rsm

Studenter

Ressursgruppen for studenter ble etablert mars 2017 og skal være en møteplass for aktive og næringslivsinteresserte studenter. Det er et tverrfaglig nettverk hvor deltakerne skal få faglig påfyll, knytte kontakter og bygge relasjoner med hele bredden av næringslivet.

Gruppen skal legge til rette for:

 

• Nettverksbygging

• Innblikk i interessante tema på tvers av fagfelt

• Faglige og sosiale arrangement

• Tilgang til Næringsforeningen sine aktiviteter

 

Gruppen har delt sine satsinger i følgende punkter:

 

Bidra til å styrke studentbyen

Stavanger skal bli en av Norges beste studentbyer, inkl god boligpolitikken for unge.

 

Nettverk/arrangement/kompetanseheving

Skape et nettverk for studenter i Stavanger-regionen som skiller seg fra de andre studentorganisasjonene.

Gi tilgang til Næringsforeningens aktiviteter

 

Smidig overgang student/arbeidstaker

Internship/hospitering i bedrifter

Arenaer hvor studenter og næringsliv møtes

Jobbe for at studenter kan sitte i andre ressursgrupper


 

Studentmedlemskap

koster Kr 500.-  pr år. Studentmedlemmene vil motta alle invitasjoner til de ulike arrangement i regi av foreningen. Næringslivsmagasinet Rosenkilden ligger online på nettsiden.

 

Registrering av medlemskap:

 

Innmelding via Næringsforeningens nettside.

 

Studentenes bedriftsnavn er STUDENTER. I kommentar feltet kan dere legge inn

UIS, BI eller annet. Navn og e-post er påkrevde felt, og faktura for medlemskap kommer pr e-post. 

 

Ved deltakelse i møter som har en kostnad, vil det være betaling med kort.

 

Arrangementene i regi av ressursgruppen Studenter vil i hovedsak være gratis, basert på samarbeidspartnere til de ulike møtene.

 

I 2017 kan studentene også delta gratis på foreningens øvrige møter i Rosenkildehuset, og til redusert pris etter nærmere avtale med ressursgruppen på foreningens konferanser på andre lokasjoner.

 

Påmelding til ulike arrangement via ressursgruppens administrative kontakt til Inger Tone Ødegård.

 

Medlemmer: 

Martin Sannes (leder)
Torstein Husebø, UIS 
Sara Jalali, UIS Leder StOr 
Emma Øren, UIS Nestleder StOr 
Julien Ruud,Start UIS 
Anne Marie Lund, Velferdstinget
Lise Resvold, BI
Frederick McGregor, BI, leder BiS 
Nina Ørnes, BI

Fra administrasjonen: Inger Tone Ødegård

Kontaktinformasjon:

Martin Sannes
Tlf: 994 87 813

Inger Tone Ødegård

Tlf. 458 54 130

Skriv ut
TradeCert