Smedvig
Arbeidsrettseminaret 2018

Møteinformasjon

Tirsdag 30. okt Kl. 09:00 - 15:15

Sted: Rosenkildehuset

Medlem: kr 1200 (mva-fritt)

Ikke medlem: kr 3600 (mva-fritt)

Påmeldingsfrist: 26. okt Kl. 12:00

30 okt

Arbeidsrettseminaret 2018

Næringsforeningen og Arntzen de Besche Advokatfirma inviterer til årets arbeidsrettsseminar. Seminaret er praktisk rettet og tar for seg sentrale spørsmål fra arbeidsgiveres daglige utfordringer.

Programmet er særlig rettet mot personer som jobber innenfor HR og ledelse, men vil også være nyttig både for advokater og andre som jobber med arbeidsrettslige spørsmål.  

Program

08.30 Registrering og kaffe.
09.00 Velkommen ved Næringsforeningen og AdeB.
09.10 Nyheter i arbeidsretten (dommer og lovendringer) ved Norah Rahimi og Knut-Marius Sture.

10.40 Pause. 

10.55 Midlertidighet, innleie og fast ansettelse. Nye saker til behandling i Høyesterett og Arbeidsretten, ved Kjersti Lyster Ryen og Emilie Veggeland Knudsen.

11.55 Lunsj.

12.40 Ansiennitet som utvelgelseskriterium ved nedbemanning ved Emily Sandnes og Tron Dalheim.

13.40 Pause.

13.55 Arbeidstakers fratreden, gjeninntreden og utøvelse av annet arbeid etter oppsigelse. Erstatningsutmåling ved oppsigelse og avskjed ved Ann Mari Winterhus-Fjeld og Thomas Smedsvig.
15.10 Oppsummering og avslutning.

Har du spørsmål angående møtet, kontakt Inger Tone Ødegård.


>> No shows vil bli fakturert dersom avbestillingen ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

Seminarene godkjennes som obligatorisk etterutdanning for advokater. Regnskapsførere kan på egenhånd søke seminarene godkjent som obligatoriske etterutdanningstimer.

 

Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Fullbooket. Ta kontakt dersom du ønsker å stå på venteliste