Kallesten
Fra olje- og gassnasjonen til energilandet

Møteinformasjon

Tirsdag 13. aug Kl. 08:00 - 09:45

Sted: Arendal gamle rådhus

Påmeldingsfrist: 13. aug Kl. 08:00

13 aug

Fra olje- og gassnasjonen til energilandet

Hva skjer når en globalt ledende norsk olje- og gassklynge setter seg i førersetet for å videreutvikle industrien og omstille den til framtidsrettede, bærekraftige energiløsninger?

Olje- og gassindustrien er kanskje først og fremst et teknologieventyr. Spørsmålet er hvordan 50 år med høy kompetanse og mye erfaring kan brukes inn mot andre forretningsområder innen energi og til å redusere utslipp! Med toneangivende aktører som Equinor og Shell i førersetet har klyngen Norwegian Energy Solutions store ambisjoner. Målet er at Norge skal ta skrittet fra å være en olje- og gassnasjon til å bli en bredt anlagt energinasjon. 

I 2025 skal 25 prosent av Equinors forskningsmidler gå til reduserte utslipp og nye energiløsninger. I kjølvannet står en meget kompetent leverandørindustri som har levert spesialløsninger til en industri med eksepsjonelt høye krav. Det nyetablerte fornybarfondet Nysnø med Siri Kalvig i spissen investerer i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte. Det gir grobunn for ny klimavennlig virksomhet og teknologiutvikling. 

En ting er sikkert: Verden vil trenge mer energi, samtidig som utslippene må ned. Norge kan fortsatt spille en nøkkelrolle som global energinasjon. 

Detaljert kjøreplan kommer.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med Inger Tone Ødegård, odegard@naeringsforeningen.no 

 

 

Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Hvis du er medlem, vil påmeldings- skjemaet automatisk fylles ut.