Kallesten
Energiåret 2018

Møteinformasjon

Torsdag 01. feb Kl. 08:00 - 12:00

Sted: Rosenkildehuset

Medlem: kr 600 (mva-fritt)

Ikke medlem: kr 1800 (mva-fritt)

Påmeldingsfrist: 30. jan Kl. 12:00

01 feb

Energiåret 2018

Energiåret 2018 samler de fleste sentrale aktører i olje- og gassnæringen. Her tar vi pulsen på bransjen. Her identifiserer vi mulighetene. Her ser vi framover. Programmet er som alltid sterkt og variert! 


På Energiåret tar vi pulsen på en næring i endring. Oljeprisen er i ferd med å stabilisere seg rundt 60 dollar fatet. Tre år med hestekur har gitt en langt mer konkurransedyktig industri, men usikkerheten om framtiden er stor. Hvor omfattende blir leteaktiviteten? Hvor høye blir investeringene? Vil kostnadsspiralen fortsette nedover? Klarer selskapene å holde innovasjonstakten oppe? Er det behov for endringer i skatteregimet?

Dette er blant spørsmålene som blir belyst på Energiåret. Kunnskapsrike personer fra operatører, leverandører, EY, Oljedirektoratet og Universitetet i Stavanger deler analyser og refleksjoner om utviklingen av den viktigste næringen vår i en brytningstid.


Program


Bente Nyland

Oljedirektør Bente Nyland presenterer Sokkelåret 2018.


Espen Norheim

EYs oljetungvekter Espen Norheim presenterer selskapets omfattende og anerkjente rapport "Norwegian Oilfield Services Analysis".


Tommy Sigmundstad

Tommy Sigmundstad er Senior Vice President for boring og brønn i Aker BP. Han gjør rede for hvilke ambisjoner og planer denne nye, store og spennende aktøren har for norsk sokkel.


Geir Austigard

Geir Austigard er administrerende direktør i Øglænd System,  en av regionens ledende leverandørbedrifter.Han vil rette søkelyset på mulighetene både norsk sokkel og internasjonalt.


Petter Osmundsen

Petter Osmundsen er professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, og en av landets fremste eksperter på petroleumsbeskatning. Han får spørsmålet: Er det behov for endringer i det norske oljeskatteregimet, og i så fall hvilke?


Kyrre Martinius Knudsen

Kyrre Martinius Knudsen er sjefsøkonom i SpareBank 1 SR-Bank og leder av Næringsforeningens ressursgruppe for energi. Han gir en oppdatert, økonomisk konjunkturrapport for regionen.
Kontaktperson: Frode Berge, Næringsforeningen
Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Hvis du er medlem, vil påmeldings- skjemaet automatisk fylles ut.
Du kan betale med kredittkort eller faktura. Bruker du kredittkort, slipper du fakturagebyr!