rsm
Energiåret 2018

Møteinformasjon

Torsdag 01. feb Kl. 08:00 - 12:00

Sted: Rosenkildehuset

Medlem: kr 540 (eks. mva)

Ikke medlem: kr 1620 (eks. mva)

Påmeldingsfrist: 31. jan Kl. 12:00

01 feb

Energiåret 2018

Energiåret 2018 samler de fleste sentrale aktører i olje- og gassnæringen. Her tar vi pulsen på bransjen. Her identifiserer vi mulighetene. Her ser vi framover. Blant årets foredragsholdere finner du oljedirektør Bente Nyland, EYs oljetungvekter Espen Norheim og administrerende direktør Geir Austigard i Øglænd System.


Oljeprisen er i ferd med å stabilisere seg rundt 70 dollar fatet. Tre år med hestekur har gitt en langt mer konkurransedyktig industri, men usikkerheten om framtiden er stor. Hvor omfattende blir leteaktiviteten? Hvor høye blir investeringene? Vil kostnadsspiralen fortsette nedover? Klarer selskapene å holde innovasjonstakten oppe? Er det behov for endringer i skatteregimet?

Dette er blant spørsmålene som blir belyst på Energiåret. Kunnskapsrike personer fra operatører, leverandører, EY, Oljedirektoratet og Universitetet i Stavanger deler analyser og refleksjoner om utviklingen av den viktigste næringen vår i en brytningstid.

Møtet avsluttes med lunsj kl 1145.Program:


0800: Kaffe og registrering.

0830: Velkommen
          Harald Minge, administrerende direktør, Næringsforeningen.

0840: Muligheter og utfordringer for leverandørindustrien- hjemme og ute.
          Geir Austigard, administrerende direktør, Øglænd System.

0905: Sokkelåret 2018
          Bente Nyland, oljedirektør

0930: Norwegian Oilfield Services Analysis 2017
          Espen Norheim, partner, EY.

1000: Benstrekk og kaffepåfyll.

1025: Aker BPs planer og ambisjoner på norsk sokkel.
          Tommy Sigmundstad, SVP, Aker BP.

1050: Norsk petroleumsskatt- behov for endring?
          Petter Osmundsen, professor, Universitetet i Stavanger.

1115: Et temperaturmål på den lokale økonomien.
          Kyrre Martinius Knudsen, sjefsøkonom, SpareBank 1 SR-Bank

1125: Spørsmål, kommentarer og debatt.

1145: Lunsj
Møteleder: Kyrre Martinius Knudsen, leder av Næringsforeningens ressursgruppe for energi.

Kontaktperson: Frode Berge, Næringsforeningen.


>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.
Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.