Frogner House
Generalforsamling med festmiddag

Møteinformasjon

Tirsdag 17. apr Kl. 19:00 - 23:00

Sted: Rosenkildehuset

Medlem: kr 540 (eks. mva)

Ikke medlem: kr 1620 (eks. mva)

Påmeldingsfrist: 13. apr Kl. 12:00

17 apr

Generalforsamling med festmiddag

Velkommen til årets generalforsamling i Næringsforeningen!

Selve generalforsamlingen gjennomføres i henhold til vedtektene og det koster ikke noe å delta. 

Etter at generalforsamlingen er gjennomført, feirer vi oss selv i en avslappet atmosfære med løs snipp i festsalen i Rosenkildehuset. Alle medlemmer er velkomne til denne festkvelden, men husk at det er et begrenset antall plasser og at du må melde deg på på forhånd dersom du ønsker å delta på festmiddagen.

Generalforsamlingen skal behandle

- Valg av møteleder
- Godkjenning av møteinnkallingen
- Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
- Styrets beretning for driftsåret 2017
- Revidert regnskap for driftsåret 2017
- Revisors beretning for driftsåret 2017
- Fastsettelse av kontingent for 2019
- Valg i henhold til vedtektene

KLIKK HER for å lese Årsrapporten 2017 online!
KLIKK HER for å laste ned Årsrapporten 2017.
KLIKK HER for å laste ned valgkomiteens innstilling.
Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.