SAS
Trude R. Hembre (f.v.), Ståle J. Knutsen, Morten Olsen, Kjetil Søyland, Oddvar Bjørkvik, Marianne Wiig og Svein Axel Johannesen.
Trude R. Hembre (f.v.), Ståle J. Knutsen, Morten Olsen, Kjetil Søyland, Oddvar Bjørkvik, Marianne Wiig og Svein Axel Johannesen.

Ressursgruppen for tilrettelagt arbeid

Ressursgruppen for tilrettelagt arbeid ble formelt etablert i oktober 2005. Medlemmene er representanter fra bedrifter som jobber med og for mennesker med en redusert arbeidsevne og andre som har en tilknytting til dette.

Målet for arbeidet er å synliggjøre den ressurs disse bedriftene utgjør i regionens næringsliv.

Medlemmer
Ståle Johan Knudsen, Allservice (leder)
Kjetil Søyland, Avanti Ryfylke 
Svein Axel Johannessen, Jæren Industripartner 
Jan Erik Jakobsen, Sanpro
Marianne Wiig, Attende
Bodil Marie Gilje, Fretex Vest-Norge
Henrik Einar Seglem, Uninor
Irene Hovland, Ranso
Fra administrasjonen: Trude Refvem Hembre

For mer informasjon om ressursgruppens tilbud, klikk her.

Kontaktinformasjon:

Tlf: 920 68 898
Skriv ut
ny sintef