colliers
Illustrasjonsbilde: Adobe Stock
Illustrasjonsbilde: Adobe Stock

Søk deg til Styrekandidatene 2019

Søk deg til Styrekandidatene 2019

FRISTEN FOR Å SØKE STYREKANDIDATENE 2019 ER GÅTT UT.

Her er en presentasjon av bedriftsstyrene 2019:


Prohousing AS
Beliggenhet: Stavanger
Antall ansatte: 6
Omsetning: nystartet
Web: prohousing.no

Prohousing gjør det enklere for bedrifter å rekruttere prosjektpersonell, gjennom å tilby risikofri boligadministrasjon som en tjeneste, til en lav månedlig kostnad. På under ett år har Prohousing bygget opp en kundeportefølje med 7 av de 14 største vikarbyråene i Norge som kunder, og selskapet er i ferd med å komme inn på nye markeder, samt å utvikle nye tjenester. Prohousing har muligheter for å utvide spekteret av tjenester, og har for øyeblikket en søknad inne hos Innovasjon Norge på støtte til nytt forretningsområde. Det er muligheter for internasjonal ekspansjon, og ikke minst å vokse videre på andre bransjer og næringer i Norge. 

Prohousing ønsker kandidat som har erfaring med å bygge internasjonal virksomhet, som har erfaring med programvareutvikling eller som har erfaring med eiendomsmarkedet, supply chain, varehandel, distribusjon eller utleiemarkedet (utstyr m.v.)

SØK HER

 

Fuel It AS
Beliggenhet: Bryne
Ansatte: 4 
Omsetning: 6.5 millioner (2017)
Web: fuelbox.no

Fuel It driver med salg og markedsføring av FuelBox – gode samtaler på boks. FuelBox er et samtaleverktøy i totalt 13 utgaver med ca 180 spørsmål som igangsetter og fasiliterer samtaler mellom mennesker privat, i offentlige organisasjoner, skoler, barnehager og i næringslivet. I tillegg til selve verktøyet består konseptet rundt FuelBox av foredrag og workshops knyttet til implementering av FuelBox, for å sette i gang refleksjoner og diskusjoner, skape relasjoner, innovasjon og bygge organisasjonskultur. Hjemmemarkedet for FuelBox er Norge, og fra høsten 2018 har selskapet utvidet dette til å omfatte Norden. Fuel It har og lansert en global markedsplass for kurs, foredrag og salg av verktøyet FuelBox globalt. Primært er Europa og USA, Canada markedet og distribusjonskanaler er satt opp. 

Fuel It ønsker en kandidat som kan bidra med utvikling og strategi knyttet til bruk av digitale plattformer, databaser og AI, applikasjonsløsninger og gode brukergrensesnitt for alle selskapets kundegrupper både ift teknisk forståelse og markedsforståelse av kundesiden og leverandørsiden.

SØK HER 


Jærentreprenør
Beliggenhet: Varhaug
Antall ansette. 95
Omsetning: 450 mill (2017)
Web:jerentreprenor.no

Jærentreprenør er en totalentreprenør som bygger boligblokker, offentlige bygg som skoler, barnehager, aldershjem og næringsbygg. Jærentreprenør har egen betongavdeling, mens de kontraherer de andre fagene i et bygg som graving, tømmer, tekniske fag, malere og konsulenter som arkitekter og rådgivende ingeniører. Jærentreprenør sine muligheter/utfordringer er:digitalisering av arbeidsoperasjoner, LEAN og Fremdriftsstyring av prosjekter.

Jærentreprenør ønsker kandidater som kan utfordre oss på digitalisering, ledelse, planlegging, fremdriftsstyring og hvordan få flere kvinner inn i ledende posisjoner. Kandidaten trenger ikke å være noen ekspert på alle områdene, men kanskje ha en menig i et eller et par av områdene som den kan utfordre oss på. 

SØK HER


FLYT Sola AS
Beliggenhet: Sola
Ansatte: 2
Omsetning: 1 million (2017)
Web: flyt-sola.no

FLYT Sola er medlemsbasert, pr i dag har selskapet 49 medlemsbedrifter alle med tilhold i Sola kommune. Det er ansatt en daglig leder som jobber med å bygge gode nettverk og møteplasser for FLYT medlemmene sammen med Næringsforeningens Ressursgruppe for Sola. En stor del av arbeidet er relatert til å lage arrangementer/ aktiviteter i samarbeid med Sola kommune lag/ organisasjoner.  FLYT Sola jobber for økt handel i både Sola og Tananger sentrum og har dialog med butikkdrivere og gårdeiere for å få til dette. Muligheter og utfordringer framover er å øke medlemsmassen i FLYT. FLYT søker etter kandidater som kan bidra med økonomi og salg

SØK HER

 

Bate Boligbyggelag
Beliggenhet: Stavanger
Ansatte: 89
Omsetning: 109 mill (2017)
Web: bate.no

Bate boligbyggelag er en bomiljøbygger. Selskapet forvalter over 700 boligselskaper i regionen og hver femte bolig i Stavanger-regionen er bygget av Bate. De har over 52 000 medlemmer som de tilbyr forkjøpsrett og fordeler med ulike samarbeidspartnere. De er anerkjent i bransjen for å være en forløper med forretningsutvikling og innovasjon. Selskapets fokus mot 2025 er at kunder, beboere og medlemmer får det rette tilbudet og leveranser av produkter og tjenester ut i fra deres behov. Det strategiske samarbeidet utvikles mellom de store boligbyggelagene.

Bate søker etter en observatør i styret som kan bidra i diskusjonen for at selskapet skal oppnå sitt framtidige målbilde.

SØK HER

 

Melvær&co
Beliggenhet: Stavanger
Ansatte: 14
Omsetning: 18 mill (2017)
Web: m-co.no

Melvær&co driver med merkevarebygging og design. Melvær&co jobber med alt fra noen av verdens største energiselskaper til små lokale foretak. Melvær&co bør ha muligheter til å kunne levere enda bedre i et større marked og har forbedringspotensiale innen prosesser og prosjektstyringssystemer. Selskapet er i ferd med å bygge opp et veldig spennende freelance prosjekt som kommer til å gi forbedret fleksibilitet og enda flere muligheter for bedriften.

Melvær&co søker etter noen som er knallgode på prossess og prosjekthåndtering. Melvær&co ønsker å fokusere styrearbeidet innen prosjektstyring og prossess.

SØK HER

 
Ydalir Hotel/Learninghotels AS
Beliggenhet: Stavanger
Ansatte: 12
Omsetning: nystartet
Web: ydalir.no

Learninghotels AS er et lite aksjeselskap som har som formål å drifte Ydalir Hotell på Campus (Ullandhaug). Driften skal også omfatte en samarbeidsavtale med Norsk Hotellhøgskole. Samarbeidsavtalen skal muliggjøre at deler av driften forestås av studenter som inngår i et nærmere regulert undervisningsprogram. Slik skal Ydalir også bli et «lærende hotell». Ydalir Hotell ble gitt i gave til Universitetet i Stavanger og Stavanger by fra Smedvig familien i anledning Smedvig sitt 100 års jubileum i 2015. Hotellet stod ferdig i mars 2018 og er inne i sitt første driftsår. Hotellet er åpent for alle og er særlig tilpasset Universitets gjester.  Styret i Learninghotels AS består av direktører fra flere av regionens hoteller, samt instituttleder ved Norsk Hotellhøgskole. 

Learninghotels AS søker en styrekandidat med kompetanse innenfor digitalisering/digitale flater, markedsføring og kommunikasjon og som evner å se på hotellbransjen med litt nye øyne. 

SØK HER

Okse
Beliggenhet: Sandnes
Ansatte: 3
Omsetning: 3 mill (2017)
Web: okse.no

Okse handler om å designe gode tjenester og produkter som ivaretar brukeren! Selskapets kompetanse på UX («user experience») skaper verdi på mange områder og flater, og deres spisskompetanse ligger på å sette fokus på brukeren. Målet er å hjelpe kundene å skape løsninger som er bedre, enklere og smartere. Stavangerregionen opplever stadig tilvekst av nasjonale og internasjonale selskaper som både vil bidra til økt konkurranse for Okses del, men også til opplæring og større modenhet blant bestillere. Et av de viktigste konkurransefortrinnene er å tiltrekke seg de rette folkene, og Okseer for tiden veldig fokusert på det.Okse sitt kompetansebehov ligger i det å bygge en bærekraftig bedrift over tid, og alt det som hører med til blant annet rekruttering, etablering av prosesser og prosedyrer, balansere sunn vekst, men samtidig være frempå. 

Okse ønsker en kandidat som ønsker å bidra positivt til bedriftens mål, og gjerne ta en aktiv rolle!

SØK HER

 

K30
Beliggenhet: Stavanger
Omsetning: 1.4 millioner (2017)
Ansatte: 11
Web: k30.no

K30 er et digitalt produktutviklingsbyrå som utvikler innovative løsninger ved hjelp av teknologi - både for eksterne kunder og til egne vekstprosjekter. Selskapet har spisskompetanse innen design, digitalisering og data science. K30 er et ungt selskap, men vokser fort. 

K30 ser etter en styrekandidat med et kommersielt blikk som kan være med å stake ut en riktig kurs - både på et operasjonelt og strategisk plan

SØK HER

 

CAN AS
Beliggenhet: Stavanger
Ansatte: 83
Omsetning: 58 millioner (2017)
Web: Can.no

CAN er eksperter på arbeid i tau – først og fremst på norsk sokkel. CAN kommer til der stillas og kraner må melde pass. CAN løser utfordrende oppdrag i svært krevende omgivelser, fra skvalpesonen til helt øverst i flammetårnet. CAN opererer innen hele verdikjeden, dvs fra ferdigstillelse og hook-up, vedlikehold, modifikasjoner og inspeksjon i driftsfase til nedstengning og fjerning. 

Fokus på digitalisering og teknologisk utvikling vil ha sterkere fokus i selskapets fremtidige utvikling og vekst. CAN søker etter en kandidat som kan forsterke styrets kompetanse og erfaring innen disse sentrale områdene. Selskapet sitt fokus på digitalisering vil i første rekke handle om hvordan vi mest mulig sømløst samhandler med våre operative ledere som jobber offshore. Det skjer mye innen på ROV teknologi og drone teknologi som kan gi CAN et større konkurransefortrinn og bidra til økt differensiering i et konkurransepreget marked.

SØK HER


Mims Well
Beliggenhet: Ålgård
Ansatte: 1
Omsetning: 0,5 million (2017)
Web: mims-well.com

Mims Well AS is a start-up co-located with EFAB in Golf Tower at Koppholen. There’s a lot of silo thinking in the oil and gas business. The company combines deep industry knowledge with use of modern IT technology. Mims Wells software platform, Powerlife, is bridging the gap and reflects a more holistic view. Mims Well are turning drilling data into actionable intelligence.”

Mims Well are seeking external BoD (Board of Directors) Member. The candidate should challenge the traditional thinking, have international aspirations and know or eager to know the global oil and gas business. 

SØK HER

 

Roxel Infra 
Beliggenhet: Stavanger
Ansatte: 17
Omsetning: 114 millioner (2017)
Web: roxel.no/infra

Roxel Infra er en totalteknisk leverandør til løsninger for smarte samfunn. Selskapet arbeider tett med store aktører som Siemens og deres Mindsphere systemer, og har en betydelig rolle i «Enablerhub» grupperingen. Sandnes kommune har via Enabler hub engasjert Roxel Infra til å være med i en ideedugnad om nye «ruten». Leveranser på slike løsninger strekker seg fra enkeltprodukter til komplette løsninger som blant annet; interaktive byskilt,kommunikasjon til å fra kjøretøy og ladestasjoner for sykler og mobile enheter.

SØK HER

 

Roxel Tekniske 
Beliggenhet: Stavanger
Ansatte: 131
Omsetning: 241 millioner (2017)
Web: roxel.no/landbasert/roxel-land

Virksomhetsområde Roxel Land er en teknisk totalentreprenør og servicebedrift innenfor fagene rør, ventilasjon, automasjon og elektro. Virksomheten er representert med selskapene : Roxel Elektro, Roxel Automasjon, Roxel Klima og Roxel VVS. Roxel Tekniske arbeider både med oppdrag på enkeltfag og total tekniske oppdrag. Teamet er sammensatt av medarbeidere med lang erfaring og stor kompetanse innenfor det enkelte fag og i prosjekter med tverrfaglighet. Roxel Tekniske sine primære markedsområder er næringsbygg, bolig/leiligheter, rehabilitering og service. Roxel Tekniske skal være en foretrukken leverandør og setter høye krav til kvalitet og gjennomføringsevne.

SØK HER

 

Roxel Aanestad 
Beliggenhet: Stavanger
Omsetning: 108 millioner (2017)
Ansatte: 34
Web: aanestad.no

Roxel Aanestad designer og produserer løsninger innen 3 forretningsområder: bagasjeanlegg til flyplasser, transport og logistikkanlegg til industrien og spesial løsninger for olje- og gass sektoren. Roxel Aanestad  dekker alt fra konstruksjon og utvikling, produksjon og montasje, oppstart og igangkjøring og service, ettermarked og verkstedtjenester. Roxel Aanestad  er eid 60% av Roxel AS resterende 40 % er eid av Aanestad Invest AS. 

SØK HER

 

Skriv ut

Flere nyheter

 • Unik mulighet til å få styreerfaring

  04. okt 2018
  Nærmere 80 unge mennesker møtte opp på Rosenkildehuset torsdag kveld for å høre mer om hvordan de kan bli med på Styrekandidatene og sikre seg en plass i et bedriftsstyre.
 • Vi søker unge ledere til ledernettverk

  30. aug 2018
  Ressursgruppen U37 starter straks opp enda et nytt kull med unge ledere. I den forbindelse har vi spurt Stian Stenlund (33) i 4Service om hans erfaringer fra nettverket.
 • Nå kan din bedrift få ekstern styrekompetanse

  08. jun 2018
  – Styrekandidatene er en glimrende mulighet for bedrifter til å få tilført ekstern styrekompetanse. Vår styrekandidat, Ellen Marie Haarr, har nettopp blitt ordinært styremedlem hos oss, forteller Henrik Jelsa, daglig leder og medgründer i Efab. Nå starter snart runde to av prosjektet som har som mål å gi unge styrekandidater muligheten til å prøve seg – og bedrifter muligheten til å få testet ut uvurderlig ekstern kompetanse.
 • U37 Ledernettverk søker flere unge ledere

  15. jan 2018
  Elise Folkvord (33) jobber til daglig med utvikling av eiendommer, boligselskaper og boligområder i sin rolle som sjef for bomiljø i Bate Boligbyggelag. Det siste halvåret har hun vært medlem av U37 Ledernettverk, en arena hvor unge ledere kan møte andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og diskutere relevante problemstillinger. Vi har spurt henne om hennes erfaringer i forbindelse med oppstart av et nytt kull.
 • Stor oppslutning rundt unge styrekandidater

  18. okt 2017
  Mange unge ønsker seg inn i styrer, men nåløyet kan til tider virke trangt. Nå gir ressursgruppen for U37 deg som er ung muligheten til å hospitere i et styre og over 40 deltok på Kick off-arrangementet i Rosenkildehuset onsdag kveld.
 • Søk deg til Styrekandidatene 2018

  18. okt 2017
  Styrekandidatene er et program for deg som er under 37 år og som ønsker å jobbe med styrearbeid. Med en varighet på ett år skal kandidatene ta del i styrearbeidet i en bedrift. Hensikten med programmet er å introdusere yngre, dyktige personer til styrearbeid.
 • Vi søker unge ledere til nettverk

  24. aug 2017
  Bård Skavland har arbeidet i Rønning elektro siden 2003, og har «gått gradene» fra lærling til montør, prosjektleder og driftsleder – før han tok rollen som daglig leder høsten 2016. Han er også medlem av U37s nettverk for unge ledere, og anbefaler nå andre å søke til kommende opptak.