rsm
Bærekraftig reisemål

Møteinformasjon

Onsdag 01. nov Kl. 11:00
- Torsdag 02. nov Kl 14:00

Sted: Høiland Gard

Medlem: kr 2200 (mva-fritt)

Ikke medlem: kr 2200 (mva-fritt)

Påmeldingsfrist: 20. okt Kl. 12:00

01 nov

Bærekraftig reisemål

Lær hvordan du kan bli en mer bærekraftig reiselivsbedrift og bidra til økt verdiskaping for gjesten, lokalsamfunnet og din egen virksomhet. Over to dager får du blant annet en grundig innføring i hvordan du kan heve opplevelseskvaliteten for gjestene, styrke bedriftens konkurranseevne og posisjonere bedriften i forhold til miljøansvar og samfunnsansvar. Kurset passer for alle aktører tilknyttet reiselivsbransjen, fra overnatting og servering, via destinasjonsselskap og transportselskap - til kulturformidlingsaktører, utstillinger og museer.

Verdifulle opplevelser skapes gjennom å benytte tilgjengelige ressurser rundt deg. Jo lenger gjestene blir værende, jo større lønnsomhet for bedriften og økt verdiskaping lokalt.

Dette kurset handler om å bli en mer framtidsrettet bedrift og bli mer lønnsom gjennom økt fokus på miljø og lokalsamfunn. Kurset skal bidra til at gjestene får bedre opplevelser, bedriftene får bedre lønnsomhet og lokalsamfunnet får økt verdiskaping og attraktivitet. Det styrker omdømmet og konkurransekraften til bedrift og lokalsamfunn.

Kurset går over to dager, og har fokus på praktisk og konkret nytteverdi for deltakerne. Kurset skal blant annet bidra til å:
- Integrere prinsippene for bærekraft i bedriften gjennom drift, forretningsutvikling, produktutvikling, ledelse, markedsføring mv.
- Posisjonere bedriften i forhold til miljøansvar og samfunnsansvar.
- Heve opplevelseskvaliteten for gjestene.
- Styrke bedriftens konkurranseevne.
- Redusere kostnader, øke omsetningen, bedre lønnsomheten - Utarbeide handlingsplan for en mer bærekraftig utvikling av bedriften.


Kurset har to samlinger:
1. samling 2. og 2. november på Høiland gard (fra lunsj til lunsj)
2. samling 6. desember  på Preikestolen fjellstue (fra kl. 1000-1500)


Deltakeravgiften dekker kursavgift, bespisning og overnatting.

Kurset passer for: Overnattingsbedrifter, serveringsbedrifter, aktivitets- og opplevelsesbedrifter, destinasjonsselskap, transportselskap, bedrifter innen produksjon/salg/servering av lokal mat Kulturformidling, utstillinger, museer/grunneiere og utbyggingsselskaper med satsing på reiseliv og fritidsboliger. Bedrifter som yter service og tjenester til reiselivet og fritidsbolignæringen.Møtet arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norge, Lysefjorden Utvikling, Bedriftsutvikling i Ytre Ryfylke og Suldal Vekst.

For spørsmål, ta kontakt med Kari Sand, Bedriftsutvikling i Ytre Ryfylke/Elianne Strøm Topstad, Næringsforeningen.
>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.