Smedvig
LEDERSKOLEN IV: Er tankene dine klare for digital endring?

Møteinformasjon

Fredag 07. des Kl. 11:00 - 13:00

Sted: BI Stavanger

Medlem: kr 700 (mva-fritt)

Ikke medlem: kr 2100 (mva-fritt)

Påmeldingsfrist: 06. des Kl. 09:00

07 des

LEDERSKOLEN IV: Er tankene dine klare for digital endring?

Riktig tankesett i organisasjonen kan avgjøre om du lykkes med digital endring. Skal ny digital teknologi gi de ønskede, positive effektene, må både ledere og medarbeidere endre på hvordan vi jobber og hva vi jobber med. Denne gangen på Lederskolen får vi besøk av Elizabeth Solberg, Laura E. Mercer Traavik og Sut I Wong, som sammen vil lære oss hva som skal til for at din virksomhet klarer å hente ut gevinster av ny teknologi og nye løsninger.

De fleste organisasjoner innfører stadig ny teknologi for å bli mer effektive, gjøre ting smartere, fremme innovasjon, øke konkurransekraften og andre gode formål. Det er ikke alle som lykkes i å realisere de påtenkte gevinstene.

Våre tre dyktige foredragsholdere; 
Elizabeth Solberg, førsteamanuensis, Institutt for ledelse og organisasjon
Laura E. Mercer Traavik, førsteamanuensis, Institutt for ledelse og organisasjon
Sut I Wong, professor, Institutt for kommunikasjon og kultur

Solberg, Traavik og Wong argumenterer for at våre grunnleggende oppfatninger – våre tankesett eller «mindsets» – setter premisser for hvilke fordeler og ulemper vi ser når ny teknologi skal innføres. Dette påvirker igjen hvordan vi tilnærmer oss de nye teknologiske løsningene. I denne samlingen vil du få vite mer om hvordan du tenker påvirker hvordan vi tilnærmer oss nye løsninger og verktøy.

Sentrale spørsmål er: Hvordan tenker du som leder på nye teknologi og digitalt transformasjoner? Hvordan kommuniserer og motiverer du dine ansatte så de tror de kan mestre ny teknologi og skape flere ressurser når teknologiske endringer skjer? Skaper du et mestringsklima som legger vekt på læring og utvikling og et bilde av muligheter?

HUSK MINGLETIMEN FRA KL. 09:45

For spørsmål, ta kontakt med Elianne Strøm Topstad, Næringsforeningen.

>>Ber om at du skriver i kommentarfeltet dersom du har matallergi eller behov for en spesialtilpasset lunsj.

>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart. BI Alumni har egen avtale og bes henvende seg til BI Stavanger ved Hege Hovland.Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.