Kallesten
Treffpunkt Randaberg: Sentrumshandel og destinasjonsutvikling

Møteinformasjon

Onsdag 13. mar Kl. 08:00 - 09:45

Sted: Varen

Medlem: kr 320 (eks. mva)

Ikke medlem: kr 320 (eks. mva)

Påmeldingsfrist: 12. mar Kl. 12:00

13 mar

Treffpunkt Randaberg: Sentrumshandel og destinasjonsutvikling

Randaberg kommune har stor fokus på sentrumsutvikling i kommuneplanen. Det er gjort en mulighetsstudie for Randaberg sentrum, og kommunen trenger samarbeid med næringsliv og frivilligheten!

Møtet arrangeres som et samarbeid mellom Landsbyforeningen i Randaberg og Næringsforeningen i Stavanger-regionen. 

Program

08:00 Enkel frokost og kaffe serveres
08:10 Velkommen ved Bent Bergersen, leder av Næringsforeningens ressursgruppe for den grønne landsby.
08:15 Kulturinnslag
08:20 Varehandel og byuvikling v/ Ordfører Kristine Enger
08:45 Destinsjonsutvikling v/ Inger Lise Rettedal, Klostergarden
09:15 Planer og aktiviteter i regi av Landsbyforeningen v/ Svein Sørnes
09:45 Vel hjem


Medlemmer av Landsbyforeningen får egen pris ved påmelding via Svein Sørnes.

For spørsmål ta kontakt med Tormod Andreassen i Næringsforeningen.


>> Avbestilling må skje innen 48 timer før, og vil ellers bli fakturert.
Tilbake til oversikten
Skriv ut