Kallesten

Ressursgruppen for Stavanger sentrum

Ressursgruppen for Stavanger sentrum er engasjert i et bredt spekter av saker som har betydning for utviklingen av sentrum.

Det handler om saker som tilgjengelighet for mennesker, biler og busser, parkeringsforhold, vilkår for varehandelen, etablering av en BID-ordning og gode plan- og byggesaksprosesser. Gruppen er for tiden særlig engasjert i det pågående arbeidet med den nye kommunedelplanen for Stavanger sentrum.

Medlemmer:

Arild Tvedt, Tvedt Eiendom, leder

Kjetil Borgersen, Øgreid Eiendom

Arne Joakimsen, Herlige Stavanger

Kristin Gustavsen, Stavanger Sentrum AS

Anne Espedal, Espedal & Co AS

Siri Vinje, Oljemuseet

Lars Terje Skjæveland, Modern Design

Asgeir Sand, Volt

Ellen Sæbbø Undset, Hansen på Skagen Eiendom

Fra administrasjonen: Frode Berge

Kontaktinformasjon:

Arild Tvedt
Tlf: 906 35 442 

Frode Berge
Tlf: 414 76 639
Skriv ut