Kallesten
Framtidens Forus

Møteinformasjon

Tirsdag 18. aug Kl. 09:00 - 11:00

Sted: Rosenkildehuset

Medlem: kr 400 (mva-fritt)

Ikke medlem: kr 1200 (mva-fritt)

Påmeldingsfrist: 17. aug Kl. 12:00

18 aug

Framtidens Forus

For første gang skal Stavanger, Sandnes og Sola lage en felles interkommunal kommunedelplan for Forus - Norges viktigste næringsområde. Dette møtet er en unik mulighet til å bli informert, oppdatert og komme med innspill tidlig i prosessen, som nå skal pågå helt fram til 2018.

Forus er landets viktigste næringsområde, og potensialet for videre utvikling er stort. Endring er imidlertid nødvendig hvis Forus skal styrke attraktiviteten og verdiskapingspotensialet ytterligere.

Viktige spørsmål er:

• Hvordan skal Forus tiltrekke seg enda flere virksomheter i framtiden?


• Hvilken type virksomheter skal være på Forus?


• Skal det bygges flere boliger på Forus?


• Hvilken plass skal varehandelen ha i framtiden?


Gjennom den nye kommuneplanen legges grunnlaget for Framtidens Forus. Første etappe er planprogrammet, som skal lages nå i høst. I dette møtet vil kommuneplansjef i Stavanger, Ole Martin Lund, og prosjektleder Marit S. Storli presentere status for planarbeidet og ta imot innspill.


Spørsmål om møtet rettes til Frode Berge i Næringsforeningen.

>> No show etter påmeldingsfristen er gått ut faktureres.
Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.