rsm
AGENDA: Prosjekt- og anbudssamarbeid

Møteinformasjon

Fredag 03. nov Kl. 08:15 - 09:30

Sted: Rosenkildehuset

Medlem: kr 300 (mva-fritt)

Ikke medlem: kr 300 (mva-fritt)

Påmeldingsfrist: 03. nov Kl. 09:00

03 nov

AGENDA: Prosjekt- og anbudssamarbeid

AGENDA er et medlemstilbud med korte informasjonsmøter innen regelverk og jus. Månedens tema er prosjekt og anbudssamarbeid i bygg- og anleggsprosjekter. Samarbeid være en viktig nøkkel for mange aktører for å komme i posisjon til å være med å by på store prosjekter.

De største utbyggingsprosjektene i regionen blir i dag utført av entreprenører som er organisert gjennom ulike former for arbeidsfellesskap. I fremtiden vil også utenlandske aktører komme på banen, men vil da kunne være avhengige av norske partnere. Nye typer samarbeid krever tydelige forberedelser. Dagens AGENDA forklarer nærmere hva entreprenører særlig må være oppmerksomme på før man vurderer å etablere ulike samarbeid; utforming av tilbud, kontraktsgjennomføring, oppgaveløsning, grensesnittspørsmål og hvordan ansvar for forsinkelser som skyldes en av partene skal håndteres.

Program:
08.00: 
Kaffen er klar

08.15: God morgen ved Næringsforeningen, Inger Tone Ødegård.

08.20: Lovlige former for prosjekt- og anbudssamarbeid. Catarina Bartnes,  advokat og assosiert partner, Kluge Advokatfirma AS.

08.45: Avtaler om arbeidsfellesskap; hvordan bør disse utformes? Grethe Gullhaug, advokat og partner, Kluge Advokatfirma AS.

09.10: Q & A.

09.15: Slutt fra scenen. 

09.20: Kaffe, B2B og individuelle spørsmål til innlederne for dem som har anledning.


Har du spørsmål angående møtet, kontakt Inger Tone Ødegård


>> No shows vil bli fakturert derson avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.