Kallesten
Logistikkdagen 2017

Møteinformasjon

Tirsdag 14. nov Kl. 08:30 - 15:30

Sted: Scandic Hotell Forus

Medlem: kr 400 (mva-fritt)

Ikke medlem: kr 600 (mva-fritt)

Påmeldingsfrist: 13. nov Kl. 12:00

14 nov

Logistikkdagen 2017

Logistikkdagen er regionens største møteplass for alle som er opptatt av samferdsel, infrastruktur, transport og logistikk. Blant foredragsholderne i år er Senior Rådgiver Geir Aase i Nye Veier, fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, prosjektleder Bjørn Tore Orvik i Yara Birkeland og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Dette er en konferanse som setter dagsorden i den politiske debatten, og gir deg nyttige oppdateringer på aktuelle områder. I tillegg fungerer Logistikkdagen som et stort bransjetreff, der du kan knytte og pleie nyttige forretningskontakter.

Program:

08.30: Registring, kaffe og lett frokost.

09.00: Kulturelt innslag ved elever fra Vågen videregående skole.

09.10: Åpning av Logistikkdagen 2017. Svein Olav Simonsen, møteleder og regiondirektør for NHO Rogaland.

09.20: Samferdselspolitiske utfordringer i Rogaland. Solveig Ege Tengesdal (KrF), fylkesordfører.

09.40: Yara Birkeland- verdens første autonome skip i drift. Bjørn Tore Orvik, prosjektleder, Yara Birkeland.

10.10: Pause med kaffe og frukt.

10.30: Ryfast - status og framdrift. Gunnar Eiterjord, prosjektleder, Statens Vegvesen.

10.50: Rogfast - status og framdrift. Øyvind Ellingsen, kommunikasjonsrådgiver for Prosjekt E 39 Rogfast, Statens Vegvesen.
         
11.10: Økt regional verdiskaping gjennom bruk av smartteknologi. Toril Nag, konserndirektør tele, Lyse

11.30: Lunsj.

12.15: Innledning til del to av konferanseprogrammet. Svein Olav Simonsen, møteleder.

12.20: Regjeringens ambisjoner og prioriteringer. Ketil Solvik-Olsen (Frp), samferdselsminister.

12.40: Spørsmål og debatt. I panelet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

13.00: E 39 Kristiansand-Sandnes, status og framdrift. Geir Aase, Senior Rådgiver, Nye Veier AS

13.20: Pause med innlagte søtsaker.

13.40: CS Logistics - et framtidsrettet logistikkonsept. Johan Danielsson, Chef VU Arcona & VD CS Logistics.

14.00: Hva skjer på vei, bane, luft og sjø?
Lisa Garpe, rådgiver, Statens Vegvesen
Leif A. Lorentzen, lufthavndirektør, Avinor
Oskar Stenstrøm, godsdirektør, Bane Nor 
Merete Eik, direktør, Stavanger Havn


15.00: Oppsummering og avslutning.

15.15: Slutt.

18.00: Konferansemiddag, med oppdateringer fra Forus Næringspark. Scandic Forus.
Husk å kryss av for dette i påmeldingsskjemaet dersom du ønsker å delta.


Logistikkdagen arrangeres i et samarbeid mellom NHO Logistikk og Transport, Logistikkforeningen, Maritimt Forum og Næringsforeningen.

Logstikkdagen passer for alle som for alle som er opptatt av samferdsel, infrastruktur, transport og logistikk.

>>
 Studenter, pensjonister og politikere har fri entrè. Vennligst kryss av ved påmelding. 

For spørsmål, ta kontakt med Frode Berge, Næringsforeningen.
>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.