Kallesten

Ressursgruppen for Stavanger sentrum

Ressursgruppen for Stavanger sentrum er engasjert i et bredt spekter av saker som har betydning for utviklingen av sentrum.

Det handler om saker som tilgjengelighet for mennesker, biler og busser, parkeringsforhold, vilkår for varehandelen, etablering av en BID-ordning og gode plan- og byggesaksprosesser. Gruppen er for tiden særlig engasjert i det pågående arbeidet med den nye kommunedelplanen for Stavanger sentrum.

Medlemmer:

Arild Tvedt, Tvedt Eiendom (leder)
Kjetil Borgersen, Øgreid
Cecilie Christ, Stavanger Sentrum AS
Victor Husebø, Breitorget AS
Arne Joakimsen, Herlige Stavanger
Hanne N. Berentzen, Ostehuset
Albert Idsøe jr., A. Idsøe
Anne Langeland Espedal, Harald Espedal AS
Lars Terje Skjæveland, Modern Design
Fra administrasjonen: Frode Berge

Kontaktinformasjon:

Arild Tvedt
Tlf: 906 35 442 

Frode Berge
Tlf: 414 76 639
Skriv ut
annonse formuesforvaltning

Nytt fra ressursgruppen

 • DEBATT: Vi må kunne bygge høyt

  11. okt 2016
  Hvorfor bli ofte høyhus framstilt som en vederstyggelighet som er negativt for bymiljøet? I en by trenger vi at det bygges i høyden for å utvikle alle de urbane kvaliteter som svært mange etterspør, skriver styreleder Steinar Aasland i Næringsforeningen.
 • - En sentrumsplan for vekst

  05. apr 2016
  - Forslaget til sentrumsplan inneholder mye positivt for næringslivet. Vi er nå i ferd med å få noe som har mindre preg av å være en verneplan, og som i langt større grad kan bli et redskap for vekst i sentrum, sier Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen. Lederen for Næringsforeningens ressursgruppe for Stavanger sentrum, Arild Tvedt, er også positiv, men er kritisk til at planen legger opp til enda lavere tilgjengelighet med bil enn i dag.
 • Kan butikkene vinne mot netthandelen?

  30. mar 2016
  Kostnader som kuttes, høye leiekontrakter, store forventninger og økende netthandel gjør at det er en kontinuerlig utfordring å drive butikk i dag. Thomas Ingebrigtsen i Conversion og trendanalytiker, Ståle Økland, tar for seg disse temaene på årets store Kick off for varehandelen, 21. april.
 • Samling i sentrum

  30. aug 2013
  Sentrumsforeningene i Stavanger slår seg sammen. Stavanger Sentrum AS, BYEN og Stavanger Gårdeierforening har så langt levd side om side. Nå skal arbeidet for sentrum konsentreres i én organisasjon.
 • Fremtidsrettet byplanlegging

  07. mar 2014
  DEBATT:  Det raser for tiden en het debatt om byutvikling i Stavanger. Mer eller mindre saklige argumenter konkurrerer om spalteplass. Om ikke annet, så er det i alle fall egnet til å få i gang tankene rundt dette viktige temaet.
 • P-enighet

  04. jun 2014
  Ordførerne i Stavanger, Sola og Sandnes er samstemte om nye parkeringsbestemmelser på Forus. Christine Sagen Helgø, Stanley Wirak og Ole Ueland har på et arbeidsmøte på Sola i dag blitt enige om å anbefale at den foreslåtte kommunedelplan for parkering for næringsområdene på Forus og Lura vedtas med enkelte justeringer.