Kallesten
Vestlandskonferansen 2019

Møteinformasjon

Tirsdag 19. feb Kl. 09:00 - 15:00

Sted: Grieg Hallen, Bergen

Påmeldingsfrist: 15. feb Kl. 12:00

19 feb

Vestlandskonferansen 2019

En Større Dag – Verden Rundt for verdiskaping.

Vestlendinger kjennetegnes av mennesker som er optimistiske, løsningsorienterte og som alltid har vært opptatt av å hente inn impulser fra det store utland. I dag er Vestlandet fylt av et næringsliv som besitter et enormt spekter av verdensledende løsninger og teknologi. Og det er akkurat denne styrken Vestlandskonferansen vil ta opp, utfordre og utvikle.

Inspirert av det sterke engasjementet som fulgte av «Vestlandet and the Valley», er neste års konferanse rigget som en verdensomseiling for verdiskaping. Representanter fra ulike klynger på Vestlandet besøker Hong Kong, New York, Tel Aviv, Tokyo, Seattle og Amsterdam. 

Vestlandskonferansen er en arena for læring og inspirasjon, der dagens og morgensdagens ledere utfordres til å sette seg nye og djervere mål. Målsettingen er å bli Vestlandets viktigste møteplass for utvikling og innovasjon.

Vestlandskonferansen 2019 inviterer ledere, politikere, gründere og studenter som ønsker å være med å utvikle Vestlandet, til en møteplass i verdensklasse.

Vestlandskonferansen er et samarbeid mellom Sparebanken Vest, Bergen Næringsråd, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Vestlandsrådet og mediehusene i Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Firda og Sunnmørsposten. Konferansen avholdes i 2019 for tjuende gang.


FOR MER INFORMASJON OG PÅMELDING SE HER.

Tilbake til oversikten
Skriv ut