Kallesten
Båndbykonferansen

Møteinformasjon

Torsdag 07. mar Kl. 09:00 - 14:30

Sted: Nye Sandnes Rådhus

Medlem: kr 800 (mva-fritt)

Ikke medlem: kr 800 (mva-fritt)

Påmeldingsfrist: 06. mar Kl. 10:00

07 mar

Båndbykonferansen

Fra ekspanderende bybånd til konsentrert båndby. Er Sandnes og Stavanger klar for omstilling?

Hvorfor bygge Framtidsbyen når den gamle fungerer utmerket? Dette er utgangspunktet når vi inviterer til Båndbykonferansen 7. mars i nye, flotte, Sandnes Rådhus.

Programmet er bredt og relevant. Vi får høre fra blant andre plan- og bygningsdirektøren i kompakte Bergen, stadsbygnadsdirektøren i innovative Malmø, og konserndirektøreni Bane NOR Eiendom. I tillegg deltar flere av våre sentrale byutviklingspolitikere.

Velkommen til en spennende konferanse, og til en mulighet til å bli bedre kjent med Nye Sandnes Rådhus! 


Program:

0830: Registrering og kaffe
0900:
Åpning.
          Stanley Wirak (Ap), ordfører, Sandnes kommune.
0910: Båndbyen i bybåndet.
          Henrik Lundberg, KAP.
0940: Skinnebasert byutvikling i Bergen.
          Mette Svanes, direktør, plan- og bygningsetaten, Bergen kommune.
1010: Pause, kaffe, te og frukt.
1030: Byutvikling og innovasjon i Malmø
          Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmø.
1100: Hvordan tar vi byen tilbake?
          Petter Eiken, konserndirektør, Bane NOR Eiendom.
1130: Lunsj.
1230: Hva skal til for å realisere Båndbyen?
          Panelsamtale ledet av Tom Hetland.
          I panelet sitter fire sentrale byutviklingspolitikere:
          John Peter Hernes (H), gruppeleder og ordførerkandidat, Stavanger.
          Kari Nessa Nordtun (Ap), gruppeleder og ordførerkandidat, Stavanger.
          Inger-Lise Erga (Frp), leder av utvalget for byutvikling, Sandnes kommune.   
           Martin Håland (Sp), nestleder av utvalget for byutvikling, Sandnes kommune. 
1300: Byutvikling i transformasjonsområder, aktuelle planverktøy.
          Arne Bergsgard, leder av Groruddalenheten, plan- og bygningsetaten, Oslo kommune.
1330: Regionale planparadokser, hva skal til for å lykkes!
          Tom Hetland, journalist og kommentator.
1400: Takk for i dag!


OBS! Folkevalgte og studenter er fritatt for deltakeravgift. Dere kan melde dere på direkte til: berge@naeringsforeningen.noBåndbykonferansen arrangeres i et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, Grønn by, KAP og Næringsforeningen.


Kontaktperson: Frode Berge, berge@naeringsforeningen.no

Tilbake til oversikten
Skriv ut