, Vibeke Lamark, Nortura, Olav Sande, Bondelaget og Trude R. Hembre, Næringsforeningen.

Ressursgruppen for mat

Ressursgruppen for mat ble reorganisert i 2015. Gruppen har fokus på utfordringene i bransjen og å synliggjøre den sterke kompetansen i regionen.

Ressursgruppen har fokus på saker som gir kraft til vekst i matbransjen og drøfter saker blant annet: utfordringer i næringen, status for bransjen, næringspolitiske tema relatert til mat, rekruttering og kompetanse. Gruppen forsøker å sette fokus på de tema vi mener er viktigst for bransjen gjennom medlemsmøter og aktiviteter.

Ressursgruppen har tatt initiativ til en kartlegging av bransjen i fylket. Publikasjonen har vi kalt ”Takk for Maten” og viser både verdikjeden og verdiskapningen i vår næring.

Ressursgruppen har utarbeidet et årshjul for sine viktigste aktiviteter. 


Medlemmer:

Olav Sande, Bondelaget (leder)
Arna Smistad, Måltidets Hus
Charles Tjessem, UiS/Hotellfagskolen
Eivind Helland, Blue Planet
Iver Jan Leren, Rogaland fylkeskommune
Kjetil Thu, TINE
Mona Vervik, GladMat
Ola Bekken, Felleskjøpet Rogaland Agder
Terje Wester, Fatland slakteri
Thomas Johnsen, Jæren Gulrot
Vibeke Lamark, Nortura
Bjørn Jakobsen, Lerøy Delico/Lerøy Sjømatgruppen
Torill Renaa, Restaurant Renaa
Idar Håland, Håland kjøtt
Inger Lise Aarrestad Rettedal, Klostergarden
Fra administrasjonen: Trude Refvem Hembre

Kontaktinformasjon:

Olav Sande
Tlf: 900 66 374

Trude Refvem Hembre
Tlf: 920 68 898

Skriv ut
annonse formuesforvaltning

Nytt fra ressursgruppen

 • - Vi vil ha Landbruksdirektoratet hit

  13. mar 2017
  Rogaland er klar til å ta på seg flere statlige oppgaver. Fylkesmannen og fylkesordføreren vil ha Landbruksdirektoratet hit, og argumenterer nå i et felles brev til departementet.
 • Det Norske Måltid tilbake på TV

  23. nov 2016
  I den niende sesongen med Det Norske Måltid er den nasjonale kåringen av landets beste matprodukter igjen tilbake på TV-skjermen, denne gang i samarbeid med Matkanalen. Arrangøren inviterer nå hele regionen til finalegallaen i Clarion Hotel Energy 6. januar.
 • Nye muligheter innen bioøkonomi

  27. apr 2016
  Ved bruk av tre, avfall fra landbruk og fisk, tang og tare og enzymer og bakterier er det store muligheter for nye, bærekraftige og lønnsomme forretningsområder i Stavanger-regionen. Det var noe av det som ble diskutert på Nye muligheters workshop innen bioøkonomi denne uken.
 • Serverer matbransjen på ett fat

  08. des 2015
  Her kan du lese og laste ned publikasjonen ”Takk for maten” - alt du trenger å vite om matbransjen i Rogaland. Vårt fylke er det desidert største matfylket i landet og her presenterer bransjen seg på ett fat. - Hensikten er å være med å fortelle om det mangfold vi er så heldige å ha rett utenfor stuedøra vår her i Rogaland, forteller Arna Smistad, daglig leder i Måltidets Hus.
 • Måltidet i gang

  12. aug 2014
  Det pågår nå̊ en storstilt mobilisering for å få frem produkter fra hele landet, når oppkjøringen til Det norske måltid igjen er i gang! Målet med kåringen er å øke etterspørselen etter norsk mat og drikke, skape stolthet over norske råvarer og å styrke omdømmet for norsk matproduksjon.