Frogner House
AGENDA: Omstilling gjennom bedriftsintern opplæring

Møteinformasjon

Fredag 07. sep Kl. 08:30 - 10:00

Sted: Rosenkildehuset

Medlem: kr 350 (mva-fritt)

Ikke medlem: kr 350 (mva-fritt)

Påmeldingsfrist: 06. sep Kl. 12:00

07 sep

AGENDA: Omstilling gjennom bedriftsintern opplæring

Bedriftsintern opplæring er en ordning som hjelper bedrifter til å omstille seg. Næringslivet bør bli enda flinkere til å benytte seg av den. Kom og hør hvordan!


Bedriftsintern opplæring (BIO) er en tilskuddsordning som skal bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har betydelige utfordringer knyttet til omstilling.

Ordningen gir bedrifter med omstillingsbehov støtte til å blant annet gjennomføre vesentlige endringer i produksjonen, etablere seg i nye markeder, skifte produksjonsutstyr og  gjennomføre overganger til nye produkter og tjenester. Ordningen blir administrert av NAV.

På dette AGENDA-møtet vil du få oppdatert informasjon om, og på hvilke måter, BIO kan være til hjelp i omstillingen av din egen bedrift. Du får også ta del i konkrete erfaringer som bedriften Malm Orstad har gjort seg med aktiv bruk av ordningen.


Program:

0800: Kaffe og registrering.
0830: Velkommen!
          Frode Berge, Næringsforeningen i Stavanger-regionen.
0840: Bedriftsintern opplæring (BIO)- hvorfor og hvordan?
          Egil Tengs, avdelingsdirektør, NAV Rogaland.
0910: Våre erfaringer med BIO.
          Hege Furland, finansdirektør, Malm Orstad.
0940: Spørsmål og debatt.
1000: Avslutning.
          

Møteleder: Frode Berge, Næringsforeningen


AGENDA er korte og effektive informasjonsmøter. Kaffe, B2B og individuelle spørsmål til innlederne i etterkant for dem som har anledning. Vi oppfordrer alle til å betale med kort ved påmelding for å spare fakturagebyr. 

Har du spørsmål angående møtet, kontakt Frode Berge i Næringsforeningen.

>>No shows vil bli fakturert dersom  avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.
Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.