Kallesten
Joar Gangenes (f.v.), Egil Torgersen, Cato Østerhus, Gaute Dale, Ragne Kristin Farmen, Mons Horve og Jostein Finnesand.
Joar Gangenes (f.v.), Egil Torgersen, Cato Østerhus, Gaute Dale, Ragne Kristin Farmen, Mons Horve og Jostein Finnesand.

Ressursgruppen for Rennesøy

Ressursgruppen for Rennesøy ble etablert våren 2013, etter at Rennesøy Næringsforum gikk inn i Næringsforeningen.

Ressursgruppen har fokus på fire områder som er sentrale i Strategisk næringsplan for Rennesøy kommune. Den viktigste saken er å jobbe for ansettelse av en næringssjef som kan være bindeleddet mellom næringslivet og det offentlige i kommunen. Andre viktige saker er infrastruktur, bo- og næringsareal og livskvalitet. Det legges opp til medlemsmøter to ganger i året, med utdeling av næringsprisen Pilå på våren.

Medlemmer:

Cato Østerhus, Østerhus AS (leder)
Joar Gangenes, Rennesøy Marina
Tor Kristian Gyland , Green Mountain
Jostein Finnesand, Utstein Kloster Hotel
Gaute Dale, bonde 
Egil Torgersen, Rennesøy Trafikk 
Erling Vaula, Rennfast Center AS
Kate Elin Harestad, Harstad Maskin
Guttorm Gudmestad, Hodne Samdrift


Fra administrasjonen: Tormod Andreassen

Kontaktinformasjon:

Cato Østerhus
913 15 547

Tlf: 905 63 663
Skriv ut

Nytt fra ressursgruppen

  • - Nedslående fra fylkesrådmannen

    19. apr 2017
    Fylkesrådmannen vil ikke la Green Mountain utvide datasentervirksomheten sin på Rennesøy slik selskapet ønsker. - At fylkesrådmannen vil stikke kjepper i hjulene for såpass framtidsrettede arbeidsplasser som det Green Mountain på Rennesøy representerer, er direkte nedslående, sier Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen.
  • Rennesøy Stein fikk Pilå-prisen

    28. mar 2017
    Rennesøy Stein er tildelt næringsprisen Pilå. Daglig leder June Eike fikk overrakt prisen på Treffpunkt Rennesøy tirsdag kveld.