Smedvig
Boligkonferansen 2016 -  Nye tider for bransjen?

Møteinformasjon

Torsdag 27. okt Kl. 08:00 - 14:00

Sted: Stavanger Forum

Medlem: kr 990 (mva-fritt)

Ikke medlem: kr 2800 (mva-fritt)

Påmeldingsfrist: 25. okt Kl. 12:00

27 okt

Boligkonferansen 2016 - Nye tider for bransjen?

Boligkonferansen er årets store møteplass for hele boligbransjen. Det har vært turbulente tider og framtidens løsninger må på plass. Vi ser framover og vil lære av hverandre. På konferansen får du høre hvordan statrsåd Jan Tore Sanner mener bransjen må jobbe i tiden som kommer og hvordan bransjen selv har tatt tak. Blant foredragsholderne er også Sissel Leire, Ståle Økland, Kyrre M. Knudsen og en rekke andre.

Bli med, bli oppdatert, få inspirasjon og møt bransjefolk. Velkommen til årets konferanse!

PROGRAM:
0800 - 
Registrering, kaffe og mingling.
0830 - Åpning av Boligkonferansen v/ fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.
0845 - Bransjeutfordinger og jobben for å løse noen av disse v/ Egil Skjæveland, leder for Næringsforeningens ressursgruppe for bygg og anlegg.
0900 - Raske plan- og byggesaker - skapes av kommune og utbygger i fellesskap. v/ Sissel Leire, styreleder i Bygg21 og Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21.
0930 - Forenkling i plan- og bygningsloven skal bidra til raskere realisering av boligprosjekter? v/ kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
1000 - Pause og mingling.
1030 -
Hvordan vil vi bo i framtiden? v/ Ståle Økland, trendforsker.
1100 - Dette er viktig for unge arbeidstakere når de skal velge bolig! v/ Ronny Olsen, leder i Sysco og medlem i ressursgruppen U37
1130 - Lunsj og mingling.
1215 - Hvilke innovative grep har bransjen tatt:
• Samhandling gjennomg teknologi v/Gunnar Skeie i Kruse Smith.
• Industriell prosjektgjennomføring v/Espen Daaland i Block Berge Bygg.
• FoU og nye markeder. v/ Trond Tvedt adm.dir i Risa AS
• Sosial bærekraft som utgangspunkt for innovasjon v/ Aslaug Tveit urbanist hos LEVA.
• Salgsarbeid i nye kanaler v/Aalgaard Bygg.
* Nytt sykehus - nye muligheter for bransjen v/ Erik Forgaard, prosjektstyringsleder i Helse Stavanger
13.15 -
 Økonomiske utsikter! v/Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.
13.45 - Rykende ferske tall fra boligsalget. v/ Rune Bertelsen Eiendomsmegler 1 og medlem i Næringsforneingens Ressursgruppe for Bygg og anlegg.
14.00 Slutt

KONFERANSEN ARRANGERES I SAMARBEID MED SPAREBANK 1 SR-BANK.
Møteansvarlig: Anne Woie i Næringsforeningen


>> Avmelding etter påmeldingsfrist eller "no show" faktureres fullt.

Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.