Kallesten
Arbeidsrettsseminaret 2017

Møteinformasjon

Tirsdag 07. nov Kl. 08:30 - 15:00

Sted: Rosenkildehuset

Medlem: kr 990 (mva-fritt)

Ikke medlem: kr 2700 (mva-fritt)

Påmeldingsfrist: 03. nov Kl. 12:00

07 nov

Arbeidsrettsseminaret 2017

Næringsforeningen og Arntzen de Besche Advokatfirma inviterer til årets arbeidsrettsseminar. Seminaret er praktisk rettet og tar for seg sentrale spørsmål fra arbeidsgiveres daglige utfordringer.

Programmet er særlig rettet mot personer som jobber innenfor HR og ledelse, men vil også være nyttig både for advokater og andre som jobber med arbeidsrettslige spørsmål.

Program

08.30 Kaffe og registrering.

09.00 Velkommen ved Næringsforeningen og Thomas Smedsvig.

09.10 Nyheter (rettspraksis og lovgivning): Eirin Løver Kogstad og Knut-Marius Sture.

10.20 Pause.

10.35 Sykemeldte arbeidstakere - oppfølgning, tilrettelegging, oppsigelse: Monica Furustøl.

11.45 Lunsj.

12.30 Lojalitetsplikt – Hva kan man gjøre som ansatt, og hva kan man gjøre etter at ansettelsesforholdet er avsluttet (Konkurranseklausuler etc): Kjerstin Falkum Løvik og Håvard Sandnes. 

13.45 Pause.

14.00 Personvernforordningen - Hva kommer og hva risikerer virksomhetene?: Emilie Veggeland Knudsen.

15.00 Seminaret avsluttes.


Har du spørsmål angående møtet, kontakt Inger Tone Ødegård.

>> No shows vil bli fakturert dersom avbestillingen ikke er gjort innen 48 timer før møtestart

Seminarene godkjennes som obligatorisk etterutdanning for advokater. Regnskapsførere kan på egenhånd søke seminarene godkjent som obligatoriske etterutdanningstimer.
Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.