Kallesten
Treffpunkt Dalane

Møteinformasjon

Tirsdag 19. feb Kl. 18:00 - 21:00

Sted: Grand Hotell Egersund

Medlem: kr 460 (eks. mva)

Ikke medlem: kr 860 (eks. mva)

Påmeldingsfrist: 18. feb Kl. 12:00

19 feb

Treffpunkt Dalane

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal kommer til Treffpunkt Dalane for å gi oss en skikkelig presentasjon av en rykende fersk Regionalplan Dalane. Hun har også med seg rådgiver og ansvarlig for planen, Pål Kloster. Eigersund kommune jobber også med ny kommuneplan. Plansjef Dag Kjetil Tonheim og ordfører Odd Stangeland viser oss forslaget. I tillegg får vi besøk av Egil Hollund som presenterer Næringsforeningens nye Økonomiske rapport. Velkommen!

Fylkeskommunen har jobbet godt og intenst for vår region for å skape fellles forståelse av regionens utfordringer på mange områder som arealbruk, transport, arbeidsplasser og næringsutvikling i et langsiktig perspektiv. Eigersund kommune har utarbeidet en visjonær og fremtidsrettet kommuneplan.
Kom og bli med, lytt og still spørsmål til fylkesordfører og rådgiver, plansjef og ordfører i Eigersund kommune. Bruk muligheten som her byr seg til å gjøre deg kjent med fremtidens Dalane-region.


Program:

17.30: Registrering, kaffe og mingling

18.00: Presentsjon av Næringsforeningens Økonomiske rapport v/Egil Hollund

18.20: tid for spørsmål og kort pause

18.30: Presentasjon av Regionalplan Dalane v/ fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og rådgiver Pål Kloster Rogaland Fylkeskommune

19.15: Minglepause

20:00 Presentasjon av kommuneplanen for Eigersund v/plansjef Dag Kjetil Tonheim

20:45 Tid for spørsmål

21.00: Vel hjem


Møteleder: Leder for ressursgruppen i Dalane Geir Sølve Hebnes Sleveland

For mer informasjon vennligst kontakt Aud Torunn Tronerud i Næringsforeningen. tronerud@naeringsforeningen.no

>>No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 t før møtestart.>>  

Velkommen!

Tilbake til oversikten
Skriv ut